Informationer

Gade og nr:
Slotsholmsgade 1
Postnr:
1216
By:
København K
Website:

Forlæggerforeningen

Vi er interesseorganisation for forlag i Danmark og har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Vi er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, pressen samt offentligheden i øvrigt om forhold som har indflydelse på forlagenes arbejdsforhold, og vi forsøger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning samt andre forhold som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv hørings-partner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder.

Forlæggerforeningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår i et særligt tæt samarbejde omkring indflydelse på europæisk relevant lovgivning via medlemskab af den europæiske forlæggerforening (FEP).

Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages ethvert forlag, som udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder undervisningsmaterialer) i såvel analog som digital form. Normalt skal der stilles krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.
Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat.
Bestyrelsen træffer beslutning om en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Hvis en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan ansøgeren stille krav om, at ansøg-ningen bliver forelagt plenarforsamlingen ved først kommende plenarmøde. Plenarforsamlingen kan imødekomme ansøgningen ved simpelt flertal.

Personlige medlemmer
Hvert medlemsforlag skal anmelde mindst et personligt medlem, som skal være tilknyttet forlagets ledelse eller forlagets bestyrelse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk