Informationer

Gade og nr:
Chr M Østergaards Vej 4
Postnr:
8700
By:
Horsens
Website:

Horsens Erhvervsråd

Horsens Erhvervsråds formål er at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Horsens Kommune, herunder bl.a.:

At virke ved igangsætning og opfølgning af idéer, initiativer og tiltag til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen.

At være erhvervslivet i bredeste forstand behjælpelig med løbende rådgivning.

Medlemmer

Som medlemmer af Horsens Erhvervsråd kan optages virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner m.v., som har forretningssted eller hjemsted i Horsens kommune.

At udføre informations- og formidlingsvirksomhed tilpasset erhvervslivets og turismens aktuelle behov.

At medvirke ved igangsætning og gennemførelse af tiltag, der specielt sigter mod at øge erhvervslivets og turismens internationaliseringsgrad.

At forestå dannelse af netværk mellem virksomheder, organisationer, institutioner m.v.

At rådgive iværksættere ved start og drift af virksomhed.

At være kontaktled i samarbejdet mellem erhvervslivet og Byrådet.

At udbrede kendskabet til erhvervs- og turismemulighederne i Horsens gennem passende PR-aktiviteter.

Gennem samarbejde med relevante foreninger at fremme udvikling og koordinering af fælles erhvervsinteresser.

At medvirke til fremme af den erhvervs- og turismemæssige udvikling i regionen.

Bliv medlem – fordelene er mange!

Gennem et medlemskab af Horsens Erhvervsråd får du en lang række kontante fordele, samtidig med at du støtter den generelle erhvervs- og turismeudvikling.
Fordelene

• Du får inspiration til konstant forretningsudvikling via vores 50 konsulenter
• Du får adgang til værdifulde netværk og erfagrupper
• Du får adgang til ca. 30 årlige medlemsarrangementer
• Du får hjælp til din dialog med det offentlige
• Du får en platform for større synlighed lokalt
• Du får værdifuld information via 20 årlige nyhedsbreve

Priserne
Det er ikke dyrt. Horsens Kommune betaler tilskud til Horsens Erhvervsråd, der dækker alle basisaktiviteter samt vores gratis rådgivning til iværksættere. Derfor kan medlemskontingenterne holdes på et meget attraktivt niveau. Når du har betalt dit medlemskontingent, er det meste gratis.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk