Kategori: Faglige foreninger

Århus Frisørlaug

Århus Frisørlaug er en sammenslutning af frisørmestre i Århus og omegn. Vi mødes til forskellige aktiviteter hele året rundt.

Lauget har eksisteret siden 1883 og har til formål at samle lokale medlemmer, at få faglig og kollegialt samvær, ved vores arrangementer, og at komme tættere på Danmarks Frisørmester Forening, gennem det lokale Laug, som vi er en forlængelse af.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik ind på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
8520 Lystrup

Århus VVS og Blikkenslager Laug

Brug os.....
Når du skal handle VVS, så ring til din lokale installatør, for tryghed og høj service.

Brug vores erfaring, autorisation og brancheviden gennem 100 år.
Område
8541 Skødstrup

Økokød

Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt til¬stræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse senest 5 måneder før den 1. i den måned, hvor medlemskabet skal gælde fra.

Det er en betingelse for optagelse som medlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent.
Område
7800 Skive

Østjysk Tandlægeforeningen

Formål

• At skabe et mødested for bl.a. seniorer, hvor man kan komme sammen med tidligere kolleger.
• At invitere tandlæger fra alle sektorer (Tandlægeskolen/privat praksis/kommunal tandpleje)
• At arbejde for oprettelse af kollegahjælp og vikarassistance.

Organisation
Kredsbestyrelsen udpeger en initiativgruppe.
Initiativgruppen kan være sammensat af kolleger fra alle sektorer og organisatoriske tilhørsforhold.
Økonomisk hører aktiviteterne under kredsbestyrelsen.

Et uforpligtende mødested for tandlæger.
Noget nyt begynder - når man stopper!
Hvad vi bl.a. laver:
Løbende orientering om tandplejens problemer og udvikling
Odontologisk sangbog
God mad
Tandplejehistorisk interesse
Medlemmerne er selv tandplejens historie i Århus Amt
Steno
Vikaruddannelse/kollegahjælp og gensidig støtte/arbejdsdeling under vikararbejde.
Internettet som mødested
Vedtægt for Plus 55
Konkurrencer om sangskrivning, slogans m.m.

Vi giver også efter formåen en hånd til kollegahjælp og vikarassistance

Erfaringen viser, at der hvert år er behov for at hjælpe en kollega med enten kollegial samtale eller vikarassistance under sygdom.
For at støtte dette arbejde arbejdes i Plus 55 med at skabe mulighed for opbygning af et hjælpekorps af kolleger, der dels kan hjælpe kolleger med behov for assistance, men også for at indsamle viden og erfaring til støtte for de kolleger som påtager sig støttearbejdet.

Indsatsen omfatter
1. Personlig kollegial assistance i tilfælde af misbrug eller psykisk sygdom.
2. Vikarassistance så klinikken kan fortsætte under tandlægens sygdom
3. Uddannelse/erfaringsudveksling i kollegagruppen
4. Indsamling og fastholdelse af erfaringer fra arbejdet, så nye kolleger kan drage fordel af indhøstede erfaringer.

I Plus 55 arbejdes med at støtte Kredsbestyrelsen i dette arbejde.
Område
8500 Grenaa

Aalborg Advokatforening

Aalborg Advokatforening har rundet 100 aktive foreningsår. Stiftelsen fandt sted d 3. juni 1894, og er i dag en aktiv forening med godt 100 medlemmer.

Foreningens formål er først og fremmest at fremme advokaternes praktiske samarbejde i lokalområdet samt forestå videreuddannelse og dygtiggørelse af foreningens medlemmer.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, der skal tilmeldes? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
9000 Aalborg

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening

Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Kørelærer-Union.

Formål:

1. at styrke samarbejdet mellem medlemmerne
2. at varetage deres økonomiske og erhvervsmæssige interesser, såvel indbyrdes som udadtil
3. at sørge for efteruddannelse af medlemmerne gennem kurser og foredrag
4. at højne trafiksikkerheden i samarbejde med andre organisationer

Foreningen har pr. 1. januar 2004 48 aktive medlemmer og 23 passive, hvilket svarer til over 85 % af kørelærerne i lokalområdet.
Område
9200 Aalborg SV

Aarhus Malerlaug

Aarhus Malerlaug er en interesseorganisation, der udover det faglige arbejde har midler placeret til at hjælpe medlemmer i forskellige situationer. Her skal nævnes Enkekasse, Hjælpe- og Understøttelseskasse, Stiftelse- og Uddannelsesfond.

Samtidig har Aarhus Malerlaug en Seniorklub for medlemmer over 60 år, som hovedsageligt beskæftiger sig med det sociale aspekt.

----
Netværksportalen giver en komplet netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8240 Risskov

Aarhus Murerlaug

Aarhus Murerlaug er en forening af murermestre, som har eksisteret siden 1672, idet magistraten i Århus på det tidspunkt bestemte, at alle murermestre og tømrermestre skulle være brandmestre, visitere skorstene og ildsteder, påtale overtrædelser og fungere som brandmænd.

For al den ulejlighed gav det sparsomme bystyre de to fag det vederlag, at de fik ret til at danne et laug i fællesskab.

Vi ved ikke hvem de første murermestre var, men det er helt givet, at nogle af deres bygningsværker eksisterer endnu!

Som medlem af Aarhus Murerlaug er medlemmerne også tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri, der på medlemmernes vegne fører forhandlinger med de myndigheder, under hvilke bygge og anlæg hører, således at aftaler og bestemmelser altid er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Endvidere er medlemmerne tilknyttet BYG GARANTI, der giver forbrugeren sikkerhed for godt håndværk.

Aarhus Murerlaugs hovedformål er at fremme murermestrenes erhvervsvilkår, økonomisk og organisatorisk, samt at samle medlemmerne til i flok at løfte de byrder, som det enkelte medlem ikke kan klare alene.

Aarhus Murerlaugs medlemmer gemmer sig ikke bag anonymitet, vi tør alle træde frem i dagens lys!

Vi håber - De med denne lille orientering - vil finde Deres murermester blandt Aarhus Murerlaugs medlemmer.

Vi står til rådighed ved alt arbejde inden for bygge og anlæg, hvad enten det drejer sig om reparationer - stormskader eller nyopførelser.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Aarhus C

ADA - Associerede Danske Arkitekter

Bogstaverne ADA i forbindelse med et arkitektnavn er en betegnelse for medlemmerne af Associerede Danske Arkitekter.

Foreningen blev stiftet i 1962 og tæller i dag over 100 selvstændige tegnestuer med 600-750 dygtige medarbejdere - geografisk placeret over hele Danmark.
En ADA-arkitekt er en erfaren fagmand, der har en samlet praktisk og teoretisk uddannelsestid på ca. 9 år. Han har også drevet egen selvstændig tegnestue i mindst 2 år.

Foreningens formål er bl.a. gennem kursusvirksomhed at videreuddanne medlemmerne og tilføre medlemmerne know-how om effektiv projektering og rationelt byggeri.

ADA-betegnelsen er bygherrens garanti for en samarbejdspartner med erfaring, faglig uddannelse og viden.

---
Har du en tilføjelse til vores netværksportal? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
6270 Tønder

ADF - Association of Danish Aircraft-related Companies

Adf, the Association of Danish Aircraft-related Companies, consist of 27 independent companies, all authorized by the DCA / SLV. The majority of members are also authorized by EASA under PART-145. The companies maintain and service mainly general aviation aircrafts and commuters and do aircraft -related work.

Adf was founded in 1973 with only 6 companies. The main reason why it was founded were, that it was a great burden, to each company, to negotiate with the authorities, etc. and it was a need to have a common organization to take care of common problems.

In a few years after the foundation of Adf, the number of members slowly grew to the level of today.

Adf represents about 95 % of all general aviation workshops and aircraft -related companies in Denmark and is managed by an executive committee of 4 persons. The chairman of the committee is, at the moment, Kjeld Poulsen.
Område
7400 Herning
(Viser 1 til 10 af 335)