Kategori: Marketing

Business Danmark

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 procent fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk.

Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Business Danmark er uafhængig af partipolitik og støtter ikke politiske partier, men koncentrerer sig som forening at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om Business Danmark på vores hjemmeside. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af netværksoversigten.
Område
1364 København K

DAFI - Danish Fashion Institute

Danish Fashion Institute er en netværksorganisation, skabt af og for den danske modebranche, hvis hensigt er at promovere dansk mode.
Vores mål er at facilitere et omfattende netværk, som skal fremme, markedsføre og drive dansk mode fremad.

Vi har til hensigt at positionere dansk mode på den internationale scene samt at vinde international anerkendelse for vores kernedesign, kvalitet og æstetiske værdier.
Ydermere ønsker Danish Fashion Institute at bidrage til innovation, en øget eksport samt vække en international interesse for dansk mode.

Klik dig gennem vores hjemmeside for at finde nyheder, begivenheder, kontakter, opdateringer og baggrundsinformation om danske designere.
Område
1114 København K

Dansk Annoncørforening

Dansk Annoncørforening er en interesseorganisation for annoncører i Danmark. Foreningen stiftedes i 1947. Foreningen fokuserer alene på annoncørernes behov og varetager kun annoncørernes interesser.

Vores mission er at:

Styrke markedspositionen

Dette skal forstås bredt: Vi vil medvirke til at styrke din personlige markedsposition, marketingafdelingens markedsposition i virksomheden og virksomhedens markedsposition.

Dette vil Annoncørforeningen gøre gennem 5 strategier:

* Yde rådgivning
* Sikre effektivitet
* Formidle viden
* Give tryghed
* Varetage interesser

Yde rådgivning

Annoncørforeningen yder rådgivning på flere forskellige måder. Gennem personlig rådgivning, gennem vores rådgiverpanel af garvede marketingchefer. Hvis dette ikke rækker har Annoncørforeningen et meget stort netværk at trække på og sidst, men ikke mindst har vi en juridisk hotline, der giver svar indenfor 24 timer. Med dette batteri til rådighed har vi aldrig oplevet, at vi ikke kunne yde tilstrækkelig rådgivning.

Sikre effektivitet

Vi ønsker at gøre dig og dine medarbejdere til effektive markedsførere. Det sker ved jævnlige temamøder, hvor vi tager aktuelle emner op eller præsenterer nyskabelser. Gennem vores omfattende netværk har vi adgang til alle tænkelige måleredskaber: Payment By Results (PBR), Return On Investment (ROI), tracking, internetmålinger, data intelligence og hvad de kære børn ellers måtte hedde.

Formidle viden

Ingen kan holde øje med det hele, så der altid en lille nagende frygt for at gå glip af noget væsentligt. I Dansk Annoncørforening samler vi viden op fra utallige kilder, dem koger vi ned til en ”suppeterning” og leverer tilbage til annoncørerne i koncentreret form. I vores netværksgrupper formidles viden på kryds og tværs mellem medlemmerne. Annoncørforeningens nyhedsbrev giver hovedoverskrifterne for aktuelle emner. Vi formidler diverse afgørelser fra råd, nævn og styrelser til vores medlemmer. På vores temamøder leveres fokuseret indsigt i forskellige hotte videnområder. Og endelig får vi ny viden fra ICC (International Chamber of Commerce), WFA (World federation of Advertisers), CBS (Copenhagen Business School) og en række andre sammenslutninger.

Give tryghed

Dansk Annoncørforening repræsenterer gennem sine medlemsvirksomheder ca. 25% af det samlede reklamemarked i Danmark. Det giver en tryghed, hvis der er et eller andet, der går dig imod, at du er med i en forening, der taler med stor vægt. Det er lidt som et falck-abonnement, man håber jo, at bilen altid starter, men hvis den nu ikke gør, er det rart at have noget i baghånden. Vi tilbyder vores medlemmer standardkontrakter, så du er sikker på ikke at komme i knibe, hvis samarbejdet ikke holder. Ligeledes giver det tryghed at vide, at der er et omfattende netværk at trække på, hvis der opstår uventede situationer.

Varetage interesser

Annoncørforeningen er også en interesseorganisation, selv om dette måske er en mere usynlig del af vores virke. Vi diskuterer jævnligt betingelser med medierne og vi tager annoncørernes parti, hvis vi mener, at der sker urimeligheder og vi bliver hørt, fordi vi er stærke. Mange af disse udvekslinger af synspunkter sker dog på det uformelle plan, men resultaterne kommer annoncørerne til gode. Ligeledes er vi talerør for annoncør interesser i forholdet til pressen, både når pressen vil have en udtalelse, men også når annoncører vil forsvare deres interesser og måske ikke ønsker at stå frem selv. Når offentlige instanser regulerer markedsføringsforholdene bliver Annoncørforeningen hørt og får mulighed for at afsætte sine fingeraftryk. Slutteligt repræsenterer vi medlemmernes interesser i forskellige sammenslutninger.
Område
2860 Søborg

Dansk Telemarketing Forening

Velkommen til Dansk Telemarketing Forening

Foreningens formål er:

*
at fremme en positiv indstilling til og forståelse for anvendelse af telemarketing i Danmark, herunder:
o
at holde sig ajour med lovgivning og gældende regler på området, samt at holde medlemmerne orienteret om dette.
o
at varetage telemarketingfagets interesser over for myndigheder og offentlighed.
o
at fremme medlemmernes interesser såvel nationalt som internationalt.
o
at repræsentere foreningen ved relevante nationale og internationale arrangementer for derved at sikre inspiration og øget kompetence i foreningen.
*
at kodeksregler og dermed sikre selvjustits og god markedsføringsskik inden for telemarketing.
*
at bidrage til øget kompetence indenfor telemarketing området.

MEDLEMMER

Medlemskab er åbent for alle virksomheder, der udfører telemarketingopgaver for andre virksomheder.
Ved telemarketing forstås den fremgangsmåde, hvorved budskabet videregives til kunder eller kundeemner via telefon og andre former for telekommunikation.

En virksomhed kan kun have én repræsentant i foreningen.
Område
8230 Åbyhøj

Kreativitet & Kommunikation

Kreativitet & Kommunikation er en brancheorganisation, som arbejder for at skabe de bedste vækstbetingelser for danske reklame- og relationsbureauer, vidensmæssigt såvel som økonomisk.

Medlemsskab gives til bureauer, der beskæftiger sig med reklame, event-marketing, mediaplanlægning, webkommunikation og PR. Personligt medlemskab kan ikke erhverves. Kontingentet fastsættes ud fra et fast grundbeløb, bureauets årlige bruttoavance samt antallet af medarbejdere.

At samle reklamebranchens travle individualister i en stærk, fælles forening er ingen selvfølge. Når det siden 1952 er lykkedes godt for Kreativitet & Kommunikation, er det fordi, Kreativitet & Kommunikation arbejder målrettet for at professionalisere bureaumarkedet og dermed styrker den platform, som bureauerne agerer ud fra . Derudover giver et medlemskab af DRRB også adgang til en række gratis services og billige fællesindkøb, som betyder konkrete besparelser på bundlinien for det enkelte medlem.

Kreativitet & Kommunikation kort fortalt

Kreativitet & Kommunikation blev stiftet i 1952 som brancheforening for de danske reklamebureauer. Foreningen har altid omfattet de største og de bedste bureauer inden for branchen.

Gennem Kreativitet & Kommunikations vedtægter og medlemsaftaler forpligter DRRBmedlemmerne sig til en høj professionel standard.

Det er lykkedes at fastholde en stabil medlemskreds, uanset branchens konjunkturfølsomhed og de betydelige strukturelle ændringer der pågår. Kreativitet & Kommunikations medlemsvirksomheder varetager omkring 80% af al reklame, der udføres i Danmark.

For bedst at kunne repræsentere medlemsbureauernes fælles synspunkter er Kreativitet & Kommunikation jævnligt i kontakt med media, mediaorganisationer, offentlige myndigheder, andre brancheorganisationer og forbrugerorganisationer.

Kreativitet & Kommunikation forhandler på hele branchens vegne, både når det gælder generelle aftaler med modstående organisationer - herunder ikke mindst parterne bag Annonceoverenskomsten, Danske Dagblades Forening og Dansk Magasinpresses Udgiverforening - men også de øvrige medias organisationer og Dansk Annoncørforening er vigtige forhandlings- og samtalepartnere.

Kreativitet & Kommunikation spiller endvidere en vigtig rolle som garant for, at branchens interesser tilgodeses i forbindelse med planlagt eller påtænkt lovgivning inden for det område, som har branchens interesse.

Kreativitet & Kommunikation har etableret en stærk position i forbindelse med høringsrunder vedrørende ny lovgivning. De danske interesser i forbindelse med EU lovgivningen varetages gennem kommunikationsbranchens europæiske paraplyorganisation The European Association of Communications Agencies (EACA), Bruxelles.

Kreativitet & Kommunikation er repræsenteret i adskillige bestyrelser og udvalg m.m., som har relation til branchen. Det gælder f.eks. Dansk Erhverv, Dansk Oplagskontrol, Mediehøjskolen, Det Internationale Handelskammer, ReklameForum og Index Danmark/Gallup.

På det internationale område er Kreativitet & Kommunikation medstifter af European Association of Advertising Agencies (nu The European Association of Communications Agencies (EACA)) og Nordisk Reklamebureau Forbund. Kreativitet & Kommunikation har desuden kontinuerlig kontakt med en række søsterorganisationer i den vestlige reklameverden. En kontakt som medlemmerne ofte benytter sig af.
Område
1217 København K

Væksthus Midtjylland

Hos Væksthus Midtjylland kan virksomheder på Danmarks regning få udarbejdet deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder.

Væksthus Midtjylland er operatør på en række af Vækstforum i Region Midtjyllands udviklingsprogrammer med tilskud til vækstpotentielle virksomheders køb af specialiseret rådgivning.
Gør udfordringer til muligheder!

Vi henvender os til iværksættere og virksomheder, der fx vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere eller på anden vis skabe større indtjening. Sammen kortlægger vi dine vækstmuligheder, dine kunder, dit potentiale, så vi kan henvise dig til relevant privat rådgivning.
Vi samarbejder med

Væksthus Midtjylland indgår i tæt samarbejde med erhvervskontorerne i region Midtjylland, for at give dig den bedst mulige støtte til at udvikle din virksomhed.
Område
8200 Århus N

Huset Markedsføring

Velkommen til Danmarks største netværk inden for marketing, salg, reklame, medier og kommunikation.

Sådan indmelder du dig lettest:

* Send en mail med dit navn, privat adresse, telefonnummer. Dit virksomhedsnavn + adresse, telefonnummer og din titel. Du må også meget gerne angive om du vil modtage info og tilbud fra os pr. mail, samt nyhedsbrevene fra redaktionen.

Netværksgrupper: Søger du faglig sparring? Del dine erfaringer og ideer med andre - meld dig ind i et af Huset Markedsføring's netværk, der giver dig viden, inspiration og mulighed for faglig sparring inden for præcis et område, hvor du gerne vil styrke kompetencen. Gennem aktiv deltagelse i netværket sikrer du et højt videnniveau - så uanset tid og sted kan du finde, dele, udvikle viden og ideer inden for dit fagområde.

Regioner: Huset Markedsføring har etableret to regionale bestyrelser, som er Huset Markedsførings regionale repræsentant. De regionale bestyrelser er sammensat af repræsentanter fra det regionale erhvervsliv (bureau, annoncør, medier, event, studier). De regionale foreninger skaber i samarbejde med Huset Markedsføring en række faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for alle professionelle salgs– og marketingfolk i regionen. Arrangementerne skal være et inspirerende og nyttigt mødested og give deltagerne en aktuel viden, udvidelse af netværket.

STUDERENDE – medlemsskab til særpris

Huset Markedsføring for studerende henvender sig til dig, der er interesseret i reklame, branding, medier, marketing og kommunikation. Der findes i dag tre studieafdelinger i Huset Markedsføring: Huset Markedsføring Århus, Huset Markedsføring København og Huset Markedsføring Odense. Alle ledes af lokalbestyrelser – se bestyrelsesoversigt

Som studerende (fuld tid) koster et medlemskab af Huset Markedsføring kun kr. 200 pr. år (+ 35 kr. i administrationsgebyr). Vi formidler den nyeste viden inden for alle markedsføringens discipliner og gennem vores mange arrangementer sætter vi fokus på aktuelle emner, der sætter dit pensum i perspektiv. Vi udgiver Bladet Markedsføring, som altid indeholder en masse spændende temaer og analyser. Vi har også en række udvalgte ledelses- og marketingfagbøger, som du kan købe med medlemsrabat.

Men der er mange andre fordele ved at blive medlem af Huset Markedsføring:

* Bladet Markedsføring
* To daglige elektroniske nyhedsbreve
* Gratis adgang til særlige arrangementer for studerende
* Min. 25% medlemsrabat på alle vore kurser og arrangementer
* Info om kommende kurser, konferencer og lign
* Medlemsrabat på mere end 60 udvalgte ledelses- og marketingfagbøger
* Adgang til Markedsførings omfattende artikeldatabase
* Mulighed for mentor-ordning
* Deltag i Markedsføring To Go - gratis cafémøder og fredagsbar kun for medlemmer

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2000 Frederiksberg

Nextwork

NEXTWORK vil skabe sammenhængskraft blandt virksomheder, og udvikle ledere og nøglemedarbejdere i forhold til deres daglige arbejde i virksomheden.

NEXTWORKS Mission:
vil gennem netværk, udvikle ledere og nøglemedarbejdere i virksomheder ved at:
- Give ny inspiration og viden
- Skabe tid til refleksion og nytænkning,
- Sætte rammen for at kunne lære af hinanden, så man undgår at lave de samme fejl
og opfinde den dybe tallerken igen
- Skabe mulighed for sparring og et øverum for at afprøve sig selv og nye ideer

NEXTWORKS Værdier:
Engagement - vi vil det
Mod - vi tør det
Handlekraft - vi gør det

Du skal ikke vide alt, men vide hvor du kan få viden om, det du ikke ved.
Det er ikke nok at vide, hvis du ikke er i stand til at omsætte din viden til handling.

Mål:
At tilbyde et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige arbejde på virksomheden.
Område
9000 Aalborg
(Viser 1 til 8 af 8)