Informationer

Gade og nr:
Sundkrogskaj 20
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI's mission er at støtte medlemsvirksomhederne ved at bidrage til at forbedre deres forretningsvilkår, styrke branchens rammebetingelser, profilere branchen og øge dens anerkendelse på nationalt og internationalt plan.

Medlemmer
FRI har 390 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger 12.000 medarbejdere i Danmark og 8.500 medarbejdere i udlandet. Branchens danske omsætning udgør over 10 mia.kr.

Medlemskab af FRI
Kravene til medlemskab af FRI er, at mindst halvdelen af direktionen skal have en uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund som beskrevet i FRI's love, og at virksomheden skal levere sine ydelser på almindelige markedsvilkår i lige konkurrence med andre rådgivende virksomheder.

FRI tilbyder sine medlemmer en række medlemsfordele i form af pensionsaftaler med PFA og Danica og en forsikringsordning med Tryg

Bliv medlem

FRI i DI
Den 6. marts 2008 blev FRI medlem af DI. I den sammenhæng er der sket en række ændringer i FRI's struktur, idet DI har overtaget nogle af FRI's opgaver. Det har gjort, at FRI kan fokusere på sine kernekompetencer: Byggeri, infrastruktur, energi, klima og miljø.

FRI har samlet information om FRI's samarbejde med DI på siden FRI i DI.

Samarbejdspartnere
FRI blev del af DI Videnrådgiverne (DI VI) ved indtrædelsen i DI. Videnrådgivernes formål er at sikre fokus på den vækst, værdiskabelse og nytteværdi, som professionel videnrådgivning bidrager med i virksomheder og i samfundet.

På EU-området varetager FRI virksomhedernes interesser gennem den europæiske organisation EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations), hvor der på europæisk plan foregår koordinerende arbejde bl.a. omkring ansvarsforhold, ligesom EFCA på tæt hold følger med i og påvirker nye tiltag fra EU.

På verdensplan er FRI medlem af FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), der bidrager til at udbrede kendskabet til de rådgivende ingeniører over for f.eks. udviklingsbanker, ministerier m.v., ligesom det er forum for udarbejdelse af internationalt anvendte kontraktgrundlag.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk