Informationer

Gade og nr:
Gothersgade 160, 2. th
Postnr:
1123
By:
København K
Website:

Glarmesterlauget

Vi er en selvstændig arbejdsgiver - og brancheforening

Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.

Glarmesterlauget dækker alle områder, dvs. glasteknik, jura, personaleforhold, uddannelse, edb og økonomi.

Lauget er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via Sama - Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark

Vi er overbeviste om at mindre, fagligt orienterede, organisationer er bedre til at varetage et fags interesser end store multiforetagender.

Vi mener, at samarbejde er meget bedre end sammenlægning.

Glarmesterlauget i Danmark har således over 500 års historie bag sig.

Vi er overbeviste om, at glarmesterfaget har gode muligheder for at hævde sig som et selvstændigt håndværk.

Medlemsfordele

Glarmesterlaugets medlemmer
har via laugets sekretariat mulighed for at få assistance på følgende områder:

Glarmesterlaugets Garantiordning
Garantiordningen gælder for alle kundegrupper og omfatter alt glarmesterarbejde udført af Glarmesterlaugets medlemmer, uanset om det drejer sig om arbejde udført i bygninger, biler eller skibe. Garantiordningen gælder i 5 år fra arbejdets aflevering. Al henvendelse vedrørende reklamationer skal ske skriftligt til Glarmesterlaugets sekretariatet.

Juridisk service
Sekretariatet råder over juridisk ekspertise indenfor bl.a. erhvers- og byggelovgivning som medlemmerne kan trække på.

Teknisk rådgivning
Sekretariatet yder mundtlig og skriftlig teknisk rådgivning, samt bistår i reklamationssager. Det kan dreje sig om spørgsmål vedrørende valg af glas, glas i relation til byggelovgivningen, arbejdsmiljø, kvalitetssikring, standarder, monteringsmetoder samt forskellige mærkningsordninger.

Løn, overenskomst og feriepenge m.v.
Glarmesterlauget forhandler overenskomst med TIB - Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark samt med HK Industri. Alle spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold kan rettes til sekretariatet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk