Informationer

Gade og nr:
Gunnekær 64
Postnr:
2610
By:
Rødovre
Website:

FSD - Foreningen af social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark

Foreningen af Socialchefer i Danmark er en traditionsrig forening, der er etableret i 1913.

Foreningens formål er, at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark for:

1. At fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling.
2. At formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt plan.
3. At påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøder og konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne.

Den væsentligste del af FSD´s arbejde foregår decentralt med udgangspunkt i foreningens 5 regioner.

Medlemskab

Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen kan optages i Foreningen.

Alle ønsker om optagelse i FDS fremsendes gennem kredsformanden til landsformanden. (sekretariatet)

Populære netværk