Kategori: Handel & Erhverv

C4 Hillerød - Videncenter

C4 Hillerød samler Erhvervsrådet, Turistforeningen og gadeforeningerne i Hillerød i én dynamisk paraplyorganisation, der desuden arbejder for at fremme tiltag inden for uddannelse, kultur og sport. Denne opbygning sikrer et gunstigt samarbejde på tværs af traditionelle skel og skaber på unik vis synergi mellem stærke samarbejdspartnere. C4 Hillerød arbejder for, at Hillerød og resten af regionen, skal være et attraktivt og levende område for borgere, erhvervsdrivende, virksomheder, kultur- og foreningslivet og for regionens mange besøgende.

C4 Hillerød arbejder dedikeret indenfor fire områder, kaldet de fire søjler. De fire søjler er:

* Erhverv
* Uddannelse
* Handel
* Turisme & Kultur

C4 Hillerød arbejder målrettet for at skabe vækst inden for de fire søjler og synergi imellem dem.

Omdrejningspunktet for C4 Hillerød er foreningens medlemmer, der bl.a. kommer fra en række af Hillerøds førende virksomheder, institutioner og foreninger og dermed afspejler erhvervsstrukturen, såvel som den politiske struktur i regionen. Med øje for medlemmernes behov og ønsker udvikler og gennemfører C4 Hillerød projekter, der skaber værdi inden for de fire søjler. C4 Hillerød løser desuden en række opgaver for Hillerød Kommune. Opgaverne defineres i en resultatkontrakt, som forhandles årligt.

C4 Hillerød ejer og driver C4 Videncenter, et stærkt væksthus med en række spændende virksomheder. C4 Videncenter samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen. Videncentret er et vigtigt element i C4 Hillerøds målrettede arbejde for erhvervsfremme i regionen. Desuden danner C4 Videncenter rammerne for C4’s mange kursus- og konferenceaktiviteter - et af kernepunkterne i C4s uddannelsessøjle.

Netværk med strategiske samarbejdspartnere og videndeling står som centrale værdier for C4 Hillerød.
Område
3400 Hillerød

Århus Erhverv

Erhverv Århus blev stiftet d. 2. oktober 1862 under navnet Århus Handelsforening, hvilket i år 2000 ændredes til Erhverv Århus. Det overordnede formål er:
”at varetage og fremme grundlaget for at drive virksomhed i Århus og omegn”

Varetagelsen af formålet sker i det daglige via solidt forankrede relationer i utallige områder af det Århusianske organisations- og erhvervsliv samt diverse arrangementer med erhvervsmæssigt indhold foranstaltet af Erhverv Århus og Børsen Executive Club. Derudover er arrangementer i International Community og UdviklingsTjenesten en imødekommelse af nye behov i erhvervsmiljøet.
Erhverv Århus påvirker også det århusianske kultur- og uddannelsesmiljø, da Erhverv Århus spiller stor rolle i skabelsen af forummer, hvori kultur og erhverv kan mødes, hvormed nye resultater opstår. I uddannelsesmæssig henseende kan Erhverv Århus eksempelvis bryste sig af, at have været med fra begyndelsen af sTUDENTERHUS åRHUS.

Erhverv Århus prioriterer sin indsats i relation til foreningens formål. Følgende områder har løbende og fast fokus

Uddannelse
Infrastruktur
Byens fysiske udvikling

Indenfor disse områder kan man forvente at Erhverv Århus har en holdning. Holdningen kan vælges præsenteret aktivt i debatindlæg på hjemmesiden og i pressen.

Følgende er valgt som observationspunkter:

Offentlig forvaltning
Integration

Observationspunkterne følges løbende.

Såvel indsatsområderne, som observationspunkterne er faste punkter på dagsorden for bestyrelsens møder.

---
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Aarhus C

Århus Netværk

Århus Netværk

Netværksgrupperne i Århus Netværk er åbne for sponsorer hos AGF, Århus Håndbold, Bakken Bears, Højbjerg Badminton Klub, Team Århus Floorball og Elite Dans Stokkebroe.

Formålet med netværksgrupperne er at aktivere sponsorerne via networking på tværs af sportsgrenene og dermed skabe merværdi i sponsoraterne, uanset hvordan de sportslige resultater udvikler sig. Netværksgrupperne skaber en tættere dialog, udveksler erfaringer og fokuserer på forretningsmuligheder blandt sponsorerne samt hos sponsorernes egne netværk.

Århus Netværk har siden etableringen i februar 2007, under navnet Århus Elite Netværk, oplevet konstant fremgang i den omsætning, aktiviteter i netværksgrupperne genererer og i 2011 blev der samlet noteret en omsætning ex. moms på 53,9 mio. kr.

Århus Netværk tæller i dag knap 180 virksomheder fordelt med brancheeksklusivitet i 6 ordinære grupper, der hver mødes fra morgenstunden med 14 dages mellemrum.

Grupperne administreres og koordineres af Bent Wachmann.

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8000 Aarhus C

Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer - i daglig tale AIH - er den største erhvervsorganisation i Aalborg-regionen. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er samtidig også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

AIH samler flere end 500 virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborg-regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

AIH skaber dynamiske netværk. Og har en række mærkesager, som vi kæmper for. Det har vi altid haft - og gjort. For 500 år siden handlede det alene om det, der optog købmændene, mens det nu er emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af.
Helt overordnet er det vores mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan har bestyrelsen defineret sine mærkesager for 2010 inden for områderne Kompetenceudvikling, Energi, Innovation og Infrastruktur.

---
På netværksportalen kan du hurtigt tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
9000 Aalborg

Aalborg Samarbejdet

Aalborg Samarbejdet omfatter disse søjler: Erhverv, Turisme og Kommunalt Samarbejde.

Samarbejdets formål er at forbedre vilkårene for virksomheder og arbejdskraften i Regionen.

Aalborg Samarbejdet består af følgende kommuner: Jammerbugt, Rebild og Aalborg.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
9000 Aalborg

American Chamber Of Commerce In Denmark

The American Chamber of Commerce in Denmark (AmCham Denmark) is a non-profit, non-governmental business association representing companies actively investing in Denmark and the United States. Established in 1999, AmCham Denmark is part of the global AmCham network present in more than 100 countries and headquartered in Washington D.C. As the voice for international business in Denmark AmCham is committed to building a competitive business environment in Denmark, and to doing its part to minimize barriers to international trade.

Our Mission
AmCham’s mission is to provide a business, social and policy forum for its members; facilitate knowledge exchange on topics relevant to the international business community; and advocate for a competitive business climate in Denmark.

Our Focus
AmCham Denmark’s primary focus is to facilitate dialogue with and access to key decision makers and stakeholders, as well as forge strong, productive relationships. AmCham makes it a priority to understand the issues facing our member companies, and to voice their concerns to key decision makers. In order that these decision makers hear the message first-hand, we also prioritize access for our members to these decision makers.
Område
1559 København V

BNI Danmark - Business Network International

BNI (Business Network International) er et forretningsnetværk for professionelle erhvervsfolk, der har til formål at skabe forretning for sine medlemmer gennem personlige referencer og anbefalinger.

Som medlem i BNI deltager du i en gruppe på op til 40 forretningsfolk fra forskellige brancher, som holder møde hver uge for at give hinanden referencer og anbefalinger. Som et centralt element i dit medlemskab indgår træning i at netværke og i relationsmarkedsføring

BNI er verdens største og mest succesfulde organisation af sin slags. Vores program er udviklet og forfinet gennem 25 år.

---
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område

Business Angel Danmark

Netværket for Business Angels, kapitalsøgende projekter og associerede partnere.
Kapitalsøgende kan være iværksættere, opfindere, små lovede virksomheder, som ud over kapital mangler management power.

Business Angel Danmark har et unik system, hvor alle de kapitalsøgende projekter ligger i ensartet form.
Alle associerede partnere og Business Angels kan frit kigge på projekter 24 timer i døgnet, året rundt.

Det er samtidigt muligt for de associerede partnere at lægge kapitalsøgende projekter ind i systemet,
og dermed bidrage som DealFlow leverandører.

Systemet Business Angel Danmark benytter er skræddersyet til formålet, og giver en masse muligheder.

Dette får du ud af et medlemskab i Business Angel Danmark:

- Du kan se på projekter 24 timer i døgnet, året rundt
- Du kan se standardiserede prospekter
- Du skal kun se projekter der er screenet
- Du kan tilmelde dig præsentationer af de enkelte projekter direkte i systemet
- Du får tilgang til et stort netværk af investorer og virksomheder
- Du bliver inviteret til min. 6 netværksarrangementer årligt
- Du kan syndikere investeringer med andre investorer

---
Netværksportalen.dk - en komplet oversigt over de bedste danske netværk. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1165 København K

Business Danmark

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 procent fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk.

Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Business Danmark er uafhængig af partipolitik og støtter ikke politiske partier, men koncentrerer sig som forening at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om Business Danmark på vores hjemmeside. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af netværksoversigten.
Område
1364 København K

Dabgo - Danes Abroad Business Group Online

DABGO er et netværk af erhvervsaktive internationale danskere, der interesserer sig for at skabe nye relationer og derigennem nye muligheder - for andre og for sig selv.

Hvorfor er det gratis at være medlem?

I det øjeblik man giver penge for noget, forventer man også at få noget retur. Man kan ikke købe sig til et netværk - det skaber man ved at være åben overfor andre, lytte til deres behov og hjælpe med at finde løsninger og relevante kontakter. Det ligger selvfølgelig i ånden, at man til enhver tid kan - og bør - stille spørgsmål bede om hjælp!

"Det er ikke hvem du kender, eller hvem som kender dig. Det handler om hvem og hvor mange du har hjulpet." Jesper Løvendahl, stifter af DABGO.

Historien kort

DABGO netværket blev stiftet i New York, USA, i efteråret 2006, hvor Jesper Løvendahl tog initiativ til den første netværksgruppe. I Januar 2007 sluttede Dan Trampedach sig til som med-stifter, og netværket blev udvidet til et globalt initiativ. Målet var (og er) at bygge et globalt forretnings-/erhvervsnetværk - drevet af medlemmer på pro bono basis.

På blot 3 år har netværket nået en størrelse på 30 netværksgrupper og 6000 medlemmer - og drives af godt 90 medlemmer på pro bono basis.

---
Vil du være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
11201 New York
1 2 3 4 5 6 7
(Viser 1 til 10 af 65)