Informationer

Gade og nr:
Klostermarken 12 Postboks 91
Postnr:
8800
By:
Viborg
Website:

Hedeselskabet

Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed, støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidling af viden inden for natur- og miljøområdet.

Formål

Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i
og uden for Danmark.
Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.
Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset
ansvar.

Medlemskab og stemmeret
Som medlemmer optages personer, selskaber, foreninger, organisationer, institutioner m.fl. samt kommuner, regioner og statslige, regionale eller kommunale virksomheder og institutioner.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk