Informationer

Gade og nr:
Hindehøjen 194
Postnr:
5240
By:
Odense NØ
Website:

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

I almennyttigt øjemed at koordinere bestræbelserne på: at bevare vore danske husdyrracer i alle varianter at udbrede kendskabet til ovennævnte ved udgivelse af tidsskrift, publikationer, ved foredragsvirksomhed og lignende arrangementer

Historien
Vor forening der oprindeligt hed Foreningen til Bevarelse af Levende Dansk Landbrugskultur blev stiftet i begyndelsen af juni 1985 i forbindelse med dyrskuet i Odense.

Foreningen har i sine 17 års levetid trofast stået bag det projekt til bevarelse af de gamle danske husdyrracer, som familien Benzon har ledet først på Lyø og siden på Oregaard.

Foreningen kan rose sig af, at det var den, der opfandt begrebet det historiske dyrskue. Første gang det blev afholdt i Den Fynske Landsbyblev det det en tordnende succes. Sidenhen mente andre arrangører, at de sagtens kunne klare sig uden foreningens og Oregaards medvirken og tilsidst har veterinærdirektoratets bestemmelser om husdyrparker stort set gjort det umuligt at afholde historiske dyrskuer.

Populære netværk