Informationer

Gade og nr:
Gentoftegade 118
Postnr:
2820
By:
Gentofte
Website:

Gigtforeningen

Gigtforeningen er …
en sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder for bedre vilkår for 700.000 danskere med ondt i led, ryg og muskler.
Gennem videndeling, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt.

Gigtforeningens værdier:

Nyttig
Vi gør en forskel, og vores handlinger fremmer sagen. Vi arbejder effektivt med at forbedre den enkeltes vilkår og samfundets tiltag på gigtområdet.

Handlekraftig
Vi går foran og kæmper for sagen. Vi er engagerede, aktive og kompetente.

Uafhængig
Vi er en privat forening, der i enhver situation er troværdig og helt uafhængig af politiske, økonomiske og faglige interesser.

Levende
Gigtforeningen er en dynamisk organisation. Vi skaber muligheder for at opnå og sikre en høj livskvalitet for alle med gigt.
Idegrundlag

Gigtforeningens idé er at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen til almen nytte for samfundet. Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til – også når det begynder at gøre ondt.

Derfor vil Gigtforeningen være et videncentrum, der gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og forskning samt medlemmernes personlige erfaringer sikrer udbredelsen af den nyeste viden og giver adgang til tilbud, der lindrer gener fra gigt.

Bliv medlem

Som medlem opnår du en masse personlige og kontante fordele, og du er samtidig med til at finansiere en betydelig del af dansk gigtforskning.

Din opbakning giver vores stemme styrke, når vi kræver anstændige vilkår for mennesker med sygdomme i led, ryg eller muskler. Jo flere vi er - jo større gennemslagskraft har vi!

Der er tre typer private medlemskaber:

* Et personligt medlemskab til 145 kr. årligt (165 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et husstandsmedlemskab til 220 kr. årligt (250 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et livsvarigt medlemskab til 2.800 kr.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk