Informationer

Gade og nr:
Nørregade 6
Postnr:
1165
By:
København K
Website:

Golden Days

Et netværk med kultur og historie
Golden Days er en erhvervsdrivende fond, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold gennem projekter, der er udviklet eller faciliteret af sekretariatet.

Golden Days lægger vægt på , at der arbejdes ud fra et fagligt grundlag i en moderne formidling, der tager udgangspunkt i publikum.

Golden Days primære opgave er at arrangere en tilbagevende kulturfestival i Købehavn. Herudover kan Golden Days varetage planlægningen og gennemførelsen af andre kulturelle aktiviteter og samarbejder. Golden Days kan indgå samarbejde med eksterne parter om rådgivning, praktisk assistance og sekretariatsfællesskab.

Golden Days kan indgå samarbejde or partnerskaber med kulturinstitutioner i Danmark og udlandet.

Viden, fortælling og formidling
Fælles for alle projekter i Golden Days er, at historie og kultur aktualiseres i en formidling, der inddrager og gør publikum klogere. Projekter i Golden Days har desuden som mål at styrke den generelle synlighed for de københavnske kulturinstitutioner og at højne kvaliteten og nytænkningen indenfor historie- og kulturformidling.

Tværfaglighed
Golden Days’ medarbejdere har kvalifikationer og kompetencer på tværs af hele det humanistiske fagområde og stor erfaring og ekspertise med udvikling af nationale og lokale begivenheder, produktion af kulturelle oplevelser, koordinering og facilitering af netværk, kommunikation og markedsføring af kultur og udvikling af enkeltstående formidlingsplatforme som fx udgivelser, websider og pressemøder.

Sekretariatet ligger i Nørregade ved Vor Frue Kirke midt i det historiske København.

GOLDEN DAYS HISTORIE

Fra festival til netværksorganisation

Golden Days er et sekretariat, der ikke ligner sig selv:

Fra guldalder til gennembrud
Golden Days blev grundlagt i 1993, hvor en række kulturinstitutioner i København gik sammen om at arrangere en festival med fokus på guldalderen i København. Fra 2002 flyttede den historiske festival sit fokus fra guldalderen, og har siden inviteret københavnere til at opleve alt fra Christian 4.s København til det moderne gennembrud og mellemkrigstiden.

Kultur og historie som centrum
Siden 2003 er Golden Days desuden sekretariat for andre kulturelle projekter, der – ligesom den historiske festival – har som formål at formidle Københavns kultur og historie i samarbejde med byens kulturinstitutioner.

Koordinering, kulturproduktion og kommunikation
Arbejdsopgaverne i Golden Days sekretariatet består i dag af udvikling, koordinering, produktion og markedsføring af kulturelle oplevelser med afsæt i et mål om at skabe viden, fortællinger og formidling. Sekretariatets arbejdsopgaver spænder fra udvikling og koordinering af festivaler og historiske markeringer til produktion af kulturbegivenheder, markedsføringsplatforme og bogudgivelser.

Golden Days sekretariatet ser det som sin fornemmeste opgave at skabe nye erkendelser og at gøre københavnerne klogere gennem ethvert projekt i sekretariatet.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk