Informationer

Gade og nr:
Trappebæksvej 36
Postnr:
5700
By:
Svendborg
Website:

Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere

Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere blev stiftet på det landsdækkende Socialpsykiatriske Seminar i Hillerød 1992. Gruppen er et tværfagligt forum primært for mennesker der arbejder i socialpsykitrien, feks. bofællesskaber, støttecentre, være- og aktivitetssted, støtte- og kontaktpersoner m.m. andre er også velkomne!

Fremme kendskabet til de socialpsykiatriske tiltag landet rundt, om muligt være mellemled arbejdspladserne imellem, for gensidig inspiration og udvikling.

Det er ikke starten på en alternativ fagforening, men en mulighed for på tværs af faggrænser, at mødes og udveksle synspunkter og ideer. Gruppen omfatter plejere, social- og sundhedsass., sygeplejerskere, pædagoger, socialrådgivere, sygehjælpere og andet godtfolk.
Der kan være tale om individuelt medlemskab for medarbejder eller ledere samt institutionsmedlemskab pr. tilbud i socialpsykiatrien.

IFS har flere formål herunder at medvirke til at sikre medlemmerne:

1. Et kollegialt netværk på landsplan som kan bidrage til erfaringsudvikling.
2. En opdatering og viden om de væsentligste nye udfordringer i socialpsykiatrien.
3. En adgang til kompetenceudvikling på områder, hvor behovet for kvalitetsudvikling i socialpsykiatrien er særlig tydelig.

IFS har et formelt samarbejde om temavalg med Videnscenteret for Socialpsykiatri.

Videnscenteret for Socialpsykiatri er oprettet under Socialministeriet 1997, og annoncerer bla. sine aktiviteter (herunder IFS) via centerets blad og hjemmeside.

Videnscenteret bidrager efter aftale med oplæg på IFS seminarerne.

Foreningens formål er at opretholde og videreudvikle:

* Database med medlems adresseliste
* Opdatering af internetside
* Tværfagligt samarbejde
* Støtte og vejledning i forbindelse med eks. Socialpsykiatrisk Seminar, hvor dog de enkelte seminarer har særskilt økonomi.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk