Informationer

Gade og nr:
Gregersensvej 3
Postnr:
2630
By:
Taastrup
Website:

GTS - Godkendt Teknologisk Service

GTS er brancheorganisation for de ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne). GTS varetager GTS-institutternes politiske interesser i forhold til det forsknings- og innovationspolitiske område.

GTS står sammen med de ni GTS-institutter bag den daglige drift af Teknologiportalen.

Hvem er GTS

GTS er brancheforening for Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter – GTS-virksomhederne.

Vi repræsenterer således Danmarks mest forskningsintensive branche inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Vi samarbejder med bl.a. Videnskabsministeriet, andre interesseorganisationer og vores medlemsvirksomheder om at udvikle Danmarks teknologiske infrastruktur.

Vi giver i et nyt policy papir 'Innovation i en krisetid' (aug. 2009) vores bud på, hvordan GTS-sytemet kan løse op for nogle af de markante innovationsudfordringer, som det danske erhvervsliv og samfund står overfor.

Her kan du downloade Innovation i en krisetid

Forud for dette policy papir udgav GTS "Danmark på forkant med innovation" (maj 2008). Denne tekst kan downloades her.

GTS udarbejder også det årlige performanceregnskab, som viser GTS-nettets udvikling og nøgletal for det pågældende år. Regnskabet udarbejder vi for Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet i et samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Performanceregnskabet for 2008 finder du her.

Udover den politiske interessevaretagelse er GTS forum for opstart af GTS-nettets fælles forretningsaktiviteter, sparring og samarbejde på en række faglige og ledelsesmæssige områder, ligesom vi koordinerer visse forretningsmæssige aktiviteter på vegne af GTS-nettet, f.eks. inden for klima, servicesektoren og den offentlige sektor.

Vores medlemmer, GTS-virksomhederne, er almennyttige not-for-profit virksomheder med tæt tilknytning til dansk erhvervsliv og førende forskningsmiljøer i ind- og udland. GTS-nettet havde i 2008 en samlet omsætning på 2,82 mia. kr. og ca. 3.500 højt kvalificerede medarbejdere.

Mål - Det vil vi være

Det er GTS-virksomhedernes mission at omsætte viden til værdi. Det gør vi i krydsfeltet mellem erhvervsliv, forskning, uddannelse og myndigheder.

GTS vil være verdens mest effektive netværk af erhvervsrettede teknologiske kompetencecentre og danne skole for andre regioners teknologiske infrastruktur.

GTS vil være placeret i den internationale elite. På udvalgte spidskompetencer skal den enkelte GTS-virksomhed være blandt de tre bedste i verden.

GTS-virksomhederne vil udvikle nye, innovative produkter og serviceydelser, som opfylder erhvervslivets og samfundets behov, og vi vil sikre bred opmærksomhed om nye strategisk vigtige teknologier.

GTS-virksomhedernes rolle som kernen i den danske teknologiske infrastruktur skal være bredt anerkendt i samfundet og en etableret del af den danske erhvervspolitik.

Værdier - Sådan er vi

GTS-virksomhederne er kendetegnet ved fem kerneværdier. Dem efterlever vi i det daglige samarbejde med kunder og partnere i ind- og udland.

Kunderettede

GTS-virksomhederne er tæt på kunderne og tager udgangspunkt i deres behov. Vi kombinerer avanceret viden med praktisk erfaring og taler et sprog, som kunderne forstår. Vi arbejder for både offentlige og private virksomheder af enhver størrelse.

Uafhængige

GTS-virksomhederne er selvejende og uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Uafhængigheden bruger vi i vores samarbejde med myndigheder og andre partnere til at yde effektiv service og rådgivning til vores kunder.

Fremadrettede

GTS-virksomhederne har tilsammen en enestående teknologisk bredde. Dermed er vi i stand til at imødekomme fremtidens krav til multidisciplinære teknologiske løsninger.

Forskningsorienterede

GTS-virksomhederne rådgiver vore kunder på baggrund af international viden og forskning. Vi opbygger og vedligeholder stærke udviklingsmiljøer og kapitalkrævende faciliteter. Vi gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter - ofte i netværk, der bringer nye partnere sammen.

Samfundsnyttige

GTS-virksomhederne er almennyttige og udgør kernen i den danske teknologiske infrastruktur. Overskydende indtjening anvender vi udelukkende til forskning, udvikling og innovation.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk