Informationer

Gade og nr:
Farum Hovedgade 55
Postnr:
3520
By:
Farum
Website:

Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en sammenslutning af Erhvervsrådet i Værløse og Farum Erhvervsforening, som i 2006 blev enige om at danne én fælles, aktiv erhvervsforening.

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o.l.

Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

Foreningen arbejder målrettet på at få så mange medlemmer som muligt for på denne måde at stå stærkere.

Vi vil skabe relationer og udvikle netværket mellem foreningens medlemmer gennem fælles aktiviteter.

Vi vil være med til at udvikle erhvervslivet og hjælpe inden for alle brancher, samtidig med at vi tager hensyn til de forskelligheder, der er i brancherne.

Vi vil forholde os til eventuelle tiltag fra kommunen, der har betydning for erhvervslivet, så medlemmers interesser tilgodeses bedst muligt.

Vi arbejder med medlemstilbud i form af kurser og videreuddannelser, samt netværksmøder. Vores netværksmøder og temaaftner afsluttes ofte med en middag.

Furesø Erhvervsforening byder velkommen til alle, der har interesse i erhvervslivet i Furesø Kommune. Foreningen har i dag over 300 medlemmer, og vi arbejder aktivt på at styrke samarbejdet mellem medlemmerne.

Vi har et tæt samarbejde med Kommunen, hvor vi har direkte kontakt med politikerne, og vi har ligeledes et samarbejde med kommunens forvaltninger heriblandt Jobcenteret om aktiveringstilbud.
Vi har desuden samarbejde med Erhvervnet.dk.

Vi er til enhver tid åbne for nye initiativer og idéer fra medlemmer, der ønsker at bidrage til en bedre forening.

Populære netværk