Informationer

Gade og nr:
H C Andersens Vej 267
Postnr:
9800
By:
Hjørring
Website:

Hjørring Handelsstandsforening

Foreningens formål er at fremme og varetage fælles interesser og rettigheder for handelsstanden i
Hjørring.

Medlemsret

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, indehavere og ledende medarbejdere
indenfor handel, industri, pengeinstitutter og liberale erhverv i Hjørring-området.
Bestyrelsen kan nægte optagelse, såfremt flertallet af dens medlemmer stemmer herfor.
Nægtelse af optagelse kan gennem et bestyrelsesmedlem indankes for generalforsamlingen til
endelig afgørelse. Afgørelsen kræver almindeligt flertal.

Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk