Informationer

Gade og nr:
Arnkilgade 36 1 th
Postnr:
6400
By:
Sønderborg
Website:

Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens formål er fagligt og kollegialt at højne professionen og varetage jordemødres og jordemoderstuderendes interesser i sager og forhold, der er af betydning for den enkelte og for hele standen.

30 gode grunde til at være medlem af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen er en lille forening, så der er store muligheder for indflydelse. Kredsbestyrelserne består af tillidsrepræsentanterne fra de enkelte arbejdspladser. Du har dermed kort vej til bestyrelsen i din kreds og videre til hovedbestyrelse og formandskab.

Derudover er der en lang række andre gode grunde til, hvorfor det godt kan betale sig at være medlem af Jordemoderforeningen - og der er faktisk 30 rigtig gode grunde til det!

1. Løn
2. Jordemoderforeningen gør faget synligt
3. Arbejdstid
4. Jordemoderforeningen søger politisk indflydelse
5. Pension
6. Jordemoderforeningen samarbejder
7. Løn under barsel
8. Jordemoderforeningen bliver hørt
9. Omsorgsdage og frihed ved barns sygdom
10. Kvalitetsarbejde
11. Ferie
12. Tidsskrift for Jordemødre
13. En tillidsrepræsentant på arbejdspladsen
14. Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen
15. Faglige netværk
16. Jordemoderfagligt Selskab
17. Seniorrettigheder
18. Professionsudvikling
19. Kompetenceudvikling
20. Sparring omkring uddannelse
21. Særligt tilbud til nyuddannede
22. Problemer i din ansættelse
23. Arbejdsskader
24. Patientklagesager
25. Medlemsmøde
26. Hjemmesiden
27. Forskningsbeholdning
28. Ansættelser uden for regionerne
29. Jordemoderforeningen og resten af verden
30. Forsikring og indkøb

Medlemskab - flere typer

Aktivt medlemskab er for:
Jordemødre med dansk autorisation
Jordemoderstuderende i Danmark

Passivt medlemskab er for:
Jordemødre, som ikke er beskæftiget ved jordemoderfaget, fx på grund af arbejdsophør, overgang til anden beskæftigelse uden for jordemoderfaget/det sundhedsfaglige område, efterløn, pensionering eller orlov uden lønBemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere og medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, er ikke berettiget til passivt medlemsstatus.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk