Informationer

Gade og nr:
Vesterballevej 5
Postnr:
7000
By:
Fredericia
Website:

Fredericia Erhvervsforening

Erhvervsforeningen skal arbejde med:

# Min. 4 arrangementer pr. år for medlemmer, hvor der er fokus på erhvervspolitik. kompetenceudvikling, faglige emner og netværksdannelse
# Samarbejde og sparring med kommunens og regionens erhvervsfremmeaktører
# Samarbejde med andre nabobyers erhvervsfremmeorganisationer om lokal og regional erhvervsudvikling
# Relationer til nationale erhvervsfremmeorgnisationer som DI, DE og Håndværksrådet
# Etablering af arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber med henblik på lokal erhvervsfremme
# At få flere medlemmer - primært inden for
* industri, engros handel, videnerhverv og forretningsservice.

Arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber er drevet af erhvervspolitiske problemstillinger.
De arbejder med faglige temaer med henblik på politikformulering og indflydelse på rammebetingelser og specifikke forbedringer af erhvervenes daglige forhold.

Netværk kan fungere på kryds og tværs af arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber. Medlemmerne har selv ansvaret for at få noget ud af at netværke, mens foreningen gøder jordbunden og understøtter forbindelserne via kommunikation og mødesteder.

Aktivitetsniveauet er afhængigt af mange medlemmers opbakning. Sponsorer til konkrete initiativer er velkomne, således at foreningen kan holde egne omkostninger på et lavt niveau og til stadighed opretholde kvalitativt højt og effektivt aktivitetsniveau.

Netværk

I dag har de fleste erhvervsledere opbygget et stærkt fagligt og/eller socialt netværk, og alle erkender betydningen af sådanne.

Erhvervsforeningen vil gerne bidrage til opbygning af flere, relevante netværk. Derfor vil vi på vor website informere om erhvervsnetværk eller organisationer med netværkstilbud.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk