Kategori: Design & mode

Danmarks Skohandlerforening

Danmarks Skohandlerforening er med ca. 550 medlemsvirksomheder i skobranchen den største brancheorganisation i modebranchen. Medlemsvirksomhederne kommer fra alle dele af skobranchen og er bl.a. butikker, designere, agenter, producenter m.fl.

Vi rådgiver medlemsvirksomhederne, varetager og koordinerer skobranchens interesser overfor politikere, myndigheder og medier. Danmarks Skohandlerforening er skobranchens talerør. Vi konkurrerer med advokater, revisorer, konsulentvirksomheder, mindre brancheorganisationer og hovedorganisationer om at yde den bedst mulige service til medlemsvirksomhederne inden for de områder, vi har valgt at satse på. Og vi tror på, at vi til enhver tid kan matche kvalitet, pris, nærvær og hurtighed.
Område
2900 Hellerup

Danske Designere

Danske Designere er en af Europas få multidisciplinære medlemsorganisationer, der repræsenterer både udøvende designere og andre, der beskæftiger sig professionelt med design. Med mere end 1000 medlemmer, udgør organisationen således en fælles, slagkraftig og indflydelsesrig platform med mandat til at tale på vegne af det samlede, professionelle designmiljø i Danmark.

Vore aktiviteter spænder fra medlemsarrangementer, indsamling og formidling af relevant viden, etablering af netværk, efteruddannelse og rådgivning til at fremme forståelse for den betydning design og danske designeres kompetence har for vores vores konkurrenceevne og evne til fornyelse, samt menneskers livskvalitet.

Vision

Danske Designere vil bidrage til at skabe en bedre verden hvor mennesker, naturen og fremtiden respekteres.

Mission

At fremme anvendelse af evnen til, og forståelse for værdien af at forene kulturelle og tekniske værdier, og dermed design som uomgængeligt parameter i arbejdet med at forbedre menneskers materielle og immaterielle livsvilkår.

Medlemmerne

Danske Designeres medlemmer fordeler sig på professionelle medlemmer og studentermedlemmer, hvoraf førstnævnte udgør den væsentligste gruppe. De professionelle medlemmer bærer titlen mDD - medlem af Danske Designere.

Vore medlemmer arbejder inden for en række forskellige områder, omend der - historisk betinget - er en vis koncentration inden for områder som industriel design/ produktdesign, møbel, tekstil, indretning det ret omfattende område, der oftest betegnes grafisk design eller visuel kommunikation. Mange arbejder stadig inden for et af områderne, men vi oplever en tiltagende cross-over mellem disciplinerne, hvilket vil sige, at mange arbejder med design på tværs af de historiske skel, mens andre primært arbejder inden for områder som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med deres oprindelige speciale.

Derudover kommer, at stadig flere designere arbejder inden for områder som servicedesign, procesoptimering og facilitering, udvikling af scenarier og forecasting eller decideret forretningsudvikling. Fælles for alle, der bærer titlen Designer mDD er imidlertid, at de beskæftiger sig professionelt med udviklingsprocesser, hvor designmetodisk analyse og evnen til at facilitere komplekse processer med mange aktører og mange ukendte faktorer - ofte igennem visualisering og prototyper - er væsentlige for det endelige resultat.

10 gode grunde til at være medlem af Danske Designere

1. Netværk. Mødet med kolleger ved medlemsarrangementer og i udvalgsarbejde.
2. Gratis kontrakter. Royalty, projektbeskrivelser, rammeaftaler, ansættelseskontrakt, fortrolighedserklæring, hemmeligholdelseserklæring osv.
3. Rådgivning. En times gratis rådgivning hos advokat og revisor, kollegial rådgivning om kontraktlige forhold, ansættelser, ophavsret, forretningsudvikling, tilbudsgivning, karriereudvikling osv.
4. Forsikring. Danmarks billigste professionelle erhvervsansvarsforsikring samt diverse private forsikringer hos forsikringsselskabet if. Fordelspension hos Topdanmark.
5. Profil. Af dig selv på vores interne hjemmeside www.mdd.dk, så du kan blive fundet fra den eksterne hjemmeside www.danishdesigners.com.
6. Information. Det trykte magasin, inform, fire gange om året, digitalt nyhedsbrev hver 14. dag, intern hjemmeside med medlemsrelevant stof, billigt abonnement på internationale designmagasiner - i 2010 er det Forum AID, Eye Magazine, Snitt, Frame Magazine og Curve.
7. Kurser. Kursuskatalog to gange om året med relevante kurser til fordelagtige medlemspriser.
8. Coaching. En times gratis coaching hos designer og NLP coach Anders Rønnau.
9. Rabatter. I en række butikker samt på diverse muséer.
10. Sekretariat. Tre servicemindede mennesker, der er parate til at svare på og rådgive om stort og småt.

Og så er kontingentet til Danske Designere fradragsberettiget.
Område
1401 København K

Konstruktørforeningen

Vision

* Konstruktørforeningen sætter medlemmerne i centrum.
* Konstruktørforeningen er det attraktive og fortrukne valg for alle kommende og nuværende bygningskonstruktører.
* Konstruktørforeningen er en seriøs, effektiv, tilgængelig udviklingsorienteret, troværdig og demokratisk organisation.
* Konstruktørforeningen er en dynamisk, effektiv og målrettet organisation.
* Konstruktørforeningen er kendt for at kommunikere på en ærlig, ligefrem og forståelig måde.
* Konstruktørforeningen er med til at skabe en troværdig byggebranche med en høj faglig profil.

Mission

* Konstruktørforeningen varetager bygningskonstruktørernes uddannelsesmæssige, faglige og ansættelsesmæssige interesser.
* Konstruktørforeningen sikrer fagets markedsværdi og anerkendelse og skaber tryghed og fordele for bygningskonstruktørerne.
* Konstruktørforeningen følger med i byggebranchens udvikling og omsætter den viden til gavn for bygningskonstruktørernes faglige udvikling.
* Konstruktørforeningen er en seriøs og kritisk partner i byggebranchen, der bidrager til, at branchen udvikler sig i en positiv og effektiv retning på et højt fagligt niveau til gavn for aftagerne.

KF's vigtigste opgave er at rådgive medlemmer og være med til at styrke bygningskonstruktørernes faglighed. Vi har derfor gjort det nemt og hurtigt for dig at komme i kontakt med os.

Du kan ringe direkte til Sekretariatet eller spørge en af de faglige rådgivere direkte her på hjemmesiden. Se under Sekretariatet, her kan du også læse mere om den enkelte rådgiver, så du ved, hvem du skal henvende dig til, når du har et specifikt spørgsmål.

Det mener KF

KF er aktiv i byggebranchen og kommer jævnligt med politiske udmeldinger.

Det er vigtigt at være synlig, give sin mening til kende og være med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning.

Er du i tvivl om vores holdning til et emne, så tøv ikke med at kontakte os.

Bliv medlem

Du kan være medlem af Konstruktørforeningen på 3 forskellige måder:

Aktivt medlemskab
Et aktivt medlemskab er for dig, som er beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig konstruktør, som ikke beskæftiger lønmodtagere.

Passivt medlemskab
Et passivt medlemskab gælder typisk, hvis du er konstruktør og bosat i udlandet, eller du har taget en anden uddannelse. Som passivt medlem modtager du fagbladet Konstruktøren og kan deltage i møder, men har ikke stemmeret.

Studerende
Konstruktørstuderende og konstruktører, der er i gang med en ny uddannelse på fuld tid, kan blive optaget som "associerede" medlemmer. Associerede medlemmer modtager samme information og har samme ret til at deltage i, som aktive medlemmer, men har ikke stemmeret.

Efter bestået eksamen overflyttes associerede medlemmer automatisk til aktivt medlemskab. Det første kvartal som aktivt medlem er gratis for nydimitterede. Men der opkræves et overflytningsgebyr på kr. 100.

Kontingent
Kontingentet betales kvartalsvis og fastsættes af KF's generalforsamling.

Titel
Som uddannet bygningskonstruktør, har du ret til at kalde dig bygningskonstruktør m.a.k.
Indmeld dig nu

Er du i tvivl om, hvilken form for medlemskab, du skal have. Så kontakt os. Vil du gerne indmelde dig med det samme, så download indmeldelsesblanketten via linket til højre, udfyld den og send den til KF's Sekretariat.
Område
1552 København V

Kopenhagen Fur

VELKOMMEN TIL KOPENHAGEN FUR

- Til en verden af pelsdyr, internationalt salg og mode. En branche, der dækker produktionen på de danske pelsdyrfarme til de internationale catwalks i Paris, London, Milano og New York.

Kopenhagen Fur er det hele. Det er en andelsforening, et auktionshus og et internationalt varemærke for de fineste pelsskind. Vi er til for avlere, skindopkøbere, designere og forbrugere, der køber en pels. Det er det, der gør branchen så spændende!

Når vi vover at kalde pels for en dansk verdenssucces, er der noget om snakken. Ikke bare er Danmark det land i verden, der producerer flest minkskind af høj kvalitet, men vi sælger også hovedparten af de skind, der produceres globalt.
Område
7441 Bording

Textilforeningen - En forening for alle der har interesse i textil

Forenings formål er at fremme medlemskredsens kendskab til og forståelse for produktion, drift, handel, design, logistik, kvalitet, miljøforhold, IT, forskning, uddannelse og i øvrigt alle områder, som måtte være af betydning for tekstil- og beklædningsbranchen.

Foreningens formål er endvidere at arbejde for kontakt imellem medlemmerne samt mellem medlemskredsen og andre foreninger, institutioner og brancheområder.

Foreningens formål søges opfyldt gennem aktiv kommunikation til medlemmerne, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, gennemførelse af virksomhedsbesøg og studierejser, deltagelse i nationale og internationale fællesarrangementer, repræsentation i aktuelle nævn, udvalg, bestyrelser m.m.

Bestyrelsen kan nedsætte sektioner for forskellige interesseområder til opfyldelse af foreningens formål.

Medlemskab

I foreningen kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger og organisationer med interesse i tekstil- og beklædningsbranchen.
Som æresmedlemmer kan på foreningens generalforsamling udnævnes medlemmer , der har indlagt sig særlig fortjeneste indenfor foreningen.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer kan rekvirere en medlemsliste ved henvendelse til foreningen.

Område
7400 Herning

DDA - Danish Design Association

DDAs mission er at styrke designbranchen og være brancheforeningen, der samler alle der arbejder med designudvikling i ét netværk.

DDA varetager som brancheforening medlemmernes interesser, skaber nationalt og internationalt netværk, tilbyder medlemmerne kontante medlemsfordele, ressourcer og værktøjer, der kan bidrage til at hæve det professionelle niveau og væksten for design-branchen i Danmark.

Vores målsætninger

* Professionalisere og internationalisere den danske designbranche
* Promovere design som strategisk kompetence over for offentlige og private virksomheder
* Facilitere samarbejde og netværk blandt alle, der arbejder professionelt med design
* Organisere og invitere til arrangementer der inspirerer til nytænkning, læring og udveksling af viden, værktøjer, metoder og idéer

Formål

Danish Design Association (DDA) er en brancheforening for de danske design-virksomheder.

Danish Design Association skal arbejde for en stærkere professionalisering og internationalisering af designbranchen i Danmark.

Danish Design Association skal repræsentere, promovere og udvikle designvirksomheder i Danmark.

Danish Design Association skal bidrage positivt til såvel den enkelte designvirksomheds økonomiske og kreative vækst som til markedets vækst.

Danish Design Association skal give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at hæve deres forretningsmæssige, organisatoriske og kreative
niveau, og dermed skabe bedre resultater.
Område
1216 København K
(Viser 1 til 6 af 6)