Informationer

Gade og nr:
Børsbygningen Slotsholmsgade
Postnr:
1217
By:
København V
Website:

IT-Branchen

Foreningens formål er at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder etc. Foreningen har tillige til formål at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne samt markedsføre branchen bedst muligt.

Det er herudover foreningens formål at virke som arrangør af brancheudstillinger og at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder og erfaringer over for medlemmer, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder.

Foreningen er medlem af Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation, og medlemmerne er underkastet de for Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation er inkluderet i kontingentet til IT-Brancheforeningen.

Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software.

Indmeldelse og optagelse

Anmodning om optagelse stiles til sekretariatet.

IT-Branchen er en forening med mange ansigter. Medlemsvirksomhederne spænder over kompetencer inden for it, internet, nye medier, telekommunikation, elektronik og dokumentløsninger. Medlemskredsen omfatter den globale aktør og den lokale start-up med få medarbejdere.

ITB har samarbejdsaftaler med it-fora på Fyn, i Midtjylland, Trekantområdet, Nordjylland og Sønderjylland.

ITB er også sekretariat for foreninger, som har relation til it-branchen, bl. a. Dansk Venture Kapital Forening (DVCA).

IT-Branchens historie

IT-Branchen er Danmarks ældste forening inden for sit område. ITB har sin rod i foreninger, som siden 1920'erne har varetaget interesser for importører af kontormaskiner og -udstyr.

I starten af 1990'erne indgik disse foreninger i fusion med importører og producenter af software og edb-udstyr under navnet IT-Brancheforeningen. I løbet af 1990'erne voksede IT-Brancheforeningen i takt med, at it-anvendelse blev udbredt til hele samfundet.

Efter 2000 har ITB også sat fokus på virksomheder, som leverer infrastruktur og indhold til Internet og mobile net. I 2006 skiftede foreningen navn til IT-Branchen.

ITB medlemskab

Det kan du som medlem i ITB

IT-Branchen har over 500 it-medlemsvirksomheder og er derfor den største selvstændige repræsentant for it-erhvervet i Danmark.

Vi stiller følgende hovedydelser til rådighed for medlemmerne:

# 1) Et unikt it-forretningsnetværk
# 2) Politisk gennemslagskraft
# 3) Gratis juridisk rådgivning
# 4) Kontante medlemsfordele

Vi leverer en uformel platform, hvor medlemmerne kan mødes og lave gensidige forretninger. ITB-medlemskabet er for hele virksomheden, og hvor visse af vore arrangementer henvender sig til den administrerende direktør retter andre sig mod den salgsansvarlige eller den personaleansvarlige leder.

Vores business development netværk mødes en gang om måneden for at dele erfaringer med faste temaer (salg, partnerskaber, eksport, kapitalfremskaffelse). Disse møder er gratis for medlemmerne, og giver direkte inspiration og ideer til brug i egen virksomhed.

ITBs politiske gennemslagskraft har vi i kraft af foreningens størrelse og dokumenterede resultater på fx uddannelsesområdet. ITB deltager i udarbejdelsen af de centrale offentlige standardkontrakter og er løbende i dialog med relevante parter om udformningen af rammerne omkring it-erhvervet i Danmark.

ITB samler vore medlemsvirksomheder i udvalg, der handler om centrale forretningsområder, fx digital forvaltning, open source, forskning og uddannelse mv. Formålet med udvalgene er at identificere og fjerne eventuelle hindringer for den fri konkurrence.

Endelig stiller vi gratis juridisk rådgivning om personalejura og erhvervsjura til rådighed for medlemmerne samt en lang række kontante medlemsfordele!

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk