Kategori: Kvinder

WOW - Executive Network

WOW Exenet er et professionelt forum for videndeling mellem enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer.

WOW Exenets medlemmer er 300 erhvervskvinder og -mænd samt en række virksomheder. Se medlemslisten her.

Visionen er at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv og dermed bidrage til vækst og balance ved:

* at synliggøre kvinder som kandidater til lederstillinger og bestyrelsesposter
* at markere sig i den politiske og samfundsmæssige debat.

WOW blev etableret 1. oktober 2005 af journalist Susanne Hoeck. Hensigten var at skabe den platform, der naturligt følger med mange mænds karriere, men som mange kvinder mangler. En platform, hvor man via sine relationer kan skabe den karriere, man ønsker. Siden har netværket udviklet sig, så mænd også kan blive medlemmer, da behovet for et netværk, der involverer det andet køn viste sig at være gensidigt.

WOW Exenets daglige virke består således i

* at etablere relationer mellem netværkets medlemmer og beslutningstagerne i erhverslivet og på den politiske arena
* at bidrage til medlemmernes faglige udvikling, blandt andet via dialogmøder, bestyrelsesseminarer, konferencer m.v.

Hvad får du ud af WOW ?

WOW Executive Network er et netværk målrettet ledere, der ønsker at optimere deres karrieremuligheder og faglige udvikling.

Som medlem kan du deltage i:

* 10 årlige netværksmøder. Formålet med møderne er at dele viden, få inspiration og skabe relationer. Vi præsenterer en række aktuelle og professionelle indlægsholdere, som altid er parate til at gå i dialog. Se tidligere arrangementer og tjek kalenderen.
* Interne netværksgrupper, hvor du mødes med andre om konkrete udfordringer i dit arbejdsliv. Fokus på blandt andet HR, marketing, bestyrelsesarbejde og ledelse. Alle interne netværk har egen sparringsliste og egne møder.
* Eksklusive medlemsgrupper for ledere via tilvalg af Exenet-medlemskab.
* Mentorordning, hvor du bliver parret med en professionel person, der matcher dine behov for udvikling.

Du får også:

* MedlemsNyt direkte i din mailboks med mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, kurser og andre events særligt udvalgt til dig af WOWs samarbejdspartnere. Løbende oplysning om karrierefremmende aktiviteter fra ind- og udland.
* Sparring med netværkets øvrige medlemmer, der tæller blandt andet advokater, revisorer, HR-ansvarlige, topledere, coaches, journalister, IT-specialister og mange andre faggrupper.

Fællesnævneren er engagement, ambitioner og krav til professionelt samvær.
* Præsentation af din professionelle profil og mulighed for at synliggøre dine kompetencer.
* LinkedIn gruppe for medlemmer.

Er Wow Exenet et netværk for dig?

WOW Exenet sætter fokus på fremtidens ledelse og er primært for den privatansatte eller den offentligt ansatte. Selvstændige erhvervsdrivende kan også optages, men netværket er ikke en platform for mindre virksomheder, der ønsker at optimere deres salg.

* Er du karrierebevidst i den forstand, at du ønsker at udvikle dig som menneske gennem din karriere?
* Kræver du at blive involveret og ønsker du at sætte dine talenter i spil?
* Er du villig til at dele din viden med andre i samme og i helt andre brancher?
* Tør du også blotte din uvidenhed, og dermed give dig selv adgang til den viden, du mangler?
* Tør du stå ved dine ambitioner?
* Har du lyst til at netværke på et professionelt plan, hvor det faglige er i fokus?

- så er WOW Exenet et netværk for dig.


Læs om de forskellige typer af medlemskaber på vores hjemmeside...

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Århus C

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Organisationen har eksisteret siden 1871 og er den ældste kvindeorganisation i Danmark. Der er sket enorme ændringer i samfundet siden da. Kvinder har fået stemmeret, ret til fri abort og er blevet selvforsørgende. Trods disse samfundsændringer er debatten om køn stadig vigtig, da der også i 2009 eksisterer uligheder mellem kønnene.

Reel ligestilling mellem kønnene

Dansk Kvindesamfund arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og familie. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.

Målet er, at kvinder opnår selvbestemmelse og økonomisk uafhængighed nationalt og internationalt. Vi arbejder for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveauer i samfundet.

Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Område

ErhvervsKvinder … vilje til succes

Vi er et af Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling.

ErhvervsKvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.

Hvad kan ErhvervsKvinder tilbyde dig?

Som medlem af ErhvervsKvinder bliver du en del af et unikt netværk bestående af ca. 1.000 handlekraftige kvinder fordelt i ti lokale foreninger. Vores medlemmer kommer typisk fra lederstillinger på forskellige niveauer i både den private og offentlige sektor.

Vi lægger stor og afgørende vægt på, at ErhvervsKvinder er et brugbart netværk, der giver det enkelte medlem værdi og ikke mindst nye muligheder. Derfor tilbyder vi bl.a. lukkede kurser målrettet vore medlemmers ønsker, netværksgrupper og en lang række spændende og relevante arrangementer og foredrag i hele landet. Samtidig er ErhvervsKvinder også et stærkt socialt netværk, der giver mulighed for både sparring og erfaringsudveksling samt uformel networking på tværs af brancher og kompetencer.

Vores mission

Vi er sat i verden for at danne netværk mellem erhvervskvinder og samtidig sikrer vores mellemmers indflydelse i dansk erhvervsliv.

Tværfagligt

Vi mødes på tværs af faggrænser til medlemsaftener, netværksarrangementer, diskussionsfora, erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og i mindre netværksgrupper, hvor vi beskæftiger os med både erhvervsspørgsmål, samfundsdebat og kultur.

Vores værdier

Med vores værdisæt vil vi gerne signalere, hvad der er vigtigt for os i vores netværk.

* Dynamik
o Vi har et proaktivt netværk at trække på
o Vi er i bevægelse
o Vi præger erhvervs- og samfundsdebatten
* Udfordring
o Vi udfordrer hinanden for at udvikle os
o Vi udfordrer beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
* Succes
o Vi skaber betingelser for personlig og faglig udvikling
o Vi skaber værdifulde resultater

Målgruppe

Vores målgruppe er kvindelige ledere på alle niveauer, iværksættere og selvstændige og kvinder, der generelt gerne vil udvikle sig. Vi repræsenterer alle aldersgrupper - og du er også velkommen som nyuddannet.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8220 Brabrand

KV - Kvindelige Virksomhedsejere

Foreningens formål er:
Udbygning og udvikling af det erhvervsmæssige netværk for kvindelige virksomhedsejere.

Medlemskab

Enhver kvinde, der - helt eller delvis - ejer og driver en virksomhed, der tilslutter sig foreningens formål, kan være medlem af foreningen.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt netværk

I en travl hverdag hvor du er fokuseret på dels at løse konkrete opgaver og dels sikre udviklingen af din virksomhed, kan det være svært også at finde tiden til at få et netværk. Og det selv om du ved, at et godt netværk er med til at skabe resultater.

KV er et netværk for kvinder, der ejer eller er medejer af en virksomhed. Vores mål er at skabe synlighed omkring kvinder i erhvervslivet - med fokus på selvstændige kvinders vilkår. Og opbygge en viden omkring kvinders erfaringer som virksomhedsejere - en viden mange kan få stor nytte af. KV er landsdækkende og har eksisteret siden 1987.

Et medlemsskab i KV giver dig adgang til et dynamisk og spændende netværk, hvor du møder kvinder med mange års erfaringer og kvinder med nye banebrydende ideer. Det giver mulighed for at få både faglig og personlig sparring, udveksle ideer og viden, få samarbejdspartnere og kunder. Den eneste forudsætning for at få indfriet dine forventninger i KV er, at du er aktiv.

Aktiviteter i KV. Du bliver inviteret til arrangementerne i løbet af året. KV’s bestyrelse står som arrangører og emnerne er alt fra businessforedrag og debat til nye tendenser, virksomhedsbesøg og generalforsamlingen. Der bliver lagt vægt på at arrangementerne har fagligt indhold, giver inspiration og at rammerne gerne må være anderledes og utraditionelle, så det bliver en oplevelse.

Sparring i KV. Ud over den værdifulde networking ved alle KV-arrangementer, har du også mulighed for at sparre med andre KV’ere i mindre grupper. Vi har f.eks. KV-grupper og Strategisk Netværksgrupper, hvor du jævnligt mødes med din egen gruppe for at sparre om alt vedrørende jeres virksomheder samt din egen udvikling som ejer.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt KV-netværk.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
4700 Næstved

Kvinfo

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Vores hovedopgaver er at initiere og formidle forskning og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund.

Formidling og dokumentation
KVINFO arbejder for at sikre dokumentation og formidling af viden om køn, ligestilling og etnicitet både i Danmark og internationalt.

Vores tilbud til en dansk offentlighed tæller bl.a.:

* KVINFOs bibliotek, et landsdækkende forskningsbibliotek med fysisk beliggenhed i København. Biblioteket er åbent for alle og tilbyder service til såvel skoleelever og forskere som journalister og myndigheder. Online besvarer vi spørgsmål om kønsforskning, kvindehistorie og meget andet.
* www.kvinfo.dk formidler aktuel viden og debat om køn, ligestilling og etnicitet til en bredt interesseret offentlighed.
* I FORUM, webtidsskrift for køn og kultur bringer vi aktuelle artikler om køn i forskning, kultur, politik og globale forhold.
* Dansk kvindehistorie fortælles bl.a. i Kvindekilder med tematiske artikler om dansk kvinde- og ligestillingshistorie gennem mere end 100 år, i Dansk Kvindebiografisk Leksikon med biografier om Danmarks mest betydningsfulde kvinder, og gennem kvindebevægelsens Tidsskrifter 1885-1920 i digital form.
* Den Usynlige Succes og Nye Mænd i Danmark er webprojekter om integration, hvor kvinder og mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund fortæller om deres liv i Danmark.

I international sammenhæng er nogle af KVINFOs aktiviteter:

* Vidensindsamling og –deling om mentorprogrammer for kvinder med anden etnisk baggrund, bl.a. ved den internationale konference Mentoring & Networking i 2009.
* Websitet womendialogue.org, en platform for dialog og debat om køn og kvinders rettigheder i Danmark og Mellemøsten på arabisk, engelsk og dansk.
* All About Gender in Denmark, engelsksprogede artikler, nyheder og historie til en international offentlighed med interesse i køn og ligestilling i Danmark.
* Støtte til opbygning af et biblioteks- og dokumentationscenter for køn og udvikling ved Sana’a Universitet i Yemen.

Udvikling af et ligestillet samfund
En af KVINFOs hovedopgaver er også at tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. med følgende aktiviteter:

* KVINFOs Mellemøstafdeling har siden 2006 koordineret, administreret og ledet en række projekter om ligestilling og kvinders rettigheder under Udenrigsministeriets Arabiske Initiativ. Vi etablerer bl.a. partnerskaber, faglig dialog og erfaringsudveksling mellem danske og arabiske kvinde- og menneskerettighedsorganisationer, offentlige institutioner, universiteter samt virksomheder.
* Mentornetværket har siden 2002 matchet flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, som er aktive på det danske arbejdsmarked. Flere end 3500 kvinder har deltaget i programmet, og med fire kontorer rundt om i Danmark regnes netværket i dag for verdens største af sin art. Programmet har modtaget flere priser og inspireret til lignende netværk i Danmark og udlandet.
* Ekspertdatabasen synliggør kvinders viden, erfaring og ekspertise med over 1000 profiler på danske kvinder inden for alle samfundsområder. KVINFO har med samarbejdspartnere i Egypten, Jordan og Libanon udviklet lignende ekspertdatabaser for kvinder i arabiske versioner, der lanceres i 2010.
* KVINFO rådgiver desuden om ligestillingstiltag og –processer inden for en lang række områder – fra rekrutteringsstrategier på uddannelsesinstitutioner, over igangsættelse af ligestillingsindsatser inden for det sociale område til mere ligestillet kønsrepræsentation i nyhedsmedier.
* Ud over dokumentation og oplysning udarbejder KVINFO også notater inden for forskellige politik- og samfundsområder, arrangerer/deltager i høringer og igangsætter andre selvstændige initiativer til at fremme ligestilling. F.eks. for at styrke kvinders deltagelse i kommunalpolitik, hvor KVINFO bl.a. har stået for et mentorprogram for etniske minoritetskvinder i politik.

Organisation & økonomi
KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. En rammeaftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og KVINFO fastlægger mål for KVINFOs virksomhed i perioden 2009-2012 og de vilkår, der politisk gives herfor.

Kort om KVINFO:

* KVINFO blev oprettet som selvejende institution i 1987
* Direktøren er Elisabeth Møller Jensen
* Bestyrelsesforkvinden er Dorte Olander
* Der er ca. 35 ansatte
* Der er 5 afdelinger

De 5 afdelinger er:

* Biblioteket
* Afdelingen for Køn og Etnicitet (Mentornetværket)
* Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Sekretariatet, herunder IT
* Web & Kommunikation

KVINFO har i årenes løb modtaget tilskud og støtte til forskellige projekter fra mange forskellige fonde. Følgende er hovedtilskudsydere og -samarbejdspartnere:

* Styrelsen for Bibliotek og Medier bidrager med KVINFOs driftsforbevilling
* Udenrigsministeret under Det Arabiske Initiativ, som støtter aktiviteter i Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som støtter Mentornetværket
* A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond for almene formaal støtter digitalisering af Nordisk Kvindelitteraturhistorie sammen med Riksbankens Jubileumsfond
* OAK Foundation Denmark har støttet KVINFOs internationale konference om Mentoring og Networking sammen med Københavns Kommune og Det Kongelige Bibliotek
Område
1219 København K

Kvinova - Kvindelige virksomhedsejere på Fyn

KVINOVA er et netværk af kvindelige virksomhedsejere, ledere og iværksættere på Fyn.

Vi bruger hinanden til gensidig inspiration, støtte, videns- og erfaringsdeling og arbejder på at få synlig indflydelse på erhvervslivet på Fyn.

Er du en af os på Fyn, glæder vi os til evt. at se dig i vores netværk. Er du almindelig nysgerrig, kan du læse mere om os her på sitet, eller komme som gæst til et af vore møder.

Hvem er vi?

Vi er kvinder med egen registreret virksomhed, bosiddende på Fyn.

Der er også kvinder ansat i ægtefælles virksomhed, kvindelige ledere i offentlige og private virksomheder. Der er også kvindelige politikere samt nogle iværksættere.

Vore virksomheder er meget forskelligartede – coach, konsulent, frisør, reklamebureauindehaver, revisor, væver, centerindehaver, psykolog … der er plads til alle slags.

I foråret 2009 præsenterer vi ca. 16 forskellige fag.

Hvad vil vi?

Foreningens formål er:

* At styrke og understøtte kvinders indflydelse i samfundsudviklingen

* At synliggøre selvstændige – og iværksætterkvinder

* At styrke netværksdannelsen mellem selvstændige kvinder både professionelt og socialt.

Hvad gør vi?

Foreningen arbejder gennem netværk, medlemsmøder, åbne møder og gennem elektronisk kommunikation. Vi tilstræber at afholde 8 møder årligt.

Møderne indeholder præsentation, foredrag, fællesspisning, nyheder fra bestyrelsen – og ikke mindst netværkeri!

Vi afholder også andre aktiviteter f.eks. filmaften, fejring af 8. marts og julehyggeaften. På møderne betaler medlemmerne selv for fortæring. Der kan forekomme ekstrabetaling ved eksterne foredragsholdere. Du kan deltage gratis én gang, før du melder dig ind.

Velkommen!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
5800 Nyborg

Lady-logen

Lady-logen er en buket af Københavns smukkeste og mest interessante kvinder!

LADY-LOGENs medlemmer er interessante, sjove, nysgerrige og selvstændige kvinder i deres bedste alder. Netværket består af en differentieret gruppe af kvinder, som alle søger berigelse og oplevelser. De vil have noget ud af livet, er usnobbede, men kræsne og ønsker kvalitet i alle livets facetter.

Logepiger

Medlemmerne består primært af kvinder i den navlebeskuende alder: De er selvstændige, trådt ind på arbejdsmarkedet, eller også er de godt på vej til det. De tjener penge og er ikke bange for at bruge dem på sig selv. En LADY-LOGE-lady er en city-girl med ben i næsen. Hun er ikke bange for at stå ved sin mening, hun har en holdning til verden omkring sig, og hun er altid parat til at stå en loge-søster bi, hvis det skulle blive nødvendigt. Desuden er hun opsøgende, udadvendt og nysgerrig. Hun er glad for at være netop dér, hvor hun er, og hun nyder livet, og livet nyder hende!

LADY-LOGENs medlemmer repræsenterer en bred vifte af faggrupper, og alle har de forskellige forcer, interesser og potentialer. Alle er de udvalgt på baggrund af deres særegenhed og interesse i at skabe fælles relationer på tværs af disse forskelligheder.
Område

Morgendagens Heltinder

* Morgendagens Heltinder er et netværk af over 500 innovative kvinder, der repræsenterer mere end 130 forskellige professioner. De fleste heltinder er selvstændige eller ansatte ledere.

* I Morgendagens Heltinder arbejder vi ud fra følgende:
VISION: Kvinder har frie valg i deres professionelle liv
MISSION: Vi vil være et legende erhvervsnetværk der styrker den professionelle og personlige bundlinje for kvinder.
VÆRDIER: Forundringsparate – Forandringsvilje – Forskellighed - Handlekraft

* Morgendagens Heltinder blev oprindeligt stiftet som forening 11. november 2001 som en udløber at et projekt for iværksætterkvinder under Teknologisk Institut. Drives idag parallelt med et executivt netværk, som også er en Businessschool, Fakultet for Executive Management. Her kan vi sparre med erfarne topledere, finde mentorer, leje bestyrelse oma.

* Vi har lokalgrupper i København, Århus, Næstved og Hillerød. Der skyder jævnligt nye grupper op, og det er også muligt at tage initiativ til arrangementer, selvom man ikke er del af en lokalgruppe.

* Lokalgrupperne afholder netværksarrangementer med foredragsholdere, debattører og politikere om emner relateret til iværksætteri, opstart og udvikling af virksomheder samt kvindeligt lederskab.

Hvad vil Morgendagens Heltinder?

* Have indflydelse på fremtidens arbejdsliv.

* Være rollemodeller for fremtidens iværksættere.

* Være kendt som et aktivt professionelt netværk med mange aktører, der forstår, at et netværk er et sted, hvor man både giver og får.

* Være et varemærke, som medlemmerne kan bruge som kvalitetsstempel, når de markedsfører sig selv eller deres virksomhed.

* Have indflydelse på beslutningsprocesser i erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og politiske sammenhænge, der bidrager til at gøre det attraktivt at drive egen virksomhed.
Område
1550 København V

Netværket for Kvinder i Tjeneste

Netværk for Kvinder i Tjeneste er en selvstændig tværkirkelig organisation, som ledes af en gruppe af kvinder, der kommer fra forskellige evangeliske kirker i Danmark. Fælles for os er, at vi alle står i leder/forkyndertjeneste eller som præster i de kirker, vi kommer i.

Tværkirkeligt fællesskab

Vi har et fælles ønske om at danne basis for et netværk for kvinder, der er i tjeneste/lederskab – på tværs af alle evangeliske kirker i Danmark. Vi ønsker at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten.

Dette ønske inkluderer også kristne kvinder, der har lederposter i samfundet, og vi søger en stærkere og tættere resource-udveksling mellem kirkens lederskab og de som tjener på lederposter i erhvervslivet, socialsektoren, politik ect.

Det vil ske igennem konferencer, lokalgrupper, bøn og udgivelsen af tidsskriftet Netværksbladet, der tilbyder opmuntrende undervisning og inspiration fra andre kvinder i tjeneste.

Til både tidsskriftet og hjemmesiden her, er der knyttet en bønnetjeneste, der opdateres med aktuelle bedeemner.
Til rådighed for dig

Har du en tjeneste blandt kvinder? Kontakt os og vær med i netværket, vi ser det som vores opgave at opmuntre og hjælpe dig/jer både praktisk ved at linke jer på vores webside, og ved at i bruger vort blad som et talerør til kvinderne i Danmark, annoncering eller artikler, og åndeligt som coachpartner i tjenesten, for dem som ønsker det.

Vor vision
* At støtte og udvikle kvinder i tjeneste og lederskab ved at skabe et forum hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. Herunder også at støtte og hjælpe kvinder på vej i tjeneste.
* At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder også de lokale tværkirkelige ledergrupper.
* At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer.
* At virke som katalysator for større enhed blandt kirker.
* At være forbedere for vækkelse i Danmark og samle til bøn.
Område
4000 Roskilde

OWIT Denmark - Organization of Woman in International Trade

OWIT Denmark er et netværk af kvinder, der er beskæftiget i erhvervslivet, såvel internationalt som nationalt. Kvindenetværket blev grundlagt den 27. oktober 2003 af en gruppe dynamiske forretningskvinder. Formålet var at fremme kvinder indenfor internationalt og nationalt erhvervsliv. OWIT Denmark er en underafdeling af OWIT, Organisation of Women in International Trade, der blev oprettet i USA i 1989.
OWIT Denmark er således en gruppe af omkring 5500 medlemmer på internationalt plan, der samarbejder i et verdensomspændende netværk på tværs af industrier, interesseorganisationer, landegrænser samt i den offentlige og private sektor.
I det daglige arbejde i OWIT Denmark, er det primært mere lokale emner vi fokuserer på. Det er et meget hjerteligt og åbent netværk, som man nemt finder sig godt til rette i.

Når vi en gang om måneden mødes, har vi ofte et hovedtema. Det kan være ved virksomhedsbesøg, besøg af foredragsholdere eller bare ved en ren netværksaften. Ved alle møder sørger vi for, at der også afsættes god tid til at netværke. Vi hjælper hinanden på en lang række områder og et af værktøjerne er bl.a. "3 for 3", som altid giver et stort udbytte for deltagerne.
OWIT Denmark er en ikke-profitgivende organisation, som har til formål at styrke danske kvinders netværk nationalt i alle brancher og skabe kontakter på tværs af forretningsområder. Kunne Du tænke dig at være en del af dette fantastiske netværk af spændende kvinder fra mange brancher? Du er altid velkommen som gæst på et af vores møder. Det er ganske uforpligtende og kan give dig et indtryk af det høje faglige niveau, og netværksmulighederne.

OWIT DENMARKS MISSION:

OWIT Denmarks mission er at være et kvindenetværk, som tilbyder engagerede unikke kontakter og ressourcer. Vi vil rumme hele mennesket og vil desuden:

*
Fremme udvekslingen af synspunkter, ideer og information relateret til erhvervslivet.
*
Hjælpe til at forstærke kvinders muligheder, gennem et både nationalt og verdensomspændende samarbejdsnetværk af forretningskontakter.
*
Tilskynde og hjælpe til professionel vækst, uddannelse og lederkapacitet blandt kvinder.
*
Udvikle og afholde arrangementer, til inspiration for videre personlig og professionel udvikling.
*
Øge fremgangen for organisationen ved stigende medlemstal, for derved at skabe udbyggede sparringsmuligheder for medlemmerne.

Medlemskab
Forudsætningen for medlemskab af dette netværk for kvinder, er primært, at man som medlem, ønsker at være en aktiv del af erhvervlivet og bidrage, som aktiv netværker til at OWIT Denmark er en god platform for de øvrige erhvervsdriftige medlemmer.

Det at være medlem af OWIT Denmark, som er en del af OWIT International betyder at man kan trække på helt unikke ressourcer og kontakter både nationalt og internationalt, men det betyder også at man skal være parat til at stille sine egne ressourcer og kontakter til rådighed.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
2840 Holte
1 2
(Viser 1 til 10 af 15)