Informationer

Gade og nr:
Ravnsøvej 6
Postnr:
8240
By:
Risskov
Website:

Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening er fagforening for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 9.000 medlemmer.

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening.

Læs om de mange fordele ved et medlemskab på vores hjemmeside.

MEDLEMSKAB
Som almindelige medlemmer kan optages ansatte tilknyttet frie grundskoler, efterskoler samt dimittender.
Som almindelige medlemmer kan ingen optages, der ifølge gældende grænseaftaler henhører under en anden organisation.
Repræsentantskabet kan fastsætte et særligt, nedsat kontingent for almindelige medlemmer, der har 50 % beskæftigelse eller mindre.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk