Informationer

Gade og nr:
Boulevarden 48
Postnr:
7100
By:
Vejle
Website:

IT Forum Syddanmark

IT Forum Syddanmark er et aktivt netværk, hvor vi understøtter medlemmernes forretningsmæssige og personlige udvikling gennem aktiviteter, erhvervsservice, erfa-klubber og mange andre tiltag.

IT Forum Syddanmark arbejder med følgende:

Arrangementer: Vi arbejder med emner, der er oppe i tiden og som har et IT-fagligt sigte. Deltagerne kommer fra alle typer af interessenter – brugere, leverandører, kunder.

Klubber: I IT Forum findes en række klubber, hvor deltagerne er fagligt funderet i de emner, der tages op. Selvstændige styregrupper står for udvælgelse og udformning af møderne. Alle medlemmer opfordres til aktivt at deltage i møderne for derved at få styrket egen udvikling inden for sit fag.

Nuværende klubber er Projektlederklub og ERP-klub. Flere vil blive etableret efterhånden som behovet viser sig.

Kompetenceudvikling: ITFS kan være leddet mellem de regionale uddannelsesinstituationer og medlemsvirksomhederne, når det gælder kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan være efteruddannelse på bachelor eller diplom niveau inden for eksempelvis softwareudvikling eller projektledelse. Vi tilbyder også mindre forløb hvor emnerne kan være kommunikation og markedsføring.

ITFS er repræsenteret i diverse uddannelsesudvalg, og har derfor indflydelse på morgendagens uddannelser.

Matchmaking - på flere områder:

IT Forum Syddanmark gør meget ud af kontakten mellem medlem og forening – både den personlige men også via nyhedsbrev samt hjemmeside.

Samarbejdspartnere/leverandører: Vi modtager ofte henvendelser fra virksomheder, der ønsker en samarbejdspartner – enten i form af gensidigt samarbejder på projekter (IT virksomhed til IT virksomhed) eller fordi virksomheden efterspørger en IT løsning (alle brancher til IT virksomhed).

JOBmarked: Medlemmer af ITFS kan søge medarbejdere igennem JOBmarked ligesom private kan lægge CV ind på hjemmesiden. Gennem netværket forsøger vi at matche.
ITFS kan ligeledes gennemført program for virksomheder, der skal af med medarbejdere – enten hele IT-afdelinger eller enkelte individer.

Erhvervsservice: I regionen findes en række relevante erhvervsservice tilbud, som opfindere, nyetablerede og etablerede virksomheder kan benytte sig af.

Mængden og relevansen af disse muligheder kan være svær at finde rundt i.

ITFS samler trådene i alle disse tilbud, og sørge for, at virksomhederne kommer til de rigtige aktører.

Netværk: Netværk er en vigtig bestanddel i alle forretninger, også i den overordnet virksomhedsstrategi.

Derfor indgår ITFS i andre netværkssammenhænge for at sikre medlemmerne udvikling og tilgang til andre. IT Brancheforeningen og de øvrige IT Fora i Danmark er naturlige netværksrelationer. Det betyder konkret for vores medlemmer, at de bliver del af et større netværk, hvor arrangementer udbydes på tværs af de regionale grænser til samme betingelser som var man medlem af det netværk!

Projekter: En række af vores medlemsvirksomheder er interesseret i at arbejde med det offentlige og der foregår rigtig meget på den platform. På landsplan har man etableret en organisation, der skal tage sig af Velfærdsteknologiske muligheder for den danske befolkning med kroniske lidelser. Ligesom der er andre tiltag på vej. ITFS deltager aktivt i disse fora, og vil den vej igennem sikre, at IT branchen bliver repræsenteret.

IT som en politisk dagsorden: Og ikke mindst skal vi være med til at sikre, at de regionale/lokale politikere får mere fokus på IT, som en ressource, der er uudtømmelig. Som enkelt virksomhed kan man ikke klare den opgave alene. Derfor er ITFS et godt netværk til virksomheder, der har set, at i fællesskab kan man komme meget længere.

Anbefalinger fra Højhastighedskomiteen januar 2010

Et panel af kompetente fagfolk inden for det private og offentlige, herunder også ITB, er i en rapport fremkommet med en række anbefalinger til kommissoriet for ”Danmark som højhastighedssamfund”.

Rapporten sammenfatter, at ”Anvendelse af IT og bredbånd er afgørende for udviklingen af det danske samfund og for fortsat sikring af økonomisk vækst, velfærd, demokrati og et bedre klima. Det er derfor et område, der skal satses på og investere i”

Medlemsfordele


IT Forum Syddanmark har idag ca. 150 medlemmer. Vil du være en del af et kvalificeret netværk, der støtter op omkring IT-erhverv og IT-anvendelse i Syddanmark, samt har et samarbejde med andre IT-foraer nationalt. Så meld dig ind i IT Forum Syddanmark - din vej til viden og netværk. Nedenfor nogle fordele ved medlemsskabet.


Som medlem kan virksomhedens medarbejdere deltage i:

* Opbygning af relationer
* Vidensdeling via netværk
* Erhvervsservice
* Kompetenceudvikling
* Forretningsudvikling
* Erfagrupper
* MatchMaking

Som medlem kan virksomheden:

* Få adgang til at annoncere efter nye medarbejdere i JOBmarkedet
* Blive sponsor, med optagelse på sponsorsiden, hvorfra den besøgende kan hoppe til sponsorens web.
* Få egne kurser og seminarer annonceret på hjemmesiden

Sådan bliver du medlem:

Udfyld vores indmeldelsesformular. Så bliver der automatisk sendt en besked til sekretariatet og man bliver med det samme oprettet på medlemslisten. Du vil efterfølgende modtage et brev med yderligere materiale samt en faktura. Husk også at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk