Informationer

Gade og nr:
Silovej 8
Postnr:
9900
By:
Frederikshavn
Website:

Frederikshavn Erhvervsråd

Frederikshavn Erhvervsråd er paraplyorganisation for erhvervsforeningen i Skagen, Sæby og Frederikshavn

Vision

Frederikshavn Erhvervsråd vil være frontløber i forbindelse med den generelle erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune.

Strategi

1. Vi vil arbejde med iværksætteri, virksomhedsetablering og generationsskifte:

- Styrke iværksætteri
- Etablere rådgivning vedr. generationsskifte
- Iværksætterkurser
- Mentorordninger for nyetablerede virksomheder
- Oversigt over ledige lokaler i kommunen

2. Vi vil være i tæt dialog med eksisterende virksomheder – både store og små:

- Skabe vækst i eksisterende virksomheder
- Analyse af erhvervslivet i lokalområdet inden for specifikke områder
- Godt kendskab til erhvervslivet i kommunen
- Flere virksomhedsbesøg
- Opsøgende overfor de mindre virksomheder
- Støttemuligheder / støtteportal

3. Vi vil arbejde med etablering af virksomheds netværk og klynger:

- Netværk for mindre virksomheder – de fremstår stærkere i en samlet enhed
- Sammenhængende erhvervsliv – værdikæde
- Projektkoordinering / netværkværk
- Hjælpe med at holde mere liv i de mindre samfund i kommunen
- Tilbyde eksisterende virksomheder kompetenceudvikling og netværksdeltagelse
- Netværk for små og mindre virksomheder
- Kontakt mellem virksomheder og unge

4. Vi ønsker en stor, relevant og indflydelsesrig medlemsorganisation:

- Giv service til de der trænger – yde god medlemsservice – også inden for forskellige temaer
- Mere specifik i forhold til udsendelse af mails
- Rådgivning af virksomheder i forbindelse med div. regler
- Forøgelse af medlemsantallet
- Arbejde på tværs af de tre erhvervskontorer

5. Vi vil initiere og deltage i projekter, som er til gavn for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune

- Arbejdskraft – herunder mangel
- Frederikshavn som vedvarende energiby
- Hvordan får vi fjernet de gamle kommunegrænser

6. Vi vil medvirke til etablering af samarbejder, som gavner erhvervslivet i Frederikshavn kommune:

- Mellemled mellem det lokale, nationale og internationale
- Samarbejde på tværs (Hjørring og Læsø) – er vi stærke nok
- Udkantsområde – arbejde for bedre infrastruktur
- Hjælpe med at holde mere liv i de mindre samfund i kommunen
- Samarbejde med AAU, Væksthus, øvrige erhvervsservice aktører, regionen og kommunen
- Samarbejde og sparring med Frederikshavn Kommune

7. Vi vil hjælpe virksomhederne med kontakter til videns- og innovationsmiljøer:

- Tætter dialog mellem virksomheder og vidensinstitutioner
- Eye open’er – på forkant med nyeste viden

8. Vi vil afholde arrangementer til gavn for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune:

- Arrangementer og messer
- Jobmesse & karrieremesse

9. Vi vil være synlige – herunder medvirke til at de gode historier kommunikeres:

- Fokus og synlighed på de gode historier og vores kompetencer
- Mere specifik i forhold til udsendelse af maíl
- Stærkt brand for Erhvervsrådet

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk