Informationer

Gade og nr:
Søndermarksvej 13
Postnr:
2500
By:
Valby
Website:

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug styrker fagligheden og fællesskabet for medlemmerne. Her er nogle af de tilbud, du som medlem nyder godt af:

*
Du indgår i et fællesskab, hvor du kan udveksle værdifulde erfaringer om faglige emner og andre væsentlige spørgsmål
*
Lauget har netværksgrupper, hvor medlemmerne mødes og diskuterer mere specifikke emner og erfaringer
*
Vi afholder ét til to medlemsmøder om året. Her sætter vi relevante emner på dagsordenen
*
Du får mulighed for at deltage i møder og i undervisning i Laugets ejendom på Søndermarksvej i Valby
*
Lauget udsender meddelelse om svendeprøveafslutning, forår og efterår. De lærlinge, der er ansat hos en mester/firma, som er medlem af Københavns Tømrerlaug, vil modtage et rejselegat, hvis lærlingens svendestykke, bliver bedømt til en medalje
*
Lauget holder dig orienteret om invitationer, som vi modtager fra andre afdelinger, foreninger og firmaer, der vil i forbindelse med dig og de øvrige medlemmer
*
I forbindelse med den årlige sommerskovtur besøger vi byggeprojekter af særlig interesse. Inden for de seneste år har vi bl.a. været på rundvisning i Roskilde Domkirkes tagkonstruktion, og vi har besøgt Øresundsforbindelsen, Peberholmen og Trafikcentret på Lernacken
*
Hvert andet år arrangerer vi en studierejse. De seneste rejser er gået til Letlands hovedstad Riga, Krakow i Polen og den estiske hovedstad, Tallinn. Ved Laugets fødselsdag/stiftelsesfest den 5. december mødes vi og vores ægtefæller
*
Du er automatisk medlem af Understøttelsesfonden, der giver mulighed for udbetaling af støtte efter nærmere bestemte regler.

Sådan bliver du medlem

For at melde dig ind skal du udfylde et spørgeskema og sende det Lauget. Du kan rekvirere skemaet ved at sende en mail til aW5mb0BrYmgtdG9tcmVybGF1Zy5kaw== eller kontakte sekretariatet på telefon 36 30 88 66 (mandag - torsdag 08.00-14.00).

I forbindelse med ansøgningen betaler du et indskud på 1.500,00 kr.

Når vi har modtaget ansøgningen, indkalder vi dig til en samtale med Laugets oldermand, tømrermester Flemming Kjærgaard. Herefter forelægger oldermanden optagelsesanmodningen for Laugets bestyrelse.

Efter at bestyrelsen har godkendt ansøgeren, har medlemmerne af Lauget 14 dage til at komme med en skriftlig og motiveret indsigelse. Hvis der ikke kommer indsigelser, eller hvis de bliver vurderet til at være uden betydning, er du blevet medlem af Københavns Tømrerlaug.

Der er mulighed for et prøvemedlemskab på et år, hvor du kun betaler et halvt grundkontingent. I prøveperioden kan deltage i alle Laugets aktiviteter. I visse tilfælde opkræver vi dog egenbetaling ved arrangementer, men det er en ordning, der gælder alle medlemmer.

Det halvårlige grundkontingent for medlemmer, der tegner firmaet, er pr. 1. oktober 2009 1.898,26 kr. samt 0,125 % af den udbetalte lønsum. Pr. 1. oktober er det minimum 211,80 kr. og maksimum 3.533,38 kr.

Grundkontingentet og lønsummen reguleres én gang årligt med den i DA’s lønstatistiks registrerede ændring i den gennemsnitlige fortjeneste for en fuldtidsbeskæftiget tømrer/snedker.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk