Informationer

Gade og nr:
Højby Kærvej 1
Postnr:
4320
By:
Lejre
Website:

Intra2 - Netværk om intranet

Intra2 er et netværk til erfaringsudveksling om intranet og medarbejderportaler.

Netværket giver deltagerne aktuel og real practice viden om forretningsmæssig udnyttelse af intranet og virksomhedsportaler.

Intranet er 'det lukkede land' i det digitale landskab. Derfor har intranetansvarlige kun meget begrænsede muligheder for at følge med i udviklingen.

Intra2 giver mulighed for at se og diskutere aktuelle intranet-erfaringer i både store og små, private og offentlige virksomheder. Det sker via oplæg og ved erfaringsudveksling med ligesindede fra andre virksomheder. Fokus er både på gode og mindre gode erfaringer.

Intra2 har som formål at skabe kontakter og styrke videndeling mellem folk, der arbejder med intranet og virksomhedsportaler. Det foregår på netværkets ekstranet, på seminarer, erfa-møder og netværksdage samt via Intra2’s mailingliste.

Alle aktiviteter er baseret på aktiv deltagelse samt ligeværdig og fortrolig dialog mellem intranet-ansvarlige. Et centralt element er synliggørelse og deling af skærmdumps af deltagernes egne intranet.

Fagligt fokus

Intra2 har fokus på forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige muligheder og udfordringer ved intranet og medarbejderportaler. Desuden følger vi løbende den tekniske udvikling og vurderer de nye muligheder og udfordringer, den medfører.

Intra2 er både fagligt fokuseret og fagligt favnende:

* Vi har fokus på intranet og medarbejderportaler. Vi holder os altså primært til virksomhedens interne, digitale verden.
* Vi favner alle relevante indholdsmæssige, organisatorisk og forretningsmæssige aspekter ved intranet og medarbejderportaler.

Vores fokus betyder, at vi kan gå i dybden med de særlige muligheder og udfordringer, der er ved at bruge nettet som internt medie og værktøj. Hvor afsender og modtager er del af samme organisation - inde bag firewall'en.

Bag firewall'en favner vi til gengæld alle forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige aspekter. Centralt er en forståelse af intranet som en (tvær)organisatorisk udfordring, der forudsætter involvering fra både kommunikations, HR- og IT- folk – og på tværs af topledere, mellemledere og medarbejdere.

Netværket har som formål løbende at følge med i og præge udviklingen – herunder udfordre en eventuel faglig indsnævring eller afgrænsning af området.

Blandt de emner netværket hidtil har sat fokus på er bl.a.: Intranet som nyhedsmedie - Videndeling via intranet - Brugervenlig informationsstruktur - Organisering af indholdsansvar - Virtuelle projektrum - Relancering af intranet – Personalisering – Rolleportaler - HR-portalen - Telefonbog som videnværktøj - Samspil mellem intra- og ekstranet - Presseklip på intranettet - ESDH og intranet – Søgeværktøjer - Kvalitetssikring af indhold på intranet - Intranettet som business case - Måling af brugeradfærd.

Medlemskab

Der er to muligheder for personligt medlemskab af Intra2 | Netværk om intranet

Indmeldelse og oprettelse af profil sker via mail til koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Pris: Gratis

Du får:
- Adgang til medlemsekstranettet "Mit Intra2" med:

* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres 1 gang årligt.

Pris: 1000,- årligt (fra 1/1 til 1/1 eller 1/7 til 1/7)

Du får:

- Gratis erfa-møder
- Rabat på seminarer, workshops og netværksdage (se priser)
- Kolleger med til seminarer til medlemspris
- Mulighed for at stille spørgsmål til netværket
- Adgang til medlemsekstranettet ”Mit Intra2” med:

* Samlet adgang til materiale fra de Intra2 aktiviteter, du deltager i
* Adgang til mere end 40 cases og oplæg fra tidligere arrangementer (fra og med 2006)
* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer
* Materiale fra alle Intra2s digitale erfaringsudvekslinger

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres én gang årligt.

Generelt om medlemskab

Der er en række forudsætninger for at være medlem af Intra2.
Medlemskab er fortløbende. Ønsker du at melde dig ud af Intra2, kontakt da koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Du kan indmelde dig eller få yderligere information ved at kontakte koordinator for Intra2 Caroline Simony, caroline@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk