Informationer

Gade og nr:
Åbogade 15
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

IT-Forum Midtjylland

It-forum midtjylland er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland. Netværket har lokalafdelinger fordelt over hele regionen.

It-forum midtjylland skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, ERFA- og vækstgrupper, studierejser og konferencer.

It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs. Derved opstår mulighed for vidensdeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer.

It-forum er desuden brobygger til forsknings- og vidensnetværk for IT, herunder IT-forskerparken Katrinebjerg i Århus.
Historien

Historien om it-forum midtjylland startede i 1996. Foreningen hed dengang ”IT-Forum Århus”. Det var lokale it-folk, der startede foreningen. De første år levede foreningen på entusiasme og frivillig arbejdskraft. Siden er der blevet etableret et professionelt sekretariat og foreningen skiftede navn til ’IT-Forum Østjylland’. Fra og med januar 2006 skiftede vi igen geografisk fokus – og blev til det nuværende it-forum midtjylland.
For hele (Midt)Jylland

IT er grænseoverskridende. Vores konkurrenter er rundt om hjørnet men også i Indien eller Shanghai. Vores fordel er nærhed. Derfor er it-forum midtjylland netværket for hele regionen, og vi er lokalt forankret i de fleste større byer i regionen (læs mere under 'lokalafdelinger').

Fakta

* 450 medlemsvirksomheder
* Støttet af Region Midtjylland
* Vidensnetværk for private og offentlige virksomheder og institutioner
* Stiftet i 1996
* Styrker viden om og anvendelse af IT
* Sekretariat i IT-Byen Katrinebjerg

it-forum midtjylland - din adgang til

* Netværk
* Viden
* Information
* Indflydelse
* Inspiration
* Udvikling

Mission og vision

”it-forum midtjylland har til formål at styrke viden om og anvendelse af informationsteknologi i Midtjylland.

It-forum midtjylland har endvidere til formål at etablere netværk og IT-services inden for og på tværs af sektorer og brancher i regionen, herunder at generere nye ideer og konkrete forsøgsprojekter.

It-forum midtjylland skal understøtte og markedsføre regionen bredt som et kraftcenter for anvendelse og udvikling af informationsteknologiske løsninger og services.”

Sådan lyder it-forum midtjyllands formålsparagraf – eller mission, om man vil. Det er den, vi arbejder efter i vores daglige virke.

Via netværkssamarbejde vil foreningen synliggøre Region Midtjyllands IT-kompetencer over for sine medlemmer og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland og kompetencecentre som f.eks. IT-byen Katrinebjerg, der er et kraftcenter for hele det vestdanske IT-miljø.

I it-forum midtjylland har vi en vision om, at vi vil fortsætte vores position som det bedste og største vidensnetværk for IT-interesserede virksomheder i regionen. It-forum vil således:

* Tilbyde regionens bedste netværksaktiviteter
* Være synlig og have indflydelse på den regionale erhvervsudvikling
* Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer
* Være brobygger til nationale og internationale initiativer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk