Kategori: Innovation

Aarhus Entrepreneurship Centre

Aarhus Entrepreneurship Centre koordinerer og udvikler aktiviteter inden for entrepreneurship og innovation.
Centret understøtter aktiviteter internt og koordinerer området eksternt i forhold til samarbejdspartnere inden for entrepreneurshipaktiviteter og iværksætteri.
Centret har fokus på:

* at bidrage til, at omfanget af undervisningstilbud til de studerende inden for entrepreneurship og innovation øges
* at understøtte udviklingen af nye undervisningsmetoder på universitetet, som fremmer de studerendes foretagsomhed og innovative kompetencer
* at tilbyde de studerende et attraktivt studentervæksthus
* at udvikle aktiviteter, som styrker anvendelsen af de studerendes faglighed i samspil med andre fagligheder og dermed fremmer innovation
* at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer og andre aktører, som ønsker at fremme entrepreneurship

AEC skal gøre Aarhus Universitet til en aktiv frontløber, når det gælder entrepreneurship i relation til relevante aktører, såvel lokalt, som regionalt og internationalt. Dette er vores vision.

---
Har du en erfa-gruppe, du vil tilmelde? Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område
8200 Aarhus N

VidenDanmark

VidenDanmark er et netværk for praktikere - ledere og medarbejdere - der har ansvar for og/eller er interesserede i innovation, videndeling og læring i virksomheder og organisationer.

VidenDanmarks fokus er: Innovation, videndeling og læring.

Vi får det til at ske gennem fælles viden, åben debat og et aktivt netværk.

Bliv en del af et aktivt og stærkt netværk, som har fokus på de vigtigste aktiver: Innovation, viden og læring i danske virksomheder og organisationer.

VidenDanmark udsender 2 gange månedligt et nyhedsbrev.

VidenDanmark bringer medlemmer og andre interesserede sammen - ved møder og seminarer, i videngrupper og på vores videnrum på internettet.

VidenDanmark har tre typer af medlemskaber: personligt medlemskab, virksomhedsmedlemskab og leverandørmedlemskab.

VidenDanmark har en række tilbud og fordele til medlemmerne - bl.a. gennem samarbejdsaftaler med leverandører og tilsvarende organisationer.

Netværkets målgruppe

er ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, der har ansvar og interesse for innovation, videndeling og læring.

Titler og roller kan være forskellige: Innovationschefer, videnchefer, facilitatorer, bibliotekarer, informationsmedarbejdere, intranetansvarligt, learning og/eller knowledge managers mm. Dvs. alle, der har et professionelt ansvar eller en stærk interesse for innovation, videndeling og læring i deres virksomhed eller organisation.

Videnansvarlige - videnchefer, videnmedarbejdere, knowledge managers, videnadvokater mv. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan viden udvikles, deles og anvendes i organisationen.

Informationsspecialister - ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens information, herunder informationsarkitektur og -struktur, informationssystemer og -databaser, herunder fysiske og virtuelle biblioteker.

Innovationsansvarlige - ledere og medarbejdere med særligt ansvar for kreativitet, innovation, udvikling af services og produkter mv. VidenDanmark ser innovation som en integreret del af en organisations arbejde med viden.

HR-folk med blik for sammenhængen mellem viden, læring og kompetencer. VidenDanmark mener læring er en vigtig del af arbejdet med viden. Der er en tæt sammenhæng mellem viden- og HR-fokusområderne. Læs mere.

Viden- og informationssystemansvarlige - Intranet, Web-managers, Content Managers mm. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan systemerne bedst muligt understøtter arbejdsprocesser, samarbejde og videndeling.

Kontakt:

Telefon: 20 29 29 23

Email: dmlkZW5kYW5tYXJrQHZpZGVuZGFubWFyay5kaw==
Område
2900 Hellerup

Bio-Energipark Tønder

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter.

Dette sker gennem etablering af Bioenergi Tønder ApS, det nyetablerede bioenerginetværk og gennem klyngesamarbejde, som skal samle kompetencen til den videre udvikling på området.

Bio-Energipark Tønder planlægger at etablere et 20 MW biogasanlæg, som skulle stå færdigt ultimo 2011/primo 2012. Dette skulle give landbruget mulighed for, at de kan få deres gylle afgasset og herigennem opnå en større udnyttelse af deres næringsstoffer, samt mulighed for at øge den animalske produktion på en miljømæssig måde.

Visionen er så, at der i 2012/2013 følger et 130.000 m3 bioethanolanlæg kombineret med et yderligere stort biogasanlæg.

Bio-Energipark Tønder kan i dag gennem vores tyske samarbejdspartner Verbio AG levere bioethanol med en CO2 reduktion på ca. 80% og biodiesel med en CO2 reduktion på ca. 62%.
Område
6280 Højer

Dansk Design Center

Dansk Design Center er Danmarks faglige videncenter for design og innovation. Vores primære opgave er at udføre design- og innovationsaktiviteter rettet mod dansk erhvervsliv med det formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Hvorfor arbejder Dansk Design Center for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne?
Det primære omdrejningspunkt for Danmarks designpolitik - ”DesignDanmark” - er at øge de danske virksomheders værditilvækst gennem øget brug af design. Ambitionen er at få Danmark tilbage i den internationale designelite og derved styrke Danmarks konkurrenceevne. Dansk Design Center spiller en helt central rolle i udmøntningen af designpolitikken, bl.a. gennem en række design- og innovationsaktiviteter rettet mod erhvervslivet.

Hvilke aktiviteter laver Dansk Design Center?
Dansk Design Center har en række forskellige design- og innovationsaktiviteter, som tilbydes designmodne virksomheder, der er klar til at igangsætte designinvesteringer. Vores aktiviteter spænder vidt fra workshops, vejledningsforløb, dialogmøder og konferencer. Indsatsen over for virksomhederne skal sikre en dybere forståelse for, hvordan design og innovation i praksis kan anvendes som en integreret del af en forretningsudvikling med det formål at skabe konkurrencedygtige produkter.

Dansk Design Center arbejder endvidere med international branding af dansk design med fokus på profilering af nyere dansk design og danske designkompetencer. Målet er at sikre et internationalt kendskab til dansk design og Danmark som designnation, samt at dansk design som brand skal kunne tiltrække investeringer og kunder til Danmark.

Hvem er Dansk Design Centers målgruppe?
Dansk Design Centers primære målgruppe er aftagerne af designydelser, dvs. erhvervsvirksomhederne. Vores sekundære målgruppe er den nationale og internationale designinteresserede offentlighed.

Hvad sker der ellers på HC Andersens Boulevard?
Dansk Design Center har til huse på HC Andersens Boulevard midt i København, i en bygning tegnet af professor og arkitekt Henning Larsen. Bygningen rummer ud over kontorer, butik, café og et konferencecenter, der danner rammen om Dansk Design Centers mange aktiviteter. Derudover viser Dansk Design Center hvert år en række udstillinger med dansk og internationalt design. Udstillingerne skal dokumentere Dansk Design Centers profil som et videncenter for design og innovation over for både de private designinteresserede og erhvervsvirksomheder samt de internationale interesserede.

Dem arbejder vi sammen med....
Dansk Design Center har et tæt samarbejde med lokale aktører rundt i hele landet, herunder Væksthusene og designambassadørerne, der hver især arbejder målrettet med at udbrede viden om brugen af design til virksomheder i landets fem regioner. Derudover arbejder Dansk Design Center sammen med udenlandske designcentre samt videns- og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt med det formål at videreformidle den nyeste viden om innovation, designprocesser, nye materialer og internationale trends til erhvervslivet. Desuden har Dansk Design Center en tæt dialog med danske designere og designvirksomheder. Endelig er INDEX: pr. 20. maj 2008 oprettet som et datterselskab under Dansk Design Center.

Det var ikke det, jeg troede, at Dansk Design Center lavede...
Dansk Design Center har eksisteret siden 1978, og vores arbejdsfokus har ændret sig løbende. Tidligere har huset primært været en kulturel institution, men i dag er Dansk Design Center et videncenter for erhvervslivet. Omdrejningspunktet for vores daglige arbejde er at formidle viden om, hvordan erhvervslivet kan anvende design i forbindelse med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Derfor er designfremmeaktiviteterne det primære i vores produktportofolie.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Dansk Design Center

Dansk Design Center er Danmarks faglige videncenter for design og innovation. Vores primære opgave er at udføre design- og innovationsaktiviteter rettet mod dansk erhvervsliv med det formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Hvorfor arbejder Dansk Design Center for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne?
Det primære omdrejningspunkt for Danmarks designpolitik - ”DesignDanmark” - er at øge de danske virksomheders værditilvækst gennem øget brug af design. Ambitionen er at få Danmark tilbage i den internationale designelite og derved styrke Danmarks konkurrenceevne. Dansk Design Center spiller en helt central rolle i udmøntningen af designpolitikken, bl.a. gennem en række design- og innovationsaktiviteter rettet mod erhvervslivet.

Hvilke aktiviteter laver Dansk Design Center?
Dansk Design Center har en række forskellige design- og innovationsaktiviteter, som tilbydes designmodne virksomheder, der er klar til at igangsætte designinvesteringer. Vores aktiviteter spænder vidt fra workshops, vejledningsforløb, dialogmøder og konferencer. Indsatsen over for virksomhederne skal sikre en dybere forståelse for, hvordan design og innovation i praksis kan anvendes som en integreret del af en forretningsudvikling med det formål at skabe konkurrencedygtige produkter.

Dansk Design Center arbejder endvidere med international branding af dansk design med fokus på profilering af nyere dansk design og danske designkompetencer. Målet er at sikre et internationalt kendskab til dansk design og Danmark som designnation, samt at dansk design som brand skal kunne tiltrække investeringer og kunder til Danmark.

Hvem er Dansk Design Centers målgruppe?
Dansk Design Centers primære målgruppe er aftagerne af designydelser, dvs. erhvervsvirksomhederne. Vores sekundære målgruppe er den nationale og internationale designinteresserede offentlighed.

Hvad sker der ellers på HC Andersens Boulevard?
Dansk Design Center har til huse på HC Andersens Boulevard midt i København, i en bygning tegnet af professor og arkitekt Henning Larsen. Bygningen rummer ud over kontorer, butik, café og et konferencecenter, der danner rammen om Dansk Design Centers mange aktiviteter. Derudover viser Dansk Design Center hvert år en række udstillinger med dansk og internationalt design. Udstillingerne skal dokumentere Dansk Design Centers profil som et videncenter for design og innovation over for både de private designinteresserede og erhvervsvirksomheder samt de internationale interesserede.

Dem arbejder vi sammen med....
Dansk Design Center har et tæt samarbejde med lokale aktører rundt i hele landet, herunder Væksthusene og designambassadørerne, der hver især arbejder målrettet med at udbrede viden om brugen af design til virksomheder i landets fem regioner. Derudover arbejder Dansk Design Center sammen med udenlandske designcentre samt videns- og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt med det formål at videreformidle den nyeste viden om innovation, designprocesser, nye materialer og internationale trends til erhvervslivet. Desuden har Dansk Design Center en tæt dialog med danske designere og designvirksomheder. Endelig er INDEX: pr. 20. maj 2008 oprettet som et datterselskab under Dansk Design Center.

Det var ikke det, jeg troede, at Dansk Design Center lavede...
Dansk Design Center har eksisteret siden 1978, og vores arbejdsfokus har ændret sig løbende. Tidligere har huset primært været en kulturel institution, men i dag er Dansk Design Center et videncenter for erhvervslivet. Omdrejningspunktet for vores daglige arbejde er at formidle viden om, hvordan erhvervslivet kan anvende design i forbindelse med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Derfor er designfremmeaktiviteterne det primære i vores produktportofolie.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Dansk HRM Forening

Dansk Human Resource Management Forening har til formål at skabe rammer, hvori foreningens medlemmer har mulighed for at udvikle deres viden indenfor Human Resource Management, og give medlemmerne mulighed for at skabe faglige og sociale netværk.

Medlemmer

Som medlemmer af Dansk HRM Forening kan optages alle med interesse for HRM-fagområdet.

Foreningen har følgende former for medlemskab:

Personligt medlem. Indmeldes individuelt.

Virksomhedsmedlem. En virksomhed betaler et beløb for virksomhedens medlemskab. Individuelle vilkår, herunder kontingentsats, aftales mellem den enkelte virksomhed og foreningens bestyrelse.

Æresmedlem. En person, der indtager en speciel funktion i henhold til foreningens arbejde og udbredelse. Om en person skal være æresmedlem besluttes af bestyrelsen.

Vores vision i Dansk HRM Forening er at blive din bedste partner i HR-terrænet.

Snurretoppen: Snurretoppen i bevægelse er en del af logoet for Dansk HRM Forening, fordi foreningens ambition er at bevæge og sætte skub i HR-feltet i Danmark. Snurretoppen drejer hurtigt rundt, men får sin energi til bevægelsen fra kræfter uden for sig selv. På samme måde får Dansk HRM Forening sin energi til at skabe bevægelse og påvirkning fra sine samarbejdspartnere og aktører uden for foreningens bestyrelse og inderkreds.

Værdier: Foreningen har 3 grundværdier, som afspejler sig i vores arbejde.

1. Netværk
- Mulighed for videndeling
- Åbenhed bygger broer mellem HR-studerende og HR-praktikere
- Hurtig adgang til værdifuld information

2. Inspirationskilde
- Innovative og nytænkende
- Sparringspartner og synergi-skaber
- Vi har en reflekterende tilgang til vores arrangementer og events, da vi ønsker at kombinere teori og praksis

3. Rummelighed
- Indsigt og forståelse for hinanden og for HR
- Engagement og ansvarlighed
- Vi faciliterer rammerne for selvudvikling

Bestyrelsesværdi: I foreningen har vi en bestyrelsesværdi, som kendetegner drivkraften bag foreningen.

Ildsjæl
- Foreningen bliver båret af indsjæle, som brænder for HR
- Engagement og viljestyrke
- Sammenhold og ansvarlighed

Vores vision i Dansk HRM Forening er at blive din bedste partner i HR-terrænet.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
3600 Frederikssund

DESAM - Dansk Selskab For Almen Medicin

Selskabet har til formål at

* udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling,
* etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt,
* repræsentere faget almen medicin i relevante nationale fora samt
* udgive eller medvirke ved udgivelsen af tidsskrifter, publikationer eller anden formidling via elektronisk medie om almenmedicinske emner.

Som ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan optages speciallæger i almen medicin og yngre læger, der er under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere). Der kan optages ekstraordinære medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen.

Godt to tredjedele (2.500) af de aktive praktiserende læger og ca. 500 yngre læger er medlemmer.

Der er ordinær generalforsamling én gang årligt almindeligvis i oktober måned.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer valgt blandt og af selskabets PLO-medlemmer samt to suppleanter og et medlem valgt af og blandt FYAM-medlemmer. Funktionstiden som ordinært bestyrelsesmedlem er seks år. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige møder. I bestyrelsesmøderne deltager som observatører formændene for Forskningsudvalget, Uddannelsesudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget og Internationalt udvalg. Tre fællesrepræsentanter fra hver af de tre forskningsmiljøer i København, Odense og Århus (universitetsinstitutter og centrale forskningsenheder), redaktøren af Practicus samt én repræsentant fra PLO’s bestyrelse.

Selskabet har fem stående udvalg

* Forskningsudvalget
* Uddannelsesudvalget
* Kvalitetsudviklingsudvalget
* Internationalt udvalg
* FYAM-udvalget

Desuden er der nedsat en række ad hoc udvalg og arbejdsgrupper ligesom selskabet deltager i fællesudvalg med PLO. Selskabet deltager ligeledes i en række arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen andre sundhedsmyndigheder, andre speciallægeselskaber og private organisationer.

Selskabets aktiviteter lokalt i lægekredsforeninger og amter koordineres af amtsrepræsentanterne.

Medlemmerne i hvert amt vælger tre amtsrepræsentanter, to af og blandt PLO-medlemmerne, en af og blandt FYAM-medlemmer. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vælger hver ét PLO-medlem og ét FYAM-medlem.

DSAM udgiver et medlemsblad, Practicus. Redaktøren ansættes af bestyrelsen.

Selskabet er sammen med Københavns Praktiserende Læger og PLO medejer af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, der blandt andet udgiver Månedsskrift for praktisk lægegerning.

DSAM er medejer af Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) er en paraplyorganisation for de medicinske selskaber herunder DSAM. DSAM er langt den største organisation i DMS med 30 repræsentanter i repræsentantskabet. Amtsrepræsentanterne er også medlemmer af DMS's repræsentantskab, der afholder møde én gang årligt.
Område
1353 København K

Design For Alle.Dk

Design for Alle er design af fysiske omgivelser, hverdagsprodukter, service, kultur og information, der giver alle personer lige mulighed for at tage del i samfundet.

Design for Alle.dk er et uafhængigt nationalt netværk, hvis formål er at støtte og påvirke udviklingen indenfor Design for Alle og motivere aktørerne til bevidst og strategisk at inddrage hensynet til brugerne - herunder brugere med funktionsnedsættelse - i virksomhedernes designpraksis. Netværket går på tværs af brancher, arbejdsområder og fag og repræsenterer en stor kompetence.

Mange af vores medlemmer tilbyder rådgivning indenfor tilgængelighed og Design for Alle på områderne: byggeri, udearealer, transport, produktdesign, emballager, it, tilgængelige web-sites og brugerinddragelse.
Område
8270 Højbjerg

Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig udvikling for miljø og mennesker.

Det Økologiske Råd blev oprettet i 1991 – og nej vi er ikke et offentligt støttet råd! Vi er en medlemsforening og en NGO (non-governmental organisation). Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebidrag og projektmidler.

Som miljøorganisation arbejder vi på, at udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi arbejder med en større palet af miljøsager som hvordan vi undgår brug af farlig kemi, energibesparelser i byggeri, helhedstænkning i landbruget, trafik og luftforurening samt klima og udvikling af vedvarende energiformer.

Vi er unikke på den måde, at vi skaber forbindelse mellem det lokale og det globale – vi indgår i en lang række samarbejder på europæisk og globalt plan.

Vi er fagligt velfunderede – og vi er ikke bange for at tage mere kontroversielle emner som fx begrænsning af biltrafikken op. På den måde er vi både en respekteret og seriøs medspiller på den miljøpolitiske scene.

I 2009 modtog vi Aase & Ejnar Danielsens Fonds Miljøpris på 250.000 kr.

Bl.a. for: ”at levere dybdeborende og kritiske analyser – for konstruktive forslag til en offensiv miljø- og klimapolitik – for stort mod og faglig styrke ”, sagde professor Thomas H. Christensen, der sad i indstillingskomiteen. Læs mere her.

I december 2009 modtog Margot Wahlström, afgående svensk EU-kommissær Svend Auken Prisen på 10.000 kr.. Den videregav hun i januar 2010 til Det Økologiske Råd.

Du kan se vores vedtægter, årsberetninger, regnskaber m.m. her
Område
2200 København N

FOIN - Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark

FOIN er sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark. Et landsdækkende forum for erfaringsudveksling og meningsdannelse om innovation, iværksætteri, technology transfer, kapitaltilførsel mv.

Vi spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge det offentlige og private samspil, kommercialisere forskningen og skabe nye arbejdspladser.

Om FOIN

FOIN blev stiftet i 2001. I januar 2004 blev foreningen udvidet, så den nu omfatter både alle forskerparker og alle innovationsmiljøer i Danmark. Innovationsmiljøerne har ca. 220 aktive porteføljeselskaber og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder.

Foreningen er de danske forskerparkers og innovationsmiljøers samarbejdsorgan og har til formål at fremme de danske forskerparkers og innovationsmiljøers udvikling og fælles interesser i Danmark og globalt. Foreningen optræder som talerør og/eller forhandlingspart for medlemmerne inden for de arbejdsområder, som bestyrelsen beslutter foreningen skal varetage.

Foreningens virke dækker fælles udvikling af produkter, ydelser og koncepter, fælles uddannelse af medarbejdere, videndeling og koordinering.
Område
8200 Aarhus N
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 24)