Informationer

Gade og nr:
Fibigerstræde 11
Postnr:
9220
By:
Aalborg Øst
Website:

ITSDanmark -Intelligente Transport Systemer

ITSDanmark er en paraplyorganisation, der samler Danmarks interessenter inden for ITS - Intelligente Transport Systemer. Målet er, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden, øge fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen og informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Med den stigende trafik og de hastigt voksende trafikale problemer, vil ITS i stigende grad blive et relevant virkemiddel. Om det gælder navigationssystemer, dynamisk trafikinformation, lokationsbaserede services, automatiske betalingssystemer, intelligent farttilpasning, flådestyring eller andre systemer eller servicefunktioner er potentialet for ITS stort - et potentiale som ITSDanmark vil understøtte udviklingen af.

I første omgang omfatter ITS aktiviteter inden for den landbaserede trafik, men med tiden er det målet, at ITSDanmark kommer til at arbejde med ITS inden for alle transportformer.

Formål

Formålet med ITSDanmark er,
at det skal være det naturlige forankringspunkt for alle ITS interesser i Danmark.
ITSDanmark skal koordinere og udbrede viden om og erfaring fra etablering og drift af ITS i Danmark. Det er ITSDanmarks mål, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen samt informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Herunder skal ITSDanmark:

* understøtte videns- og erfaringsudveksling om ITS - også på tværs af transportformerne
* udbrede kendskabet til anvendelse og nytte af ITS
* promovere ITS
* understøtte netværksdannelsen inden for ITS
* understøtte forskning og udvikling inden for ITS-området

Foreningens formål søges bl.a. løst ved

* at udarbejde oplæg og indspil til de politiske processer
* at gennemføre medlemsmøder, konferencer, seminarer, virksomhedsbesøg og etablere netværk
* at iværksætte aktiviteter af anden art end ovenfor nævnt, som efter bestyrelsens skøn tjener til at fremme formålene, herunder udsende nyhedsbreve og oprette hjemmeside
* at deltage – i muligt omfang – i relevante nationale og internationale fora

Medlemskab

Som medlemmer kan optages myndigheder, organisationer, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt enkeltpersoner, der beskæftiger sig med ITS.

Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk