Informationer

Gade og nr:
Amaliegade 33B 2
Postnr:
1256
By:
København K
Website:

Foreningen til Søfartens Fremme

Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener til søfartens bedste. Foreningen vil søge at sprede kendskab til og vække interesse for dansk skibsfart og de til erhvervet knyttede virksomheders arbejde.
Medlemmer

Som medlem kan optages erhver uberygtet mand og kvinde og ethvert firma, selskab, institution eller anden juridisk person. Udmeldelse må ske skriftligt inden 1. december, såfremt den skal have virkning for det kommende kalenderår. Udelukkelse af foreningen kan kun ske ved bestyrelsens eenstemmige beslutning. Den udelukkede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling til endelig afgørelse.
Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende kalenderår. Det årlige kontingent opkræves i december måned for det følgende kalenderår.

Om os

Foreningen til Søfartens Fremme arbejder for at tiltrække interesse, ressourcer og dermed vækst til de maritime erhverv i bredeste forstand. Foreningen har ca. 6000 medlemmer indenfor søfartens virksomheder og organisationer og et væsentligt mål for foreningen er at øge rekrutteringen af arbejdskraft til søfarten. Derfor går foreningen i dialog med unge og deres uddannelsesinstitutioner på flere måder.
Historien om Foreningen til Søfartens Fremme

Foreningen blev stiftet den 1. august 1844 af kontreadmiral MJP Bille. Bille trak sig tilbage efter en lang og succesfuld karriere i både militær og civil tjeneste og helligede sig arbejdet med at forbedre den daværende skibsfart og dens brug af navigation. Han etablerede Foreningen for Søfartens Fremme i bestræbelserne på at forbedre dansk søfart - ikke mindst gennem forbedringer af søfartsuddannelserne.

Uddannelse og oplysning

Foreningen til Søfartens Fremme kan i dag se tilbage på mere end 160 år med store resultater for søfarten. For eksempel oprettede og drev foreningen allerede i 1852 Københavns Navigationsskole og har stolte traditioner for at rådgive regeringen i søfartsspørgsmål. Foreningen til Søfartens Fremme har gennem tiden været initiativtager til eller deltager i mange nyskabende projekter i dansk søfart. Det er lykkedes foreningen at omstille sig undervejs og hele tiden arbejde for det, der til enhver tid tjener søfarten bedst. Derfor er arbejdet i dag koncentreret om oplysning og rekruttering af kvalificerede unge mennesker til de danske søfartsuddannelser. Desuden udgiver foreningen bladet SØFART.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk