Informationer

Gade og nr:
Postnr:
By:
Website:

Fynsk Erhverv

Vi er...
* erhvervslivets lokale talerør, når det handler om fælles fynske anliggender
* et samarbejdsforum for virksomheder, organisationer og andre relevante aktører med særlig interesse i det fynske erhvervslivs vilkår og vækstbetingelser
* et netværk på tværs af brancher og professioner
* formidler af aktuel viden og vigtige kontakter
* initiativtager til en lang række aktiviteter
* garant for opbygningen af en fælles, stærk fynsk erhvervsidentitet
* der, hvor beslutningerne træffes

Vi mener...

at Fyn skal være det sted i Danmark, hvor de absolut bedste rammevilkår stimulerer erhvervslivet til at udvikle sig og skabe vækst og stimulerer borgerne til aktivt at involvere sig og leve det gode liv.

Fyn har potentiale til at blive et af Danmarks mest dynamiske vækstområder. Men det kræver handling fra flere sider at realisere dette potentiale. Vi har en række centrale udfordringer på kort og langt sigt, som vi sammen skal tage hånd om. Det vil kræve en koordineret indsats og politisk handling af de fynske kommuner. Til gengæld vil det være et stærkt politisk signal, som vil skabe tillid, optimisme og tiltro til Fyn som dynamisk vækstområde, og betydelig kapital, ressourcer og viden vil søge mod Fyn.

Vi er...

det fynske erhvervslivs lokale og uafhængige erhvervsorganisation, der arbejder for at sikre de fynske virksomheder de absolut bedste rammer og vilkår for at udvikle sig og skabe vækst. Vi har et omfattende netværk af medlemsvirksomheder på tværs af brancher og professioner på hele Fyn, og vi skaber i fællesskab vigtige resultater til gavn for Fyn.

Vi er erhvervslivets lokale talerør, når det gælder fælles fynske anliggender.

Stå sammen, Fyn!

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk