Kategori: Ledere

Netværk Danmark

Skab relationer og del viden i Danmarks største professionelle netværk for ledere, direktører og andre nøglemedarbejdere

Netværk Danmark tilbyder videndeling på tværs af landegrænser, fag, brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet. Med 350 fortrolige netværksgrupper over hele landet er vi Danmarks største vidensbank for direktører, ledere og andre nøglemedarbejdere. Vi repræsenterer mere end 40 ledelsesfunktioner i en virksomhed og kan dermed tilbyde dig adgang til viden og hjælp til alle tænkelige udfordringer.

Vores små netværksgrupper giver dig mulighed for sparring med ligestillede på dine konkrete udfordringer. Grupperne er nøje sammensat efter niveau og geografisk placering, og vi sikrer imod konkurrent-, leverandør- og kundeforhold.
Alle møder styres af en professionel og erfaren mødeleder, der sikrer fremdrift og har fokus på din faglige og ledelsesmæssige udvikling.

Vi tilbyder lokalt baserede netværksgrupper inden for både konkrete fagområder og generel ledelse, fx
• Adm. direktør, direktører og funktionsdirektører
• Direktionssekretærer og -assistenter/ Executive Assistants
• Master, talenter og unge chefer
• Ledelse & Udvikling
• Forretningsudvikling & strategi
• Drift, Produktion & Teknik
• Human Resource
• Forandringsledelse
• Indkøb
• IT
• Kommunikation
• Økonomi
• Logistik & SCM
• Projektledelse
• Arbejdsmiljø
• Asien
• Lean - Six Sigma
• Pricing
• Salg & Marketing
Område
5700 Svendborg

Vækstfabrikkerne

Vækstfabrikkerne er for iværksættere og mindre virksomheder, som vil have mere ud af forretningen. Her får du professionel hjælp til at udvikle dine ideer og dit potentiale.

Du får:

* Kolleger, som også er selvstændige
* Moderne udstyret arbejdsplads, hvor der er taget hånd om det praktiske
* Skræddersyet vækstforløb med netværk, sparring, kompetenceudvikling og mentorordning
* Det hele til en fordelagtig pris

Vækstfabrikkerne er et projekt, der har til formål at etablere og igangsætte 9 Vækstfabrikker i Region Sjælland, med plads til i alt 135 beboere. Projektet er igangsat af Væksthus Sjælland.
Område
4760 Vordingborg

VidenDanmark

VidenDanmark er et netværk for praktikere - ledere og medarbejdere - der har ansvar for og/eller er interesserede i innovation, videndeling og læring i virksomheder og organisationer.

VidenDanmarks fokus er: Innovation, videndeling og læring.

Vi får det til at ske gennem fælles viden, åben debat og et aktivt netværk.

Bliv en del af et aktivt og stærkt netværk, som har fokus på de vigtigste aktiver: Innovation, viden og læring i danske virksomheder og organisationer.

VidenDanmark udsender 2 gange månedligt et nyhedsbrev.

VidenDanmark bringer medlemmer og andre interesserede sammen - ved møder og seminarer, i videngrupper og på vores videnrum på internettet.

VidenDanmark har tre typer af medlemskaber: personligt medlemskab, virksomhedsmedlemskab og leverandørmedlemskab.

VidenDanmark har en række tilbud og fordele til medlemmerne - bl.a. gennem samarbejdsaftaler med leverandører og tilsvarende organisationer.

Netværkets målgruppe

er ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, der har ansvar og interesse for innovation, videndeling og læring.

Titler og roller kan være forskellige: Innovationschefer, videnchefer, facilitatorer, bibliotekarer, informationsmedarbejdere, intranetansvarligt, learning og/eller knowledge managers mm. Dvs. alle, der har et professionelt ansvar eller en stærk interesse for innovation, videndeling og læring i deres virksomhed eller organisation.

Videnansvarlige - videnchefer, videnmedarbejdere, knowledge managers, videnadvokater mv. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan viden udvikles, deles og anvendes i organisationen.

Informationsspecialister - ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens information, herunder informationsarkitektur og -struktur, informationssystemer og -databaser, herunder fysiske og virtuelle biblioteker.

Innovationsansvarlige - ledere og medarbejdere med særligt ansvar for kreativitet, innovation, udvikling af services og produkter mv. VidenDanmark ser innovation som en integreret del af en organisations arbejde med viden.

HR-folk med blik for sammenhængen mellem viden, læring og kompetencer. VidenDanmark mener læring er en vigtig del af arbejdet med viden. Der er en tæt sammenhæng mellem viden- og HR-fokusområderne. Læs mere.

Viden- og informationssystemansvarlige - Intranet, Web-managers, Content Managers mm. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan systemerne bedst muligt understøtter arbejdsprocesser, samarbejde og videndeling.

Kontakt:

Telefon: 20 29 29 23

Email: dmlkZW5kYW5tYXJrQHZpZGVuZGFubWFyay5kaw==
Område
2900 Hellerup

WOW - Executive Network

WOW Exenet er et professionelt forum for videndeling mellem enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer.

WOW Exenets medlemmer er 300 erhvervskvinder og -mænd samt en række virksomheder. Se medlemslisten her.

Visionen er at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv og dermed bidrage til vækst og balance ved:

* at synliggøre kvinder som kandidater til lederstillinger og bestyrelsesposter
* at markere sig i den politiske og samfundsmæssige debat.

WOW blev etableret 1. oktober 2005 af journalist Susanne Hoeck. Hensigten var at skabe den platform, der naturligt følger med mange mænds karriere, men som mange kvinder mangler. En platform, hvor man via sine relationer kan skabe den karriere, man ønsker. Siden har netværket udviklet sig, så mænd også kan blive medlemmer, da behovet for et netværk, der involverer det andet køn viste sig at være gensidigt.

WOW Exenets daglige virke består således i

* at etablere relationer mellem netværkets medlemmer og beslutningstagerne i erhverslivet og på den politiske arena
* at bidrage til medlemmernes faglige udvikling, blandt andet via dialogmøder, bestyrelsesseminarer, konferencer m.v.

Hvad får du ud af WOW ?

WOW Executive Network er et netværk målrettet ledere, der ønsker at optimere deres karrieremuligheder og faglige udvikling.

Som medlem kan du deltage i:

* 10 årlige netværksmøder. Formålet med møderne er at dele viden, få inspiration og skabe relationer. Vi præsenterer en række aktuelle og professionelle indlægsholdere, som altid er parate til at gå i dialog. Se tidligere arrangementer og tjek kalenderen.
* Interne netværksgrupper, hvor du mødes med andre om konkrete udfordringer i dit arbejdsliv. Fokus på blandt andet HR, marketing, bestyrelsesarbejde og ledelse. Alle interne netværk har egen sparringsliste og egne møder.
* Eksklusive medlemsgrupper for ledere via tilvalg af Exenet-medlemskab.
* Mentorordning, hvor du bliver parret med en professionel person, der matcher dine behov for udvikling.

Du får også:

* MedlemsNyt direkte i din mailboks med mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, kurser og andre events særligt udvalgt til dig af WOWs samarbejdspartnere. Løbende oplysning om karrierefremmende aktiviteter fra ind- og udland.
* Sparring med netværkets øvrige medlemmer, der tæller blandt andet advokater, revisorer, HR-ansvarlige, topledere, coaches, journalister, IT-specialister og mange andre faggrupper.

Fællesnævneren er engagement, ambitioner og krav til professionelt samvær.
* Præsentation af din professionelle profil og mulighed for at synliggøre dine kompetencer.
* LinkedIn gruppe for medlemmer.

Er Wow Exenet et netværk for dig?

WOW Exenet sætter fokus på fremtidens ledelse og er primært for den privatansatte eller den offentligt ansatte. Selvstændige erhvervsdrivende kan også optages, men netværket er ikke en platform for mindre virksomheder, der ønsker at optimere deres salg.

* Er du karrierebevidst i den forstand, at du ønsker at udvikle dig som menneske gennem din karriere?
* Kræver du at blive involveret og ønsker du at sætte dine talenter i spil?
* Er du villig til at dele din viden med andre i samme og i helt andre brancher?
* Tør du også blotte din uvidenhed, og dermed give dig selv adgang til den viden, du mangler?
* Tør du stå ved dine ambitioner?
* Har du lyst til at netværke på et professionelt plan, hvor det faglige er i fokus?

- så er WOW Exenet et netværk for dig.


Læs om de forskellige typer af medlemskaber på vores hjemmeside...

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Århus C

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er en forening for direktører, forvaltnings- og fagchefer på børne-, kultur-, uddannelses- og familieområdet i kommunerne.

Børne- og Kulturchefforeningen baserer sit arbejde på stærke netværk og er en aktiv faglig- og ledelsesmæssig interessent på børne- og kulturområdet.

Bestyrelsen udarbejder oplæg, der er dagsordenssættende på området. Vi indgår i den løbende dialog med ministerier og andre beslutningstagere på børne- og kulturområdet.

Foreningen har i de senere år forsøgt at sætte dagsordenen på en række tværgående områder på det kommunale område. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg i KL-regi og i forhold til ministerierne ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne- og kulturområdet.

Velkommen i BKF. Velkommen til et aktivt fagligt samspil med dine ledelseskolleger i andre kommuner.
Område
9550 Mariager

Bestyrelsesposten ApS

BESTYRELSESPOSTEN er en hurtig og effektiv indgang til 477 kvalificerede bestyrelseskandidater, som dækker alle brancher, aldersgrupper og bestyrelseskompetencer. Du kan frit vælge blandt kandidaterne uden at skulle tage særlige hensyn til personlige relationer eller anbefalinger.

Vision og Idégrundlag

Bestyrelsespostens vision er at være et anerkendt, effektivt bidrag til styrkelse og professionalisering af bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder.

Bestyrelsespostens idégrundlag er, at ændre på det forhold, at virksomheder alt for ofte begrænser sig til at søge sine bestyrelseskandidater i sit nære netværk. En egentlig professionel udvælgelsesproces er der meget sjældent tale om.

Valg af bestyrelseskandidater mener vi, bør ske efter et grundigt forarbejde og samtaler med nøje udvalgte og testede kandidater. Typisk med assistance og rådgivning af professionelle konsulenter.

Nutidens virksomhedsejere forstår nødvendigheden af en professionel bestyrelse som matcher virksomhedens behov for kompetencer og erfaring og som kan fremtidssikre indtjening og udvikling i tillidsfuldt samarbejde med direktionen. Ofte også med det mål at optimere mulighederne for et senere gunstigt salg af virksomheden.

På dette grundlag har Bestyrelsesposten udviklet og sammensat en professionel database af bestyrelseskandidater, hvor de relevante kandidater kan findes.

Bestyrelsesposten tilbyder hjælp i hele udvælgelsesprocessen, alt efter nærmere aftale og ønske fra den enkelte virksomhed.
Område
1360 København K

Center For Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private.

Center for Konfliktløsning - en socialøkonomisk virksomhed
- Kurser og udddannelsesforløb
- Konkret konfliktløsning og-mægling
- Partnerskab om projekter
- Medlemsservice og -arrangementer
- Gratis konfliktrådgivning og støtte til fredelig konfliktløsning

Center for Konfliktløsning
- gør uoverensstemmelser brugbare
- bygger på kontakt og gensidighed
- skaber værdi af forskellighedens kraft
- udvikler teorier og metoder i konflikthåndtering
- sætter vores viden på spil i Danmark og ude i verden

Vi ved, at konflikt og udvikling er tæt forbundet, og vi er på hjemmebane i det krydsfelt !

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994. Centrets formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og - metoder.
Område
2000 Frederiksberg

DABYFO - Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Forening for kommunale ledere og ledende medarbejdere, indenfor:

- byggeri,

- byggesagsbehandling,

- byplanlægning,

- byfornyelse.

Formålet med foreningen er:
- at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale byggeadministrationer til fælles indsats for den bedst mulige løsning af de foreliggende opgaver.
- at fremme byggeriets udvikling og kvalitet, herunder sikre, at der tages de fornødne hensyn til eksisterende, bevaringsværdige bymiljøer og bygninger.
- at virke for, at bygge- og planlægningslove m.v., ud over at være til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, også bliver så hensigtsmæssige som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.
- at virke for, at danske interesser varetages ved internationalt samarbejde om dannelse og harmonisering af regler vedrørende byggeri og planlægning.
- at afholde møder og kurser med henblik på at videreuddanne kommunernes medarbejdere og fremme kollegiale forhold.

Der er ikke tale om en politisk forening, men en forening der har til formål at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale bygningsmyndigheder, for at vi i dette fællesskab kan medvirke til at bygge- og planlovgivning m.v. administreres til gavn for samfundet og den enkelte borger. Det er tillige et ønske at fremme de kollegiale forhold, og knytte et venskabeligt netværk.

Foreningens overordnede interesser varetages af en bestyrelse på 5 personer. Desuden er der på nuværende tidspunkt 9 kredsudvalg rundt om i landet, hvor der bl.a. arbejdes med lokale problemstillinger gennem afholdelse af møder, temadage og kurser. Rækker spørgsmålene længere end til lokale forhold kan de tages op i andre lokaludvalg, forelægges bestyrelsen, eller medtages til årsmødet. Eller måske tages op på en bygge- eller planlovsdag.

Hvert år afholdes Byggelovsdag og Planlovsdag, hvor aktuelle emner vendes. Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Planlovsdagen sammen med By og Landskabsstyrelsen og KTC. Dagen afvikles over 3 dage med samme indhold i henholdsvis Ålborg, Middelfart og København.

Foreningen afholder kurser i samarbejde med COK. Kurserne er med til at videreuddanne ledere og medarbejdere til gavn for administration af lovgivningen.

Foreningen deltager i internationalt arbejde via CEBC med henblik på harmonisering af regler landene imellem.

Foreningen er associeret med Kommunal Teknisk Chefforening.


Område
3500 Værløse

Dansk Forening For Kvalitet

Hvad vil DFK?

DFK’s vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer og netværk for alle, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring - herunder med emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.DFK er en aktiv forening, der skaber rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis - herunder ledelse, systemer, processer, audit og værktøjerDFK’s hjemmeside ”www.dfk.dk” og medlemsbladet ”Magasinet Kvalitet” skal være det foretrukne valg for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.Hvem har brug for DFK ?

DFK henvender sig til alle brancher, der sætter kvalitetsstyring af deres ydelser i højsædet. DFK henvender sig ikke blot til kvalitetsmedarbejdere, men til alle i virksomheden, som har interesse i styring af processen fra kundekontakt til leverance og tilfredse kunder.

Med et medlemskab af DFK sikrer du dig indflydelse på udviklingen af kvalitet, og får samtidig en effektiv kilde til information om, hvad der rør sig indenfor området.Internationalt samarbejde

DFK er medlem af European Organization for Quality (EOQ), der består af de nationale kvalitetsorganisationer i mere end 30 land i Europa.

Som EOQ Full Member Organization, deltager DFK aktivt i det europæiske samarbejde. Ligeledes er foreningen i samarbejde med EFQM, idet EFQM og EOQ koordinerer aktiviteter bl.a. i relation til EU.

EOQ arrangerer en stor årlig konference, der afholdes på skift i forskellige europæiske lande.

DFK opdaterer dig med de seneste nyheder fra EOQ.DFK Kvalitetsnetværk tilbydes i samarbejde med QMS-Consult.

Giver en unik mulighed for vidensdeling, fælles udvikling og videreuddannelse.DFK arrangerer konferencer, som sætter fokus på tidsaktuelle emner vedr. kvalitet i bred forstand f.eks.:

• Fra idé over udvikling til afsætning og service.

• Relationer til underleverandører og styring af outsourcing.

• Metoder og værktøjer for effektiv kvalitetsstyring.

• Registrering, rapportering og opfølgning.

• Ledelse: Formidling af samarbejde, motivation og holdningsdannelse.

Foreningens medlemmer optræder ofte selv som foredragsholdere for at gøre arrangementerne levende og motiverende, præget af medlemmernes egne erfaringer.Magasinet Kvalitet udkommer 4 gange om året. Magasinet er foreningens medlemsblad, som informerer om foreningens aktiviteter og arrangementer.

Aktuelle emner belyses, ofte baseret på medlemmernes egne erfaringer.

Medlemskab

Du kan blive firmamedlem eller personligt medlem.
Firma-medlemskabet dækker alle medarbejdere i virksomheden. Det betyder bl.a. at et ubegrænset antal medarbejdere kan deltage i konferencer med 20% rabat, ligesom der er mulighed for at få medlemsbladet Magasinet Kvalitet tilsendt elektronisk til distribution til alle i virksomheden.
Område
2680 Solrød Strand

Dansk Formands Forening

Dansk Formands Forening, eller DFF i forkortet udgave, blev grundlagt i 1899 af bl.a. Jacob Hansen, der senere blev formand.

Datoen 24. september 1899 er den dato, hvorfra foreningens stiftelse regnes.

Foreningen fik sin første overenskomst i 1907, men læs mere under afsnittet om foreningens historie.

Vison 2010

"DFF er og vedbliver at være den foretrukne faglige organisation i handlekraftig udvikling, der med medlemmerne i centrum yder den bedste service med høj faglig kompetence."

Dansk Formands Forening udvider aktiviteterne

Dansk Formands Forening har indgået
et samarbejde med Uddannelseskompagniet. Det betyder, at vi nu kan tilbyde jer muligheden for skræddersyede kurser til dig og dine medarbejdere!

Spar tid og penge

Som medlem af Dansk Formands Forening får du mulighed for at trække på nogle ressourcer, når du ønsker at udvikle medarbejderne og samarbejdet på din
arbejdsplads.

Ved at samle nogle af dine kurser gennem DFF og uddannelseskompagniet sparer du både tid, penge og slipper for bekymring om valg af leverandør. Vi har
sikret kvaliteten for dig på forhånd.

Du kan bare plukke i udbuddet i kataloget. Du kan også ringe eller skrive, hvis vi skal sende dig et katalog i stedet for.

Område
2300 København S
1 2 3 4 5 6 7
(Viser 1 til 10 af 65)