Informationer

Gade og nr:
Scandiagade 13
Postnr:
2450
By:
København SV
Website:

Friluftsrådet

Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø.

Friluftsrådet skal herunder over for offentligheden varetage såvel de tilsluttede organisationers som den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv.

Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for de offentlige myndigheder.

Friluftsrådets opbygning

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation med

* 91 medlemsorganisationer
* en bestyrelse på 11 personer. Formanden vælges særskilt. Medlemmerne vælges for to år ad gangen.
* 23 kredse med ca. 210 frivillige kredsbestyrelses-medlemmer samt yderligere ca. 700 kredsrepræsentanter
* samt et sekretariat med ca. 35 personer

Populære netværk