Informationer

Gade og nr:
Broholms Alle 10A 2 th
Postnr:
2920
By:
Charlottenlund
Website:

FTHF - Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med tale-hørepæ­dagogisk arbejde i henhold til folkeskoleloven.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale, idet Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer.

Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved at:

- indsamle og formidle informationer såvel centrale som lokalt

- rådgive og vejlede medlemmer i tjenstlige forhold

- arrangere kurser

- udgive medlemsbladet TALE-HØRE-NYT

- formidle information på foreningens hjemmeside

Medlemmer

Enhver, der har gennemført eller har påbegyndt en af foreningen anerkendt uddannelse til tale- eller hørepædagog, og som er almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening eller Københavns Lærerforening har ret til at være medlem af foreningen

Tale-hørepædagoger, der er ophørt med at arbejde i folkeskolen, har ret til særligt medlemskab af foreningen. Særlige medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. De betaler særligt kontingent.

Indmeldelse i foreningen sker til kassereren på det særlige indmeldelsesskema.

Populære netværk