En god netværker - ifølge netværksekspert Charlotte Junge

Et godt netværk kan være vejen til at finde et nyt job eller nå dine mål for din karriere. Netværksekspert Charlotte Junge fortæller her om, hvordan du kan styrke og forme din karriere og fremtidige jobmuligheder ved at tænke i netværk.

Dette er del 1 ud af 2 – læs anden del

Definitionen på netværk 

For at forstå, hvad det vil sige at være en god netværker, er det vigtigt at definere, hvad et netværk egentlig er – hvor vidt det rækker, og hvordan du bruger det. Dit netværk består af alle dine relationer – både de nære og perifere, de personlige og de professionelle.
”Anvend mit Relevanskriterie, som ganske enkelt betyder, at du kontakter dine netværkskontakter, når du har noget relevant at give eller at tage. Det betyder også, at du skal behandle dine kontakter som netværkskontakter – ikke venner – og at der dermed ikke er en udløbsdato på, da det er helt ok at der kan gå år imellem, I har kontakt. På den vis kan du i princippet have et uendeligt stort netværk,” siger Charlotte Junge. 

Et stærkt netværk - netværker du i bredden? 

”Et godt og stærkt netværk er mangfoldigt. Det har både en god bredde og en god dybde. Samtidig skal der også både være en vis kvantitet og kvalitet i dit netværk; et godt netværk handler både om at kende mange, og om, at dem, du kender, er forskellige, dvs. har viden og kompetencer inden for mange forskellige områder,” fortæller Charlotte Junge. Selvom personer fra dit netværk beskæftiger sig med noget helt andet end dig, er et helt andet sted i deres liv/karriere end dig, interesserer sig for noget helt andet end dig mv., kan det netop være dem, der tilfører dig den ønskede nye viden eller kontakt, der leder til en ny karrieremulighed. ”Netop derfor vil jeg opfordre dig til at tænke uden for dine egne fagområder, interesseområder og kredse, når du netværker,” fortsætter Charlotte. 

En god netværker 

Det er vigtigt, at du i dit netværk bliver opfattet som en, der gerne vil give, fordi netværk handler om både at give og tage. Derfor er det vigtigt at tænke på, hvad du kan bidrage med i dit netværk.
Når du eksempelvis er ude i dine formelle netværk, og der er en, der står i en situation, jobmæssigt eller med deres firma, kan du så hjælpe? Kan du give dem et eller andet – noget viden, et råd, en kontakt…? At være en god netværker handler om at være god til at sætte sine relationer i spil. Hvis du bliver kendt, som én, der tænker netværk, så er netværket der også for dig, når du har brug for det. Når du først har skabt dig en rolle, som en der giver i et netværk, er det meget nemmere at bruge netværket til at få noget igen den anden vej. En god netværker er derfor en person, som giver til sit netværk og netværkets netværk uden nødvendigvis at forvente at få noget igen her og nu. 

Opbyg netværkskompetence - den autentiske netværker 

Uanset om du er indadvendt eller udadvendt, logisk eller følelsesmæssig, er det muligt for dig at opbygge et solidt netværk og blive en god netværker. At kunne netværke er en kompetence, næsten alle kan tilegne sig. Det handler om at finde sin personlige stil og kommunikere ærligt, præcist og situationsbestemt.
Her er det vigtigt at understrege, at det er afgørende, at du netværker autentisk. Netværkstankegangen må ikke blive en facade, som du tillægger dig, fordi du gerne vil opnå noget, men skal være en naturlig og integreret del af din livsstil og din måde at være i verden på. 

Charlotte Junge 

I 2003 etablerede jeg min 100% netværksbaserede konsulentvirksomhed "JUNGE", som arbejder indenfor 4 hovedforretningsområder: Netværk, Karriererådgivning, Virksomhedsudvikling og Bestyrelsesarbejde.

Min baggrund er en HA og HD(U) fra hhv. Handelshøjskolen i Århus og København. Derefter arbejdede jeg i 8 år i Kina som projektleder, controller og salgschef og siden i Danmark som HR-Manager hos Jyllands-Posten og konsulent hos Mercuri Urval.

Jeg har skrevet to bøger om netværk NETVÆRK – vejen til målet og NETVÆRK – vejen til målet, version 2.0. Læs mere på www.junge.nu og www.netvaerkvejentilmaalet.dk

Populære netværk