Kategori: Mindre erhvervsråd

Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening

Fakta om Ølgod:

4000 indbyggere i Ølgod by og ca. 2500 i oplandet.
Ca. 700 arbejdssteder - fra en mands til 800 ansatte.
2 skoler
1 efterskole
4 børnehaver
Dagpleje
2 idrætshaller og 1 svømmehal.
Kulturhus og museum
Hjedding andelsmuseum
Ølgod Bryghus
4 dagligvarebutikker og et alsidigt udvalg af specialbutikker
Ca. 75 foreninger i by og omegn.
Bynært skov med hjertesti, løberuter, Shelters, m.m.
Campingplads
Spisesteder
Golfbane – Skærbæk mølle

Flyt til Ølgod

Ølgod – mulighedernes by!

Tryghed, nærhed, overskuelighed og rig på det, der betyder noget..

Med 4000 indbyggere, er byen overskuelig og kan alligevel tilbyde et alsidigt forretnings og handelsliv.
Børnefamilierne er i centrum, når man planlægger byens fremtid. Der er fokus på tryghed og nærhed, og sammen med byens mange foreninger, er der en meget bred vifte af fritidstilbud.

Der er gode børnepasningsmuligheder i dagpleje og børnehaver, og undervisningen i byens 2 skoler foregår i tidssvarende og gode lokaler.

Svømmehal, idrætshaller og golfbane, giver mulighed for en spændende fritid, og er man til naturoplevelser, er der bynært skov få minutters gang fra centrum. Uanset hvilken alder man har, er der masser af muligheder i foreningslivet.

Byens mange forskellige boligformer, betyder også, at der er forskellige muligheder, hvis man overvejer at flytte til Ølgod i sin tredje alder.

Med HTH, Boconcept og mange andre virksomheder, er der mange, og alsidige jobmuligheder. Vi har også et stærkt netværk, der kan hjælpe til med at finde et job til ægtefællen.

Vi er i fuld gang med at modernisere midtbyen og der er gang i byfornyelse flere steder.

Ølgod Håndværker og handelsstandsforening står bag et treårigt projekt, hvor der er skabt grundlag for en stor satsning på Ølgods fremtid. En satsning, med fokus på butiksudvikling, unik service, ja i det hele taget, at Ølgod skal være et endnu bedre sted at arbejde, bo og handle.

Kigger vi os lidt længere omkring, kan du på en ½ time komme til Vesterhavet, til Billund lufthavn, eller i musikhuset i Esbjerg.

Kom til Ølgod – vi har rigtig meget at byde på.

Kontakt

Byudviklingschef Erik Buhl Nielsen
Storegade 16-18
6870 Ølgod
75 24 71 65
40 17 44 54
E-mail: ZWJAdWdlYXZpc2VuLm5ldA==
Område
6870 Ølgod

Aalestrup Erhvervsråd

Aalestrup Erhvervsråd er en uafhængig institution med hjemsted i Aalestrup.

Formål
Formålet med erhvervsrådet er at styrke og koordinere indsatsen inden for de deltagende foreningers interesseområder ved at fremme erhvervs-, handels- og turistudviklingen, øget markedsføring og planlægning, samt afholdelse af konkrete aktiviteter bl.a. ved at :

- Markedsføre Aalestrup og omegn som et godt sted at bo i, drive virksomhed i, handle i og besøge

- Medvirke til et øget samarbejde mellem erhverv, handel, turisme, kommune og andre parter.

- Sikre kvalificeret rådgivning og information for områdets erhvervs- og handelsliv.

- Medvirke ved etablering af nye virksomheder og forretninger.

- Forhandle med større ekspertise i forhold til amt, stat, EU m.v.

- Iværksætte erhvervsudviklingsprojekter og etablere kursusaktiviteter.

- Koordinere relevante handels- og erhvervsaktiviteter i Aalestrup og omegn.

- Iværksætte turistfremstød og turistaktiviteter samt kampagner for handel.

- Servicere handel, håndværk og industri i området.
Område
9620 Aalestrup

Aalestrup Handelsstandsforening

En forening, der tilbyder mange aktiviteter. Læs videre på vores hjemmeside.
Område
9620 Aalestrup

Aars.dk

Bliv medlem af Foreningen Aars på Nettet og få følgende fordele som virksomhed:

* Din virksomhed bliver fremhævet under "Handel & Erhverv" på aars.dk med e-mail ikon og hjemmeside ikon med link direkte til din hjemmeside.
* Har du ingen hjemmeside, kan du få en præsentationsside via aars.dk. Kontakt os for at høre nærmere.
* Mulighed for at købe bannerplads på forsiden af aars.dk og sende nyhedsbreve til dine kunder via SMS og e-mail. Læs mere her...
* Som medlem er du med til at støtte den lokale indgang til internettet for alle borgere, foreninger og virksomheder.
* Prisen er 800 kr. excl. moms pr. år for virksomheder.

og få følgende fordele som forening:

* Jeres forening kommer til at stå under "Kultur & Fritid" med foreningsnavn, adresse, tlf.nr., kontaktperson, e-mail og hjemmeside ikon med link direkte til jeres hjemmeside.
* Mulighed for at købe bannerplads på forsiden af aars.dk og sende nyhedsbreve til dine kunder via SMS og e-mail. Læs mere her...
* Det er gratis at være medlem som forening.
Område
9600 Aars

Aarup Erhvervsråd

Erhvervsrådets formål er:

1. at virke til fremme af erhvervslivet i Aarup og omegn, såvel ved assistance til bestående virksomheder, som ved tiltrækning af nye virksomheder.
2. at virke til fremme af samarbejdet og de sociale relationer mellem byens og egnens forskellige erhvervsgrene.
3. at virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhverv og de offentlige myndigheder specielt med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området.
4. at medvirke til markedsføring af Aarup og omegn.
Område
5000 Odense C

Allerød Erhvervsklub

For erhvervslivet, for sporten og fornøjelsen

Allerød Erhvervsklub er sit ansvar bevidst omkring det at bidrage til kultur og idrætslivet i kommunen. Der er vist ingen der betvivler, at et sundt kultur- og idrætsliv ikke kun er kølerfigur, men i allerhøjeste grad også kommunens motorrum. En sund fritid og et spændende kulturliv skaber dynamik og vækst.

Ingenting kommer af ingenting (undtaget lommeuld). Det gælder såvel din virksomheds slagsaktiviteter, som Allerøds handelsliv. Det er Allerød Erhvervsklubs primære virke at støtte Allerød Fodboldklub - en klub som også er blandt de 10 største i på Sjælland - målt på antal medlemmer. Ikke kun ud fra betragtningen om en sund fritid for de mange fodboldspillende børn og unge, men også for at bidrage til fodboldklubbens høje ambitionsniveau.

Allerød Erhvervsklub er en hybrid mellem erhvervslivet, kommunen, kultur og fodboldlivet i Allerød. Klubben skaber formelle formelle, men i særlig grad også uformelle relationer mellem politikere og virksomheder. Er du nytilflyttet virksomhed i kommunen, skulle du overveje at melde virksomheden ind i Allerød Erhvervsklub. Ved at melde dig ind her, får du den korteste vej til beslutningstagere i det lokale erhvervsliv.

Vi giver undskyldningen og anledningen til at mødes med dine kommende kunder og forretningsforbindelser i form af en lang række sociale aktiviteter som fx. bowling-turneringer, fodboldture, gallamiddage, teaterliv etc. Men vi er også klubben der arrangerer konferencer, kongresser og netværksmøder.

Raison d'etre

* Skabe forum for erfaringsudveksling blandt erhvervsfolk, fortrinsvis i Allerød Kommune.
* Formidle og arbejde for et reklamemæssigt budskab for vores medlemmer således at medlemsskabet resulterer i stor reklame og arbejdsmæssig værdi for medlemmerne.
* Sikre medlemmerne særlige fordele ved Allerød FK's hjemmekampe samt formidling af konstruktive kontakter til kommunen og erhvervslivet.
* Fremme fodboldniveauet og omgivelserne i Allerød FK.
* Bringe Allerød på landkortet (også fodboldmæssigt)

Vi håber at vi snart kan byde dig velkommen i klubbe, for vi vil lidt mere for Allerød, og dermed også for dig.
Område
3450 Allerød

Ans Erhvervs- og Handelsstadsforening

Ans Handelsstandsforening blev stiftet i år 1998 og skiftede navn til Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening år 2007. Foreningen startede op med 54 medlemmer / lokale virksomheder, og der blev valgt en bestyrelsen bestående af 3 medlemmer. De første bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt var Kjeld Aagaard Kjærulff (formand) repræsenteret ved dengang Ans Døgnkiosk i dag Super Spar, Rita Frost (kasserer) repræsenteret ved dengang Ans El-forretning i dag El-Salg, samt Claus Mortensen (bestyrelsesmedlem) repræsenteret ved Clausians.
Område
8643 Ans By

Billund ErhvervsFremme

Billund ErhvervsFremmes eksistens hviler på flere grundsten:

Først og fremmest vores medlemmer - som vi lever af at servicere med forskellige tiltag. Medlemmerne mødes årligt til generalforsamlingen og udpeger repræsentantskabet.

Dernæst er en af de øverste myndigheder Repræsentantskabet - som mødes 2 gange årligt og udpeger bestyrelsen.

Bestyrelsen - som mødes på månedsbasis for at diskutere områdets situation og træffe afgørelser om hvilke initiativer der skal iværksættes af erhvervschefen.

Slutteligt er der medarbejderne, som står for den daglige drift.

Netværk er en af de væsentligste årsager til at Billund ErhvervsFremme eksisterer - det er nemlig en af vores fornemste opgaver at få virksomhederne til at lære af hinanden og samarbejde, uden at det går udover konkurrenceevnen.

Derfor kan du på hjemmesiden finde forskellige netværk. Nogle af dem - bl.a. marketingsnetværket - et styret af Billund ErhvervsFremme. Andre er regionalt og nationalt forankrede og derfor ikke styret af Billund ErhvervsFremme.
Område
7190 Billund

Birkerød Erhvervsforening

Som medlem af Birkerød Erhvervsforening får du mulighed for sammen med andre virksomheder at påvirke de lokale beslutningstagere i Ruderdal Kommune.

Du kommer i dialog med andre lokale foreninger og interesseorganisationer

Du bliver en del af et lokalt netværk og får kontakter til andre virksomheder og brancher

Virksomheder og erhvervskonstellationer kan melde sig ind i Birkerød Erhvervsforening.
Område
3460 Birkerød

Erhverv Lystrup

Foreningens formål er at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt.

Lystrup er en by i løbende udvikling og byder på mange muligheder for både erhverv og beboere. For at sikre den fortsatte udvikling af byens erhvervsliv blev Lystrup Erhvervsforening stiftet, senere omdøbt til Erhverv Lystrup. De seneste år har foreningen arbejdet for at gøre byen endnu mere attraktiv for både erhvervsdrivende og beboere; bl.a. i samarbejde med Fællesrådet og øvrige foreninger og organisationer i Lystrup. Der samarbejdes bl.a. om arrangementer, men også om at forbedre de økonomiske og politiske vilkår for byens virksomheder ved planlægning af trafik, miljø og udstykninger. m.v.

Erhverv Lystrups aktiviteter
Erhverv Lystrup har afviklet en lang række aktiviteter for byens borgere, men fokuserer nu primært på virksomhedsarrangementer. Erhverv Lystrup afholder fx foredrag, virksomhedsbesøg og studieture, og der lægges naturligvis vægt på arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Gennem et godt samarbejde mellem Hornslet Bogtrykkeri og Erhverv Lystrup er sikret en øget dækning af det lokale nyhedsstof og foreningsnyt i Lokalavisen, og avisen er et attraktivt sted at annoncere, da den ugentlige avis dækker et stort opland til Lystrup. Medlemmer af Erhverv Lystrup tilbydes særdeles gode rabatter ved annoncering.

Erhverv Lystrup har sin egen hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne kan oprette en virksomhedsprofil, finde oplysninger om andre medlemsvirksomheder, tilmelde sig arrangementer og meget mere.

Endelig arbejder Erhverv Lystrup på at yde assistance til virksomheder der ønsker at trække på andre medlemmers erfaringer og få praktisk hjælp omkring erhvervslokaler, kontorfælleskab, finansieringsforhold, IT-opgaver, markedsføring, regnskabs- og juridisk assistance m.v.

Medlemsfordele
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Erhverv Lystrup og der bliver løbende flere. Det årlige kontingent er kun kr. 1.000,- ekskl. moms, og for det beløb får virksomheden bl.a.

* Tilbud om deltagelse i medlemsaktiviteter
* Præsentation af virksomheden på hjemmesiden
* Rabat på annoncering i Lokalavisen
* Rabat på deltagelse i Erhverv Lystrups aktiviteter

Hvordan melder man sig ind?
Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af Erhverv Lystrups bestyrelsesmedlemmer.

Område
8520 Lystrup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Viser 1 til 10 af 101)