Informationer

Gade og nr:
Oddesundvej 270
Postnr:
7760
By:
Hurup Thy
Website:

Foreningen for Danske Savværker

Foreningens formål er at samle alle småsavværker i Danmark for ved samarbejde at:

a: Fremme det kollegiale forhold mellem medlemmer.

b: Hindre og modarbejde illoyal konkurrence.

c: Varetage medlemmers interesser overfor lovgivningsmagten og de udøvende myndigheder.

d: At fremme faglig uddannelse af medarbejdere

e: At fremme produktudviklingen

f: At fremme samarbejdet indenfor foreningen medlemskreds MHT. træleverandøre mm.

3. Som ordinært medlem kan optages dansk registrerede savværker.

4. Ansøgning om optagelse skal indgives skriftligt til foreningens kontor, der skal bekræfte optagelsen.

Medlemsskab

Vi henvender os til små og mellemstore savværker. Det være sig både rundsave og båndsave, høvlerier, og råtræshandlere, der alle har interesse for savværker. Som er interesseret i at vi står sammen om at løfte opgaven, der får vores arbejde til at fremstå som et solidt, professionelt erhverv.

Vi ved at der er omkring 200 små savværker i Danmark, og dertil kommer høvlerier. men det kniber os at finde dem alle, så kender i nogen der er i det erhverv, så bed dem gå forbi vores hjemmeside og kontakte John.

Indmeldelses gebyr inden 1/10-08 1.000,00kr

Kontingent for 2008 er 500,00kr

Populære netværk