Informationer

Gade og nr:
Idyl 9A
Postnr:
6000
By:
Kolding
Website:

IBFO - Internet Branchens Fællesorganisation

Foreningens formål er,
* at samle registratorer, firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark, bl.a. ved køb og salg samt opsætning af domæner, i en fælles brancheorganisation, der kan formidle viden om og indsigt i branchens udvikling for at varetage medlemmernes og branchens interesser.

* at at udvikle og formidle samarbejde imellem såvel hosting-, webdesign- samt internetvirksomheder og private og offentlige brugere af Internettet samt

* at profilere branchen udadtil.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages registratorer, firmaer og enkeltpersoner, der virker som registratorer og øvrige virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software eller som på anden vis falder inden for formålsbestemmelsen.

Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen.

Om IBFO

IBFO går efter at have en bred opbakning i branchen, som kan skabe et forum, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og opbygge forretningsrelationer. Ligeledes kan IBFO varetage branchens interesser overfor myndighederne.

Bag organisationen står en række af virksomheder, som beskæftiger sig med registrering og salg af domæner, internetvirksomheder indenfor hostingbranchen, samt virksomheder, der leverer diverse internetbaserede serviceydelser.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk