Kategori: Viden

Netværk Danmark

Skab relationer og del viden i Danmarks største professionelle netværk for ledere, direktører og andre nøglemedarbejdere

Netværk Danmark tilbyder videndeling på tværs af landegrænser, fag, brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet. Med 350 fortrolige netværksgrupper over hele landet er vi Danmarks største vidensbank for direktører, ledere og andre nøglemedarbejdere. Vi repræsenterer mere end 40 ledelsesfunktioner i en virksomhed og kan dermed tilbyde dig adgang til viden og hjælp til alle tænkelige udfordringer.

Vores små netværksgrupper giver dig mulighed for sparring med ligestillede på dine konkrete udfordringer. Grupperne er nøje sammensat efter niveau og geografisk placering, og vi sikrer imod konkurrent-, leverandør- og kundeforhold.
Alle møder styres af en professionel og erfaren mødeleder, der sikrer fremdrift og har fokus på din faglige og ledelsesmæssige udvikling.

Vi tilbyder lokalt baserede netværksgrupper inden for både konkrete fagområder og generel ledelse, fx
• Adm. direktør, direktører og funktionsdirektører
• Direktionssekretærer og -assistenter/ Executive Assistants
• Master, talenter og unge chefer
• Ledelse & Udvikling
• Forretningsudvikling & strategi
• Drift, Produktion & Teknik
• Human Resource
• Forandringsledelse
• Indkøb
• IT
• Kommunikation
• Økonomi
• Logistik & SCM
• Projektledelse
• Arbejdsmiljø
• Asien
• Lean - Six Sigma
• Pricing
• Salg & Marketing
Område
5700 Svendborg

VidenDanmark

VidenDanmark er et netværk for praktikere - ledere og medarbejdere - der har ansvar for og/eller er interesserede i innovation, videndeling og læring i virksomheder og organisationer.

VidenDanmarks fokus er: Innovation, videndeling og læring.

Vi får det til at ske gennem fælles viden, åben debat og et aktivt netværk.

Bliv en del af et aktivt og stærkt netværk, som har fokus på de vigtigste aktiver: Innovation, viden og læring i danske virksomheder og organisationer.

VidenDanmark udsender 2 gange månedligt et nyhedsbrev.

VidenDanmark bringer medlemmer og andre interesserede sammen - ved møder og seminarer, i videngrupper og på vores videnrum på internettet.

VidenDanmark har tre typer af medlemskaber: personligt medlemskab, virksomhedsmedlemskab og leverandørmedlemskab.

VidenDanmark har en række tilbud og fordele til medlemmerne - bl.a. gennem samarbejdsaftaler med leverandører og tilsvarende organisationer.

Netværkets målgruppe

er ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, der har ansvar og interesse for innovation, videndeling og læring.

Titler og roller kan være forskellige: Innovationschefer, videnchefer, facilitatorer, bibliotekarer, informationsmedarbejdere, intranetansvarligt, learning og/eller knowledge managers mm. Dvs. alle, der har et professionelt ansvar eller en stærk interesse for innovation, videndeling og læring i deres virksomhed eller organisation.

Videnansvarlige - videnchefer, videnmedarbejdere, knowledge managers, videnadvokater mv. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan viden udvikles, deles og anvendes i organisationen.

Informationsspecialister - ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens information, herunder informationsarkitektur og -struktur, informationssystemer og -databaser, herunder fysiske og virtuelle biblioteker.

Innovationsansvarlige - ledere og medarbejdere med særligt ansvar for kreativitet, innovation, udvikling af services og produkter mv. VidenDanmark ser innovation som en integreret del af en organisations arbejde med viden.

HR-folk med blik for sammenhængen mellem viden, læring og kompetencer. VidenDanmark mener læring er en vigtig del af arbejdet med viden. Der er en tæt sammenhæng mellem viden- og HR-fokusområderne. Læs mere.

Viden- og informationssystemansvarlige - Intranet, Web-managers, Content Managers mm. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan systemerne bedst muligt understøtter arbejdsprocesser, samarbejde og videndeling.

Kontakt:

Telefon: 20 29 29 23

Email: dmlkZW5kYW5tYXJrQHZpZGVuZGFubWFyay5kaw==
Område
2900 Hellerup

WOW - Executive Network

WOW Exenet er et professionelt forum for videndeling mellem enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer.

WOW Exenets medlemmer er 300 erhvervskvinder og -mænd samt en række virksomheder. Se medlemslisten her.

Visionen er at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv og dermed bidrage til vækst og balance ved:

* at synliggøre kvinder som kandidater til lederstillinger og bestyrelsesposter
* at markere sig i den politiske og samfundsmæssige debat.

WOW blev etableret 1. oktober 2005 af journalist Susanne Hoeck. Hensigten var at skabe den platform, der naturligt følger med mange mænds karriere, men som mange kvinder mangler. En platform, hvor man via sine relationer kan skabe den karriere, man ønsker. Siden har netværket udviklet sig, så mænd også kan blive medlemmer, da behovet for et netværk, der involverer det andet køn viste sig at være gensidigt.

WOW Exenets daglige virke består således i

* at etablere relationer mellem netværkets medlemmer og beslutningstagerne i erhverslivet og på den politiske arena
* at bidrage til medlemmernes faglige udvikling, blandt andet via dialogmøder, bestyrelsesseminarer, konferencer m.v.

Hvad får du ud af WOW ?

WOW Executive Network er et netværk målrettet ledere, der ønsker at optimere deres karrieremuligheder og faglige udvikling.

Som medlem kan du deltage i:

* 10 årlige netværksmøder. Formålet med møderne er at dele viden, få inspiration og skabe relationer. Vi præsenterer en række aktuelle og professionelle indlægsholdere, som altid er parate til at gå i dialog. Se tidligere arrangementer og tjek kalenderen.
* Interne netværksgrupper, hvor du mødes med andre om konkrete udfordringer i dit arbejdsliv. Fokus på blandt andet HR, marketing, bestyrelsesarbejde og ledelse. Alle interne netværk har egen sparringsliste og egne møder.
* Eksklusive medlemsgrupper for ledere via tilvalg af Exenet-medlemskab.
* Mentorordning, hvor du bliver parret med en professionel person, der matcher dine behov for udvikling.

Du får også:

* MedlemsNyt direkte i din mailboks med mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, kurser og andre events særligt udvalgt til dig af WOWs samarbejdspartnere. Løbende oplysning om karrierefremmende aktiviteter fra ind- og udland.
* Sparring med netværkets øvrige medlemmer, der tæller blandt andet advokater, revisorer, HR-ansvarlige, topledere, coaches, journalister, IT-specialister og mange andre faggrupper.

Fællesnævneren er engagement, ambitioner og krav til professionelt samvær.
* Præsentation af din professionelle profil og mulighed for at synliggøre dine kompetencer.
* LinkedIn gruppe for medlemmer.

Er Wow Exenet et netværk for dig?

WOW Exenet sætter fokus på fremtidens ledelse og er primært for den privatansatte eller den offentligt ansatte. Selvstændige erhvervsdrivende kan også optages, men netværket er ikke en platform for mindre virksomheder, der ønsker at optimere deres salg.

* Er du karrierebevidst i den forstand, at du ønsker at udvikle dig som menneske gennem din karriere?
* Kræver du at blive involveret og ønsker du at sætte dine talenter i spil?
* Er du villig til at dele din viden med andre i samme og i helt andre brancher?
* Tør du også blotte din uvidenhed, og dermed give dig selv adgang til den viden, du mangler?
* Tør du stå ved dine ambitioner?
* Har du lyst til at netværke på et professionelt plan, hvor det faglige er i fokus?

- så er WOW Exenet et netværk for dig.


Læs om de forskellige typer af medlemskaber på vores hjemmeside...

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Århus C

Akademiet For De Tekniske Videnskaber

ATV har fokus på samfundsrelevante problemstillinger af teknisk-videnskabelig karakter.

Fordelen er, at vi i Akademiet som privat, selvejende og uafhængig institution kan tage fat på kontroversielle spørgsmål uden at være farvet af politiske, økonomiske eller andre interesser.

Vores styrke er vores medlemmer. De er valgt i deres personlige egenskab og repræsenterer tilsammen landets højeste ekspertise og erfaring på en lang række fagområder, specielt inden for teknik og naturvidenskab. Alsidighed i medlemmerne sikrer aktuelle og fokuserede løsninger, der afspejler og tager hensyn til samfundets kompleksitet.

Målet er at give objektive, nuancerede og fagligt velfunderede svar på relevante og presserende samfundsspørgsmål og bidrage med løsninger, der gør en forskel.

Ønsket er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder ved at
• Danne netværk
• Gennemføre uafhængige undersøgelser, analyser, udgive rapporter og deltage i høringer
• Være fagligt brændpunkt og tænketank
• Være fagpolitisk debatforum
• Formidle faglig viden
• Udpege og indstille medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer, herunder
medlemmer til Erhvervsforskerudvalget
• Deltage i internationalt samarbejde i teknisk-faglige sammmenhænge
• Have et antal selvejende teknisk-faglige selskaber tilknyttet
Område
2800 Kgs.Lyngby

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

Astronomisk Selskab Danmark

Astronomisk Selskab er Danmarks landsdækkende forening for alle, der er interesseret i astronomi. Det kan være alle aspekter af astronomien: forskning, amatørastronomi eller simpelthen en almen interesse for himlens objekter og rummet omkring os.

På vores hjemmeside kan du læse om foreningen og generelt om astronomien i Danmark.

Astronomisk Selskab blev stiftet i 1916 med det formål at virke for udbredelsen af kendskab til og interesse for astronomi og astronomisk forskning. I dag er vi cirka 600 medlemmer over hele landet. og blandt disse finder man fagastronomer, amatørastronomer og alment astronomiinteresserede. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med.

Du kan få glæde af at være med..

* Hvis du interesserer dig for astronomi
* Hvis du vil vide mere om astronomi, end de populære blade kan fortælle dig
* Hvis du vil høre danske astronomer fortælle om deres forskning
* Hvis du vil følge med i den seneste astronomiske forskning og holde dig orienteret om danske astronomers arbejde og opdagelser
* Hvis du vil læse om dansk amatørastronomi
* Hvis du i forvejen er medlem af en amatørastronomisk forening i Danmark
* Hvis du arbejder med astronomi som forsker, lærer eller anden formidler
* Hvis du selv vil beskæftige dig aktivt med observationer og andre astronomiske emner
* Hvis du vil have mulighed for at observere i Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde
* Hvis du vil kunne låne teleskoper og andre instrumenter i foreningens instrumentpulje
* Hvis du har brug for vejledning ved brug og/eller anskaffelse af dit eget teleskop

---
Bliv en del af listen over danske netværk. Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

Bio-Energipark Tønder

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter.

Dette sker gennem etablering af Bioenergi Tønder ApS, det nyetablerede bioenerginetværk og gennem klyngesamarbejde, som skal samle kompetencen til den videre udvikling på området.

Bio-Energipark Tønder planlægger at etablere et 20 MW biogasanlæg, som skulle stå færdigt ultimo 2011/primo 2012. Dette skulle give landbruget mulighed for, at de kan få deres gylle afgasset og herigennem opnå en større udnyttelse af deres næringsstoffer, samt mulighed for at øge den animalske produktion på en miljømæssig måde.

Visionen er så, at der i 2012/2013 følger et 130.000 m3 bioethanolanlæg kombineret med et yderligere stort biogasanlæg.

Bio-Energipark Tønder kan i dag gennem vores tyske samarbejdspartner Verbio AG levere bioethanol med en CO2 reduktion på ca. 80% og biodiesel med en CO2 reduktion på ca. 62%.
Område
6280 Højer

Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening med over 1400 medlemmer. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier
Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til 6-8 symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology.

Bladet BioZoom
Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.

Årsmøde
I mere end 30 år har Biokemisk Forening afholdt årsmøde i oktober. Her mødes medlemmer med førende forskere og skaber kontakt til kolleger på universiteter, forskningsinstitutioner og i industrien.

Medlemskab af FEBS
Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som er en sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa. Medlemskab af Biokemisk Forening giver automatisk medlemskab af FEBS. FEBS medlemmer har mulighed for at søge FEBS fellowship og deltage i FEBS sommerskoler og kurser.
Område
9000 Aalborg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Viser 1 til 10 af 95)