Informationer

Gade og nr:
Malmøgade 7
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

Jobrådgivernes Brancheforening

Foreningen er dannet af en række private virksomheder, der arbejder med jobrådgivning.

Virksomhederne har et fælles ønske om at indgå i en konstruktiv dialog med offentlige myndigheder, Folketinget og andre relevante parter med henblik på at sikre en succesfuld inddragelse af andre aktører.

Foreningen, der fungerer som branchens talerør i forhold til pressen, arbejder for at oplyse om private aktører - deres vilkår, deres arbejde og deres resultater.

Foreningen arbejder for:

* Et godt samarbejde: Foreningen vil være en seriøs sparringspartner til ministerier, styrelser, AF og kommuner i forhold til at sikre høj kvalitet i samarbejdsbetingelserne, det daglige samarbejde samt den konkrete opgaveudførelse.

* Øget kvalitet: Foreningen vil videregive viden og erfaringer fra det daglige samarbejde med offentlige organisationer og med rådgivning af ledige med henblik på at øge kvaliteten i opgaveløsningen.

* Seriøs synlighed: Foreningen vil bidrage til at synliggøre resultaterne i forbindelse med inddragelse af andre aktører.

* Dialog: Foreningen vil være i tæt dialog med pressen i forhold til arbejdsmarkedspolitiske temaer.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages jobrådgivningsvirksomheder, som arbejder på markedsmæssige vilkår. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der kan optages i foreningen. Medlemmerne accepterer foreningens erhvervs-etiske retningslinjer samt at de vil efterleve formålsparagraffen. Tilmelding sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med angivelse af ejerforhold, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Ved indmeldelse underskriver medlemmet en tro-og-love erklæring om overholdelse af foreningens vedtægter samt det etiske regelsæt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk