Informationer

Gade og nr:
Postnr:
By:
Odense
Website:

IT-Forum Fyn

IT-Forum Fyn er interesseorganisation for:
* IT-virksomheder
* Uddannelsesinstitutioner
* Organisationer og virksomheder med interesse for anvendelsen af IT
IT-Forum Fyn arbejder for:
* Øget anvendelse af IT på Fyn
* Synliggørelse af fynske IT-kompetencer
* Styrkelse af IT-kompetencerne på Fyn
IT-Forum Fyn sætter fokus på:
* Inspirations- og netværksarrangementer
* Virksomhedsbesøg
* Erfa-udveksling
* Dialogmøder mellem virksomheder og IT-uddannelser
* Et godt kontaktnet til samarbejdspartnere og interessenter indenfor IT

Når en virksomhed eller organisation har tegnet medlemskab af IT-Forum Fyn, har alle ansatte og studerende adgang til IT-Forum Fyns arrangementer og aktiviteter, som f.eks. erfagrupper (enkelte grupper er kun for erhvervsaktive).

Historie:

I foråret 2002 fusionerede IT-Forum Odense og IT-Forum Sydfyn, og dermed etableredes IT-Forum Fyn. Foreningen har som vision at styrke IT-kompetencerne og anvendelsen af IT i den fynske region.

Strategi

IT-Forum Fyns overordnede mål er at styrke den fynske IT-branche.

Strategien er at skabe en stærk netværk, hvor medlemmerne kan erfarings- og videndele, og hvor der kan skabes spændende IT-relaterede arrangementer. Alt sammen medvirker det til at sætte fokus på den fynske IT-branche.

Strategien består altså af disse tre dele:

* arrangementer
* netværksdannelse
* skabe fokus på det fynske it-erhverv

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk