Informationer

Gade og nr:
Prøvensvej 26 1
Postnr:
2610
By:
Rødovre
Website:

Københavns Snedkerlaug

Københavns Snedkerlaug er en lokalforening under Dansk Byggeri. Lauget er samlingssted for snedkervirksomheder, såvel møbel- som bygningssnedkere, principielt fra hele landet. Fælles for medlemmerne er interessen for det gode håndværk, herunder ikke mindst snedkeruddannelsen. Det gode kollegiale sammenhold styrkes ved medlemsmøder, studieture, erfa-grupper og andre fælles aktiviteter.

Laugets historie

Københavns Snedkerlaug fik sin første skrå den 20. juli 1554, som derfor er laugets fødselsdag. De forløbne godt 450 år er beskrevet i en række bøger:

"Snedkerlauget 1554-1904" af Rasmus Berg blev udgivet i anledning af laugets 350 års jubilæum. Det er en omfattende beskrivelse af begivenheder og personligheder i lauget gennem årene.

Ved laugets 400 års jubilæum i 1954 kom "Københavns Snedkerlaug gennem fire hundrede år", skrevet af Tove Clemmensen, Georg Nørregaard og Helge Søgaard. Det er en opfølgning på Berg's bog, men den giver samtidig prøver på hvad københavnske snedkere har præsteret i løbet af de 400 år.

Som opfølgning på disse bøger udkom "Københavns Snedkerlaug 450 år" af Martin Hartung, som især belyser Københavns Snedkerlaugs indsats for møbelkulturen gennem de årlige møbeludstillinger.

Københavns Snedkerlaugs Legater

Københavns Snedkerlaug bestyrer en række legater, oprettet af tidligere medlemmer. Udover "værdigt trængende snedkermestre og disses enker" kan "faglærte snedkere" og lignende søge større og mindre portioner til videreuddannelse, kursusophold i Danmark og i udlandet, studierejser m.v.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk