Informationer

Gade og nr:
Volstrupvej 1
Postnr:
8920
By:
Randers NV
Website:

Hesteejerforeningen For Væddeløbsheste i Danmark

Foreningens formål er at sikre væddeløbshesteejere både fra trav og galop bedre sportslige og økonomiske vilkår. Foreningen vil arbejde for, at danske væddeløbshesteejere sikres vilkår, som væddeløbshesteejere i de øvrige skandinaviske lande.

Medlemmer
Som medlem kan optages personer og virksomheder med interesse for hestevæddeløbssporten. Kun medlemmer, der er aktive ejere af væddeløbsheste, er valgbare til foreningens bestyrelse. Et medlemsskab kan opsiges skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet har optrådt på en sådan måde, at fortsat medlemsskab er uforeneligt med foreningens formål.

Idegrundlag
Landsdækkende forening for ejere af trav- og galopheste.

Introduktion
Der skal skabes fornuftige økonomiske betingelser for hesteejerne. Det er en nødvendig forudsætning for hele hestesporten. Vi skal derved undgå en drastisk nedgang i antal heste af hensyn til sportens professionalisme, hestekvalitet, trænere og sportsfaciliteter.

Idè
For at sikre hesteejernes økonomi – og dermed sporten – er den landsdækkende forening for ejere af trav- og galopheste stiftet i 2002, ”HesteejerForeningen For VæddeløbsHeste i Danmark”.

Denne forening skal på ingen måde træde i stedet for eller afløse eksisterende hesteejerforeninger. Tværtimod har de deres lokale fundament og gør et godt arbejde omkring banerne. De eksisterende hesteejerforeninger er vore naturlige samarbejdspartnere, i vore fælles bestræbelser på at sikre hesteejerøkonomien.

Mission
Foreningens mission er, at overbevise det danske samfund om at hestesporten skal have bedre vilkår. Den fundamentale forudsætning herfor er, at hesteejerøkonomien forbedres.

Det er hesteejerne, der har udgifterne ved at stille hestene til rådighed som “spillebrikker” for sportens indtægter. Vi ejer selve grundlaget for sporten – hestene.

Det er os som hesteejere og de professionelle trænere, der personligt lægger ryg til sportens økonomiske vilkår. Derfor skal foreningen sikre, at hesteejerene får indflydelse bl.a. ved forhandling med de centrale offentlige instanser.

Vore målsætninger
1) Danske løbs- og opdrætterpræmier skal være på linie med norske og svenske.

2) Hestesportens indtægtsside skal på skandinavisk niveau.

3) Væddeløbshestehold - såvel opdræt som løbsdeltagelse - skal på fastsatte forudsætninger have skattemæssig status som erhverv. Virksomhedsskatteordningen.

4) Når (hvis) spillemarkedet bliver frit, skal hestesporten ved lovgivning sikres, så det bliver en selvhjulpen sport på gode økonomiske vilkår.

5) Alle vigtige hesteejerafgørelser skal træffes på baggrund af eksakt viden - på demokratisk vis og i åbenhed.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk