Kategori: Frivillig

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Brobyggeren

Brobyggeren er en frivillig organisation.
Brobyggeren, det nye tamilsk-dansk ungdomsblad, blev stiftet d. 19. februar 2000 på Odense Universitet af unge tamilske akademikere og studerende fra hele landet. Tanken om at stifte et blad primært for unge tamiler udsprang af ønsket om at forbedre samfundet og gøre en indsats for den tamilske ungdom.

Bag Brobyggeren står 18 unge fra Frederikshavn, Århus, Horsens, Vejle, Middelfart, Odense Nyborg og København. Vores mål er først og fremmest at virke som talerør for de unge tamiler i Danmark. Derudover håber vi gennem vores blad at kunne etablere et netværk og samle alle tamilske unge.

Foreningens formål er:

2) at rådgive og vejlede andre med tamilsk baggrund om uddannelsesmulighederne i Danmark,
3) at skabe debat om de unge tamileres problemer i dagligdagen,
4) at gøre oplysninger om medlemskredsens særlige etniske og kulturelle baggrund tilgængelig for det danske samfund og således være med til at styrke integrationsprocessen, og
5) at øge medlemmernes bevidsthed om den tamilske kultur for derved at bevare og udvikle medlemmernes unikke dansk-tamilske kultur.
6) fremme tamilerne i det danske samfund,
7) at arbejde for kulturel forståelse mellem tamilere og danskere.

Brobyggeren er en ikke-religiøs og ikke-politisk forening, og har ingen fast tilknytning til nogen religiøse samfund.
Område
4560 Vig

DGI Fyn - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

DGI Fyn er en landsdelsforening under DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Landsdelsforeningen dækker de 10 fynske kommuner. Godt 550 foreninger er medlem af DGI Fyn og det samlede medlemstal er på ca. 135.000 personer.

Formål

DGI Fyn vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

DGI Fyns aktiviteter og din forenings indflydelse

Aktivitetsudvalg i DGI Fyn
Et aktivitetsudvalg består af frivillige foreningsfolk, som er valgt på aktivitetsmødet, som hver aktivitet afholder en gang om året.. DGI Fyn har følgende aktivitetsudvalg: agility, atletik, badminton, dans og musik, fodbold, gymnastik, håndbold, motion, petanque, svømning, tennis, ultimate, volleyball og senioridræt.

Andre udvalg
Tværgående områder varetages af: forenings- og uddannelsesforum samt Internationalt udvalg.

Indflydelse
Selvom det i princippet er DGI Fyns bestyrelse, der opretter og nedlægger aktivitetsudvalgene – afhænger antallet og arten af aktiviteter i høj grad af medlemsforeningernes engagement og ønsker.
Kerneaktiviteterne
Er bl.a. afholdelse af kurser, stævner og turneringer på mange forskellige niveauer til gavn for medlemsforeningerne.
Område
7100

Foreningen Far

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre
Vi er en landsdækkende medlemsforening, som har eksisteret i mere end 30 år.

Vi tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse
- også når forældrene ikke bor sammen.

Alt vores arbejde udføres ulønnet.

Rådgivning
Vi rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Rådgivningen er gratis og anonym. Vi har årligt omkring 4000 henvendelser i vores rådgivning. I det omfang der er ressourcer til det, deltager vi som bisiddere og hjælper med kontakten til det offentlige for rådsøgende, som har særligt behov for dette.

Viden
Vi har kontakt til statsforvaltninger, familiestyrelse, jurister, psykologer og andre, som agerer på området. Vi arrangerer relevante møder og kurser for aktive. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser, litteratur og artikler på området.

Politik
Vi udarbejder høringssvar og deltager i offentlige debatter.

Medier
Vores presseansvarlige kontaktes dagligt af diverse medier, politikere, fagfolk og andre, som søger viden på forældremyndigheds- og samværsområdet.

Medlemsservice
Vi udgiver et medlemsblad samt et årsskrift. Vi afholder arrangementer og åbne møder af relevans for vores medlemmer.

Administration og foreningsudvikling
...er naturligvis også en del af vores arbejde.

Bliv medlem

Støt vores arbejde

Som medlem bidrager du til foreningens virke som beskrevet på hjemmesiden under Om foreningen og Rådgivning.

Du modtager vores medlemsblad ca. 4 gange årligt.

Desuden inviteres du til generalforsamlinger og andre relevante arrangementer.

Kontingentet er 325 kr. pr. kalenderår.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
2500 Valby

Group Nordic

Hos Group Nordic tilbyder vi frivillige forretningskæder en bred vifte af værdifulde serviceydelser. Ydelserne består bl.a. i skræddersyede løsninger inden for områderne indkøb, gennemfakturering, økonomiservice, IT og uddannelse.

Som følge af, at vi igennem mange år har serviceret en hel række frivillige kæder, har vi opnået den størst mulige erfaring og ekspertise inden for vores kerneområder. Derfor giver et medlemskab af Group Nordic kæderne – og herunder naturligvis især de enkelte forretninger – nogle uvurderlige fordele, som kun kan opnås i kraft af, at vi er mange ”under samme tag”.

Læs mere om medlemskab af Group Nordic på vores hjemmeside, og tøv ikke med at tage kontakt til Group Nordics direktion og bestyrelse, såfremt din kæde har behov for endnu mere detaljeret information.

Serviceområder

I en frivillig kæde skal der være plads til, at den enkelte forretningsdrivende kan udfolde sine egne idéer og gå målrettet efter sin egen succes. Denne virketrang får de bedste betingelser, når tiden ikke skal bruges på opgaver, som kan løses mere konkurrencedygtigt og professionelt af en overordnet organisation som Group Nordic.

En frivillig kædes medlemskab af Group Nordic sikrer, at både forretninger og kædekontor får frigivet de nødvendige ressourcer til at koncentrere sig om det, de hver især brænder mest for.

Vores fem store serviceområder er indkøb, gennemfakture-ring, økonomiservice, IT og uddannelse.

På disse områder kan vi tilbyde frivillige kæder komplette løsninger med fordele, som kan aflæses direkte på bundlinjen.
Område
8800 Viborg

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation, der gennem visionen 'et liv efter overlevelse' søger at genetablere livsbevarende foranstaltninger for mennesker i nød. Vi arbejder i katastrofeområder og sikrer hurtigst muligt adgang til rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet. IUG yder også hjælp og støtte til projekter i udviklingslande hvor medlemmernes tekniske viden kan afhjælpe nød og bekæmpe fattigdom.

IUG ledes af en medlemsvalgt formand og bestyrelse. Organisationen blev startet i 2001 og er nu vokset til cirka 400 medlemmer. Vi er en non-profit organisation og finansieres udelukkende via medlemmernes kontingenter og de bidrag, som offentlige og private donorer yder. IUG's sekretariat er bemandet med en deltidsansat sekretariatsleder, der bistås af frivillig arbejdskraft.

Vores hovedkontor er placeret i centrum af København og vi har pt studenterorganisationer i Aalborg, Århus, Odense og København.

Vores Vision

Med udgangspunkt i ingeniørmæssig og teknisk ekspertise samarbejder IUG med andre nødhjælpsorganisationer om at yde livsbevarende hjælp til mennesker i katastroferamte områder. IUG yder desuden teknisk, humanitær bistand ved projekter, som kan afhjælpe nød.

Den daglige ledelse

IUG har 3 indsatsområder: Beredskabet, projektgruppen herunder produktudviklingsgruppen og studenterorganisation. Den daglige administration forestås af IUG's sekretariat, der består af 20-25 frivillige og sekretariatsleder Christina Hennings.
Fordele ved at være medlem

IUG tilbyder en enestående mulighed for at blive medlem af en frivillig organisation med fokus på teknisk humanitært arbejde: Vi supporterer organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ved at sikre adgang til rent vand, ordentlige sanitære forhold samt elektricitet for udsendte nødhjælpsarbejdere og ofre for katastrofer.

Som medlem modtager du løbende nyheder om organisationens arbejde, invitationer til events og foredrag her i Danmark, og får desuden IUGs nyhedsbrev med opdateringer fra de forskellige projekter rundt omkring i verden 4 gange om året, samt en årlig beretning.

Et årskontingent koster 250 kr.
Pt. består foreningen primært af maskinmestre, ingeniører og teknikere, men andre der ønsker at støtte op om vore mærkesager er mere end velkomne til at melde sig ind.
For studerende

Som studentermedlem af IUG er der en række uddannelsesmæssige fordele. Organisation hjælper gerne med at udvælge cases til specialer og stiller rådgivning samt viden om organisationens projekter til rådighed for studerende.

Foreningen har underafdelinger i Aalborg, København, Odense og Århus, hvor studerende kan mødes, diskutere projekter og fag. Læs mere om studenterorganisationerne under IUG i Danmark.

Et årskontingent for studerende koster 100 kr.
Tegn et firmamedlemskab eller bliv sponsor

IUG ønsker at engagere sig i flere projekter, der har brug for ingeniører. Vi har derfor altid projekter på tegnebrættet og engagerede frivillige, der gerne involverer sig herhjemme eller ønsker at blive udsendt til kriseramte områder. Som firma kan man støtte op omkring IUG's aktiviteter på to forskellige møder: Man kan tegne et firmamedlemskab eller vælge at blive sponsor.

Et firmamedlemskab koster 5000 kr. pr. år.
Sidder du i en virksomhed, der tænker på at støtte IUG's arbejde gennem et sponsorat, så har vi forskellige typer af sponsorpakker "til salg". Sponsorpakkerne indeholder flere fordelagtige tilbud til din virksomhed; blandt andet sikrer et sponsorat eksponeringen af din virksomhed og du får mulighed for at deltage i forskellige faglige netværksarrangementer.
Område
1250 København K

LFA - Landsforeningen for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadede

Foreningens formål: Arbejde for forebyg-gelse af arbejdsskader, ulykker, lidelser og nedslidninger.

Arbejde for forbedringer af de arbejdsska-dedes sociale og økonomiske vilkår.

Være ubunden af partipolitik, men alene arbejde ud fra medmenneskelige holdnin-ger, til gavn for de arbejdsskadede.

Samle regionerne og lokale foreninger, der varetager de arbejdsskadedes interesser, og som ikke modarbejder LFA’s vedtægter.

De lokale foreninger udgør Landsforenin-gens medlemskreds.

Landsforeningen er den samlede forening, der på vegne af region- og lokaleforeninger arbejder til gavn for de arbejdsskadede på landsplan, i samarbejde med Arbejdsmar-kedets parter, De sociale myndigheder, Arbejdsskadestyrelsen, De arbejdsmedicin-ske afdelinger og beslægtede organisatio-ner / foreninger.

Landsforeningen skal arbejde for, at der oprettes regioner og lokale afdelinger over hele landet.

Landsforeningen skal arbejde i respekt for regioner og lokale afdelingers vedtægter.

Oplyse offentligheden i Danmark og EU, om arbejdsskader og erhvervssygdomme, samt eventuelle fordele, fejl og mangler ved den til enhver tid gældende arbejdsmiljølov, sociallovgivningen og tilgrænsende lovom-råder.

Landsforeningen skal i samarbejde med de lokale foreninger og andre beslægtede foreninger, indsamle viden og erfaring til brug for at overbevise myndighederne om de nødvendige ændringer i lovgivningen til gavn for de arbejdsskadede.

Arbejde for oprettelse af behandlings-, genoptrænings- og rekreationscentre for de arbejdsskadede samt stimulere ar-bejdsmiljøforskningen til gavn for det fore-byggende arbejde.

Landsforeningen skal via region og lokalaf-delingerne hjælpe medlemmer med råd og vejledning.

Du kan blive medlem i vores forening, fra du er fyldt 18 år. Som medlem har du mulighed for at få indflydelse.
Tilmeld dig her: www.lfa.dk/kontakt

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
6823 Ansager

Nephentes - ansvarlig indsats for verdens skove

Vi er en miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskovene.

Dette gør vi både gennem konkret projektarbejde i lokalområderne og gennem politisk lobbyisme.

Store dele af dette arbejde udfører vi frivilligt, og vi baserer derfor meget af vores aktivisme på gratis arbejdskraft fra vores omkring 60 aktive medlemmer.

Hvad er vores mål? Vores mål er at skabe bedre vilkår for både natur og mennesker, og vi udfører derfor altid vores projektarbejde i tæt samarbejde med både indfødte folk, lokalbefolkning og andre miljøorganisationer. Samtidig er en stor del af vores arbejde at påvirke den miljøpolitiske debat herhjemme. Vi kæmper for, at den danske naturpolitiske lovgivning bliver bedre, end den er nu, og det er vigtigt for os, at vi påvirker debatten omkring disse emner gennem faglig velfunderet argumentation.

Vores primære arbejdsområder er:

* Bevarelse af regnskov

* Nationalparker i Danmark

* Miljømærkning af træ (FSC)

* Udviklingsprojekter

* Støtte til indfødte folk

* Beskyttelse af naturskov i Danmark

* Formidling, foredrag og debat

* Frivillige miljøophold

Hvordan kan du hjælpe os?
Du kan hjælpe os i vores arbejde på mange måder. Du kan starte med kun at købe FSC-mærket træ, når du køber møbler af tropisk træ.

Du kan også melde dig ind i organisationen - enten som aktivt medlem, der konkret tager del i vores arbejde i større eller mindre grad. Du kan også melde dig ind som støttemedlem og hjælpe os ved at betale kontingent. Det koster kun 50 kr. om måneden. Til gengæld får du et medlemsblad 4 gange om året. Du kan melde dig ind online ved at klikke her.

Du kan også vælge at indsætte Nepenthes i dit testamente og lade din arv hjælpe naturen. Desuden kan du oprettet en opsparingskonto gennem Merkur Bank. På den måde går 1.5% af din rente til at støtte vores arbejde. Samtidig får du selv 0.25% i rente. (din rentesats reguleres efter nationalrenten.) Hvis du gerne vil vide mere om disse to støtteformer, kan du henvende dig til os på aW5mb0BuZXBlbnRoZXMuZGs= eller på tlf. 8613 5232.

Medlemsforhold

Enhver der accepterer foreningens formål kan blive medlem af foreningen. I
foreningen optages personlige medlemmer, samt kollektive medlemmer, eksempelvis
foreninger, institutioner, skoleklasser og andre sammenslutninger.
Bestyrelsen kan oprette andre medlemskaber.
Område
8000 Århus C

PR-foreningen for Nordiske Biblioteker

Hvad vil vi

* Arbetar på idealistisk och frivillig basis för att marknadsföra biblioteken i Norden
* Samarbetar med de nordiska biblioteksföreningarna och andra relevanta organisationer och organisationer

PR foreningens historie

PR-FORENINGEN FOR NORDISKE BIBLIOTEKER
VIRKSOMHETSBERETNING 1995 - 2005

PR-FORENINGENS ARBEIDS BETYDNING FOR NORDISK SAMARBEID:

PR-foreningens arbeid for nordisk samarbeid har hatt stor betydning for utviklingen av et godt samarbeid med Foreningen Norden og Nordisk Ministerråd. Vårt initiativ har ført til økt forståelse for at bibliotekene har aktive lokale nettverk i hvert enkelt land og på tvers av landegrensene i Norden. Videre er bibliotekenes enorme kontaktflate til Nordens befolkning og bibliotekenes betydning som lokalsamfunnets kunnskapsbank og som opplevelsesarena blitt tydeliggjort i dette arbeidet. Bibliotekene fremstår i dette arbeidet som aktive og svært effektive gjennomførere av den nordiske bibliotekukens idégrunnlag.

Nordisk bibliotekuke er det største fellesnordiske arrangement. Uken har meget stor publikumsdeltakelse og den kommer i stand med minimalt byråkrati og til en svært liten kostnad.

BAKGRUNN FOR ETABLERINGEN AV FORENINGEN:

Danmarks biblioteksskole arrangerte høsten 1993, under ledelse av Jens Thorhauge, et Nordbok-kurs om markedsføring av bibliotek, Stærkere profil og image. Oppfordringene til deltakerne var å etablere en nordisk foreningen for markedsføring og synliggjøring av bibliotekene. Kurset var særdeles samlende og inspirerende og mange av kursdeltakerne beholdt kontakten over landegrensene og erfaringsutvekslingen var stor.

Høsten 1994 arrangerte SABs Kommitté för Marknadsföring och Infoormation et nordisk markedsføringsseminar i Lund i Sverige under tittelen - Att synas är att vara. Under dette seminaret ble en person fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige utpekt til å etablere en nordisk PR-forening for bibliotekene.

Medlemsafgift 2009-2010

Regninger for medlemsafgift, samlet kr. 300, for disse to år bliver snart sendt ud til medlemmer.
Medlemmer får rabat på biblioteksbamser og rabat for en repræsentant på vores konferancer
Område
2840 Holte

Soldaterforeningen Dannevirke

Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet og Soldaterforeninger m.fl.

Foreningen må ikke beskæftige sig med politiske eller tjenstlige forhold.

MEDLEMSKAB.

Som medlemmer kan optages:
enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder, forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål.

Hvem er Dannevirke?

/Soldaterhjemsforeningen er en privat forening med det formål bl.a. at bidrage til at fremme det frivillige samarbejde med Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Soldaterforeninger med samlingssted i foreningens bygning på Sdr. Boulevard 15 i Odense.
Soldaterhjemmet drives i dag af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift samt vedligeholdelsen af den smukke bygning og de mindeværdige lokaler.
Som personligt medlem kan du være med til at støtte denne gamle forening med de mange forsvarstraditioner og -minder samt styrke bestræbelserne på at bevare den smukke bygning og dens funktion.
Personligt medlemskab koster kun 100 kr. om året.
Oplysning om foreningen og evt. medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Erik Hansen.

Hvem kan benytte Dannevirke?
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering fra Dannevirkes køkken. Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TOR fra september til maj måned.
Gæster bedes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.

Hvordan bestilles arrangementer?
Ved henvendelse MAN - TOR kl. 1600 - 1700 (minus juni-august) på det sædvanlige telefonnummer 66 11 30 54,
eller via denne hjemmesides arrangementsbestilling (åben hele døgnet)
eller e-mail: aW5mb0BkYW5uZXZpcmtlLW9kZW5zZS5kaw==
Område
5000 Odense C
1 2
(Viser 1 til 10 af 12)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk