Informationer

Gade og nr:
Mejsevej 15
Postnr:
8920
By:
Randers NV
Website:

FVD - Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

Foreningen består af:

- Repræsentantskab
- Landsbestyrelse
- 5 Regioner
- Sekretariat

Foreningens opgaver er:

Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.

Bliv medlem af FVD og få følgende medlemsfordele

Som medlem af foreningen optages alle vandforsyninger, der opfylder gældende lovgivningsbetingelser for at være en "almen vandforsyning", hvilket vil sige, at der skal være tale om en ikke offentligt ejet vandforsyning, der forsyner over 10 husstande med vand til husholdningsbrug.

Rådgivning

Faglig, teknisk og økonomisk rådgivning i form af telefonisk eller skriftlig konsulenttjeneste fx vedrørende: Lovgivning, regulativ/vedtægter, takstblade, løn/ansættelse, fusion/sammenlægning, værdiansættelse, lukkeprocedure, vandspild, målere, ledningsregistrering, forurening, kildeplads, tinglysning m.v.

Vandposten

Som medlem modtager vandværket 2 eksemplarer af foreningens medlemsblad VANDPOSTEN. Medlemsbladet er binde- og informationsled mellem FVD og vandværkerne samt mellem regioner og vandværker. Bladet bringer aktuelle nyheder på basis af regerings- eller folketingstiltag og holder vandværksbestyrelsen ajour med udviklingen på vandforsyningsområdet.

Udstillinger

Som medlem inviteres vandværket til en af FVD´s 3 årlige udstillinger, hvor leverandører præsenterer det sidste nye udstyr indenfor vandværksdrift og administration.

Kurser

Vandværkets bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan deltage i foreningens kurser, temadage, fabriksbesøg m.v.

Regnskabsassistance

Vandværkernes Regnskabskontor tilbyder regnskabsassistance i forbindelse med finans- og forbrugsregnskab. Endvidere tilbydes regioner og vandråd et gratis it-regnskabssystem.

Hjemmesideløsning

Vandværket kan købe en skræddersyet hjemmesideløsning med flot design og hvor brugervenligheden er sat i centrum. Bestil løsningen her

Forsikring

FVD tilbyder i samarbejde med Tryg en skræddersyet forsikringsløsning til FVD´s medlemmer kaldet "Vandværksforsikring". Forsikringen tilbydes til en meget favorabel pris, vandværket kan spare helt op til 50-70% på den årlige forsikringspræmie.

Gaveartikler

Du kan købe diverse gave- og salgsartikler via foreningen fx dokument-/pc taske, lommekniv, snapseglas, vandglas, ur, kuglepen, vandpumpe, skjorte, slips og slipsenål.

Populære netværk