Informationer

Gade og nr:
Øster Alle 60
Postnr:
6500
By:
Vojens
Website:

Klub 2000

Klub 2000 er en faglig Fællesklub bestående af ca. 800 medlemmer i faglige områdeklubber i Sauer-Danfoss ApS.
De enkelte områdeklubber består af produktionsmedarbejdere, organiseret i enten Dansk Metal, 3F eller El-Forbundet.

Klub 2000 varetager medlemmernes interesser i alle forhold vedrørende arbejdspladsen.

Virksomheden er organiseret i Dansk Industri og parterne er dækket af Industriens Overenskomst.
Vær opmærksom på, at fagretlige og andre oplysninger på denne hjemmeside er målrettet til klubbens medlemmer, ansat på Sauer-Danfoss ApS i Nordborg!

De vil være baseret på de inden for Industrien gældende love og aftaler, men også på de i virksomheden gældende lokale aftaler, kutymer m.m.

Fakta om Klub 2000

Klub 2000 arbejder efter princippet: Åbenhed,
dvs. at regnskaber og mødereferater er tilgængelige i fuldstændig form for alle medlemmer.
Derudover kan ethvert medlem bede om at få en sag behandlet på tillidsmandsmødet.
Det politiske spektrum rækker vidt og dækker nok den almindelige fordeling i samfundet.
Der finder ikke reklame / støtte for politiske partier sted, dog har den enkelte frihed til at give sin mening til kende i klubbens Nyhedsbrev.

Nogle af de gode fordele ved at være
medlem af 3F og Metal på Sauer-Danfoss ApS.

Vær opmærksom på, at hvis du melder dig ud eller ikke ind så går du glip af:

- Arrangementer i Klub 2000
- Mulighed for rekreationsophold ved mere ind 75 sygedage.
- Område klubber arrangementer.
- Rabatter for klub 2000 og LO.
- Den lokale tillidsmand.
- Forhandler lokalt løn for dig – ud over overenskomsten.
- Forhandler lønsystemer på virksomheden.
- Forhandler personlige tillæg i forbindelse med lønsystemer.
- Forhandler lokalt aftaler om arbejdstiden.
- Forhandler, og tilgodeser medarbejderinteresser i personalepolitikker.
- Er medlem af virksomhedens Samarbejdsudvalget.
- Er dit ”talerør” overfor virksomheden.
- Tilgodeser medarbejderinteresser i Samarbejdsudvalget.
- Har påtaleret ved planlagte udflytninger af produktionen.
- Kan påtale urimeligheder ved afskedigelser.
- Er afdelingens repræsentant på arbejdspladsen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk