Kategori: Sport og sundhed

Danmarks Gymnastik Forbund

* Arbejder for at styrke og udvikle foreningsgymnastikken i Danmark og internationalt.
* Ca. 120.000 medlemmer fordelt på 317 medlemsforeninger.
* Konkurrencer og aktiviteter i 7 forskellige discipliner: idrætsgymnastik, trampolin, tumbling, spring-rytme, rytmisk gymnastik, sports acrobatik og rope skipping.
* Breddeaktiviteter for både børn, unge og ældre.
* Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
* Medlem af det Internationale Gymnastik Forbund (FIG), det Europæiske Gymnastik Forbund (UEG) og den Europæiske Rope Skipping Organisation (ERSO)

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
2605 Brøndby

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Idræts-Forbund er en interesse- og vidensorganisation, som har til formål at fremme dansk idræt og arbejde for idrættens udbredelse i det danske samfund.
DIF er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har i øjeblikket 60 specialforbund og omkring 11.000 idrætsforeninger under sig. I disse forbund og foreninger dyrker i alt ca. 1,6 millioner danskere deres idræt.
Helt overordnet er det DIF’s opgave at hjælpe specialforbundene og foreningerne med at udvikle sig og sikre deres idræts fortsatte fremgang. Konkret består DIF af cirka 75 ansatte som på den ene eller anden måde hjælper med at profilere, udvikle eller blot gøre hverdagen nemmere for de mange forbund og foreninger.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og vidensdeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2605 Brøndby

Dansk Firmaidrætsforbund

Dansk Firmaidrætsforbund er en landsdækkende idrætsorganisation, der arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme.

Forbundet er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med omkring 310.000 medlemmer.

89 lokale firmaidrætsforeninger, fordelt rundt i hele landet, samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder også for at bringe motion og sundhed ud på de danske arbejdspladser gennem forbundets afdeling "Motion på arbejdspladsen" og gennem den landsdækkende motionskampagne »Arbejdspladsen motionerer - 30 minutter om dagen«.

Vision

Firmaidrætten er arbejdspladsernes og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts- og sundhedsfremmeområdet.
Firmaidrætten er en væsentlig medspiller på det idræts- og sundhedspolitiske område.
Firmaidrætten skaber udvikling og bevægelse gennem
netværksdannelse og involvering af frivillige.

Formål

Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne
til firmaidræt og sundhedsfremme.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
5800 Nyborg

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

Selskabets formål søges opfyldt blandt andet gennem kursus- og foredragsvirksom-hed, udsendelse af periodiske meddelelser, samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, dets specialforbund og klubber og gennem deltagelse i internationalt samarbejde med lig-nende udenlandske organisationer.

Selskabet skal ligeledes tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ vedrørende læger, der lægefagligt virker eller ønsker at virke inden for idrætten.

Selskabet udgiver sammen med Faggruppen for Idrætsfysioterapi det fælles med-lemsblad ''Dansk Sportsmedicin''.

Har du kurser, møder eller andre arrangementer, du gerne vil have med på denne hjemmeside eller ideer/kritik, kontakt webmaster.
Område
4300 Holbæk

Dansk Vandrelaug

DANSK VANDRELAUG er en landsforening bestående af 19 lokalforeninger.
Alle afdelingerne ledes af en formand med en bestyrelse.

DANSK VANDRELAUG arbejder for at skabe et varieret tilbud for en aktiv fritid og for at øge adgangen til det åbne land.
DANSK VANDRELAUG udgiver medlemsbladet "fritidsliv"
Det udkommer 6 gange om året. Det har tilbud om hverdags- og weekendture samt enkelte tilbud om længere ture i udlandet. Det indeholder ligeledes mange spændende artikler om friluftsliv, udstyr, vandreture i forskellige områder i Danmark og udlandet.

DVL-værdier

* Vi giver vores deltagere et godt socialt fællesskab i trygge rammer

* Vi giver mange mennesker naturoplevelser og naturforståelse

* Vi finder og bevarer vandrestier

* Vi giver mange mulighed for motion

* Vi er et fristed for mange mennesker med en stresset hverdag

European Ramblers’ Association (ERA)
ERA er en paraplyorganisation for 53 vandreorganisationer fra 26 europæiske lande, som også Dansk Vandrelaug er medlem af.

Formål
At varetage vandrernes vilkår i Europa.
Ved grundlæggelsen i 1969 var der behov for et organ, der kunne tale vandrernes sag, bl.a. i EU, fordi der var mange forhindringer ved grænseoverskridende vandringer.

Det gør ERA
Derfor begyndte man at skabe fjernvandreveje på kryds og tværs gennem Europa. Dette er nu lykkedes og var baggrunden for Stjernestafetten, der var et fælles vandrearrangement, hvor vandrere ad 10 ruter fra Europas yderpunkter mødtes i Strasbourg i ugen 22.-30. september 2001 for at synliggøre vandring og vandrere og, over for de politiske beslutningstagere, udbrede kendskabet til de europæiske fjernvandreveje. Derved ville man gøre opmærksom på, at stier ikke skal nedlægges, men vedligeholdes og bindes sammen i længere forløb.
Der afholdes hvert år en konference, hvor medlemsorganisationerne kan diskutere de fælles problemer.

Danmark
Fjernvandrevej E6 går gennem Danmark – fra Kastrup til Kruså, og vi bragte stafetten gennem denne strækning i sommeren 2000. Som et led i denne vandring indviede DVL Fjernvandrevej E6 fra Kastrup til Korsør ved et stort arrangement på Kongskilde Friluftsgård og udgav en folder over strækningen Kastrup-Korsør.

Område
1175 København K

DFHO - Dansk Fitness og Helse Organisation

DFHO er en non-profit brancheorganisation, som repræsenterer, promoverer og beskytter fitnessbranchen i Danmark.

DFHO skal bidrage positivt til såvel det enkelte centers vækst som markedets vækst ved at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at blive mere succesfulde.

Dialog
Vi tror på, at konstruktiv dialog mellem medlemmerne er forudsætningen for succes og udvikling af branchen. Derfor lægger vi vægt på kommunikation, hvor vi lytter og respekterer den enkeltes mening.

Gensidig respekt
Vi værdsætter forskellighed og har en positiv og anerkendende tilgang til hvert medlem. Vi ønsker at styrke det interne sammenhold, og opmuntrer derfor til fælles aktiviteter.

Vilje og evne til at gennemføre
Vi lægger vægt på entusiasme, vilje og evne til at skabe målbare resultater for organisationens medlemmer.

Mission
Missionen udtrykker DFHOs nuværende idégrundlag og strategi.

Idegrundlag
DFHO skal til stadighed være et uafhængigt fællesskab for danske fitness- og velværecentre.
Strategi
Markedsudvikling

* DFHO fællesskabet skal udvikle markedet for fitness- og velværecentre hurtigere og mere effektivt end det enkelte center/den enkelte kæde vil være i stand til
* DFHO vil til stadighed højne niveauet af kompetence samt standarder i danske fitness og velværecentre

Markedsføring

* DFHO vil på egen hånd og i partnerskaber markedsføre
o Mulighederne i de danske fitness- og velværecentre
o De sundhedsmæssige fordele, både fysisk og mentalt, der opnås gennem fitness-træning

Internationalt netværk

* DFHO vil bevare tætte relationer til øvrige europæiske brancheorganisationer, og sikre udveksling af ’best practise’
* Et medlemskab af DFHO vil inkludere
o Et ’alliance’ medlemskab af IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) og dermed mulighed for at trække på internationale erfaringer, at deltage i netværksmøder samt på arrangerede ture nationalt og internationalt

Indflydelse

* Som brancheorganisation søger DFHO indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare – det være sig lokalt, kommunalt eller nationalt
* Gennem medlemskab og indflydelse i IHRSA tilsikrer DFHO, at medlemmernes interesser bliver varetaget i et europæisk perspektiv

Bred kompetence

* Bestyrelsen i DFHO skal til enhver tid sikres adgang til specialister på hvert af de væsentligste områder organisationen beskæftiger sig med, bl.a. via et ’Advisory Board’

Økonomi

* DFHO er en uafhængig non-profit organisation, som finansieres af medlemmernes kontingentydelser, legater, tilskud, sponsorater og eventuelle overskud fra arrangementer

Målsætning
Målsætningerne, der er de konkrete mål, som DFHO skal nå inden for de næste år er at:

* Skabe et større marked ved at medvirke positivt til at øge antallet af danskere, der træner i fitness- og velværecentre
* Søge skatte- og afgiftslempelser eller -fritagelse
* Bygge bro til sundhedssektoren og synliggøre muligheden for at bruge fitness- og velværecentre som samarbejdspartnere til at løfte sundhedspolitiske opgaver
* Skabe flere statsgodkendte uddannelser målrettet til fitness- og velværesektoren
* Opstille rammer for certificering af centre for at gøre fitness- og velværecentre mere tilgængelige og sammenlignelige, for såvel potentielle medlemmer som samarbejdspartnere
* Have minimum 50% af de danske fitness- og velværecentre som medlemmer (målt på antal centre)
* Opnå status som talerør for branchen og formidler af viden for og til branchen
Område
1217 København K

DFU - Dansk Fodbolddommer Union

Hvis du kunne tænke dig at blive dommer, vil vi meget gerne hjælpe dig. Læs mere her om, hvordan du kommer i gang.

Hvorfor blive dommer?
Er du til fart over feltet, spænding og tænding, høj puls og har du hvad der skal til for at dømme Champions League? Syntes du dommerpræstationerne i TV er under al kritik eller tænder du bare på at få kastet de største udfordringer i hovedet?

Uanset hvilke af ovenstående grupper du passer ind i, så vil du som fodbolddommer have brug for:

- god kondition eller viljen til at få det
- alle dine lederegenskaber, som vil blive trimmet og udviklet i en grad, de ikke kan andre steder
- at kunne tåle kontant afregning på dine beslutninger
- at finde dine aller bedste konfliktløsningsværktøjer frem

Til gengæld får du:

- skattefri betaling
- daglig motion
- en plads blandt landets bedste konfliktløsere
- en rolle i et stort netværk

Uanset om du er ung eller gammel, grim eller smuk, stor eller lille, dum eller klog er der plads til dig blandt de danske dommere.

Hvordan kommer du i gang
Du skal først tilmelde dig et kursus gennem DBU eller den lokale dommerklub (find den nærmeste klub under Organisation i hovedmenuen).

Det første kursus er "DBU Dommer", på dette kursus opnår du dommerkortet, der er adgangstegn til det forjættede land. Og første skridt på vejen mod toppen. Kurset kan klares på 6 hverdagsaftener og en weekenddag eller over to weekender. Du behøver ikke tage andre kurser, så allerede efter denne korte indsats, kan du få græs under fødderne og en fløjte i munden.

Men hvis du vil frem i rækkerne skal du tage et par kurser mere. Men tag det roligt, det er ikke kedelige forlæsningskurser. Allerede det andet kursus er praktisk orienteret, og det hedder såmænd også "Dommer i praksis".

Dette andet kursus indeholder emner som kommunikation, kampanalyse og din personlige handlingsplan. Det tager kun 8 timer, og så har du fyldt rygsækken op med mange gode værktøjer.

Resten er kurserne er sammen med ovenstående rigtig godt beskrevet på DBUs hjemmeside, hvor vi anbefaler et besøg.

Hvad gør du nu?
Du tager kontakt til DBU (Kenneth Friis Nielsen og Karsten Stiig Nielsen er de dommeruddannelsesansvarlige), en lokalunion eller en dommerklub (vælg ud fra dit geografiske område), som vil hjælpe dig videre.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat i et bestyrelsesmedlem i DFU eller sende en mail til DFUs Webmaster Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Område
4681 Herfølge

DGI Fyn - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

DGI Fyn er en landsdelsforening under DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Landsdelsforeningen dækker de 10 fynske kommuner. Godt 550 foreninger er medlem af DGI Fyn og det samlede medlemstal er på ca. 135.000 personer.

Formål

DGI Fyn vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

DGI Fyns aktiviteter og din forenings indflydelse

Aktivitetsudvalg i DGI Fyn
Et aktivitetsudvalg består af frivillige foreningsfolk, som er valgt på aktivitetsmødet, som hver aktivitet afholder en gang om året.. DGI Fyn har følgende aktivitetsudvalg: agility, atletik, badminton, dans og musik, fodbold, gymnastik, håndbold, motion, petanque, svømning, tennis, ultimate, volleyball og senioridræt.

Andre udvalg
Tværgående områder varetages af: forenings- og uddannelsesforum samt Internationalt udvalg.

Indflydelse
Selvom det i princippet er DGI Fyns bestyrelse, der opretter og nedlægger aktivitetsudvalgene – afhænger antallet og arten af aktiviteter i høj grad af medlemsforeningernes engagement og ønsker.
Kerneaktiviteterne
Er bl.a. afholdelse af kurser, stævner og turneringer på mange forskellige niveauer til gavn for medlemsforeningerne.
Område
7100

DMU - Danmarks Motor Union

Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund som organiserer Motorcykel- og BMX sporten i Danmark. DMU-sporten er opdelt i 4 sportsdivisioner: BMX - Motocross - Road Racing og Speedway. For nogle af sportsdivisionernes vedkommende er der yderligere opdelt i forskellige specialdiscipliner. For at du kan være medlem af DMU, skal din Motorcykel- eller BMX klub være tilsluttet DMU. Er klubben tilsluttet DMU, er du selv automatisk medlem.

Sportsgrene i vækst

Det faste fundament for alle sportsgrene er en stor og velfungerende bredde. Indenfor de sidste 10 år har der været en jævn udvikling i antallet af medlemmer organiseret under DMU. Vist er der forskel på de enkelte sportsdiscipliners størrelse - således er DMU Motocross den medlemsmæssigt største af disciplinerne. Men alle disciplinerne har klubturneringer og nationale turneringer, hvor bredden har mulighed for at afprøve deres færdigheder og mødes med ligestillede. Bærende for al sport bør være sociale rammer som sikrer en sund og fair indstilling til det sportslige - såvel som sociale.

International og national organisering

Danmarks Motor Union er nationalt organiseret under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og internationalt organiseret under FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) og UEM (Union européenne de motocyclisme). Det giver mulighed for at danske Elite kørere under DMU kan deltage i internationale turneringer og ligeledes, at klubber organiseret under DMU får mulighed for at arrangere internationale Elitearrangementer (f.eks. EM eller Grand Prix stævner). Det betyder at DMU og en del af dets klubber sætter en ære i at udvikle klubbernes evne til at organisere Elitearrangementer, som kan fremvise det bedste af Dansk motorcykel- og BMX sport. Samtidig har de bedste danske Elitekørere qua DMU mulighed for landstræner- og Team Danmark støtte - til forsat udvikling af deres internationale potentiale.

DMU Medlemskab

For at du kan være medlem af DMU, skal din Motorcykel- eller BMX klub være tilsluttet DMU. Er klubben tilsluttet DMU, er du selv automatisk medlem.

Du skal dog være opmærksom på - at der pt. er flere forskellige medlemskabskategorier under DMU. Det er din klub som indberetter hvilken medlemsskabskategori du skal figurere under.

Område
2605 Brøndby

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er en medlemsorganisation for Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark.

Foreningen er medlem af SundhedsRådet. Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for alternative behandlerforeninger, skoler, brugere og erhverv i Danmark.

Foreningens vision
Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark er en stærk og attraktiv medlemsforening, som nyder stor anerkendelse både nationalt og internationalt for sit store engagement, faglighed, høje kvalitet, etik og for sin store indsats

* Overfor medlemmerne i både faglige og sociale spørgsmål
* I samarbejdet med skolerne i Danmark
* I samarbejdet med andre organisationer og offentlige myndigheder både nationalt og internationalt.

Foreningens formål

Foreningen har til formål at repræsentere og varetage medlemmernes faglige interesser, og arbejde for en stadig højnelse af den faglige standard.

Foreningen arbejder for:

1. At sikre den bedst mulige grund- videre og efteruddannelse i faget Kranio-Sakral Terapi.

2. At sikre og udvikle et højt etisk niveau og klinisk praksis udveksling og udvikling af faget både nationalt og internationalt.

3. At fremme udvikling og sikring af dokumentationen.

4. At bidrage til forskning og udvikling af faget.

5. At foreningen bliver registreringsberettiget i henhold til " Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere" samt sikrer at medlemmer, der er registreret i henhold til denne lov, lever op til de gældende regler omkring dette.

Foreningens medlemmer

Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af personer der har gennemført Kranio-Sakral Terapi (KST) I og II jvf. regler og procedurer for aktivt medlemskab.

Stk. 2. Brugen af Foreningens logo er forbeholdt de i stk. 1 nævnte medlemmer.

Stk. 3. Som aktivt medlem har man tale- og stemmeret ved møder og generalforsamlinger.

Stk. 4. Som passiv medlemmer optages personer, som opfylder kravene om aktivt medlemskab, men som ikke længere udfører Kranio-Sakral Terapi, hverken som hoved- eller bierhverv..

Stk. 5. Som passiv medlem har man taleret, men ikke stemmeret ved møder og generalforsamlinger.
Område
4200 Slagelse
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 21)