Informationer

Gade og nr:
Bjerggade 6 a
Postnr:
9400
By:
Nørresundby
Website:

Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Foreningen har ca. 150 medlemmer, der alle underviser på handelsskolerne i matematik

Foreningens formål er:
at varetage medlemmernes faglige og pædagogiske interesser,
at styrke matematikfaget på handelsskolerne,
at rådgive overfor de forhandlingsberettigede organisationer.

Dette kan f.eks. søges opnået:
ved at afholde kurser og møder,
ved at tage faglige initiativer,
ved at være serviceorgan for medlemmerne samt
ved at styrke dialogen og samarbejdet med andre faglige foreninger.

Som medlemmer kan optages alle, der underviser i matematik ved handelsskolerne.
Andre interesserede kan optages som medlemmer efter bestyrelsens skøn.

Det koster kr. 200,- pr. år at være medlem. Dette beløb er hurtigt sparet, hvis man deltager i regions- og/eller årsmødet.

Foreningen arrangerer hvert år års- og regionsmøder for medlemmerne.

Derudover udsendes to gange om året et medlemsblad, Matematiknyt.

Populære netværk