Informationer

Gade og nr:
Lavsenvænget 18, 1.
Postnr:
5200
By:
Odense V
Website:

Kollektiv Trafik Forum

Kollektiv Trafik Forum er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik.

Kollektiv Trafik Forum har til formål at styrke dialogen mellem den kollektive trafiks parter.

Kollektiv Trafik Forum er en netværksorganisation, som arbejder på grundlag af fælles interesser.

Medlemmerne er trafikselskaber, busselskaber, jernbaneselskaber, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kollektiv Trafik Forum beskæftiger sig med udviklingen af den kollektive trafik i Danmark. Vi analyserer og debatterer den kollektive trafiks rammevilkår, som de findes i dansk lovgivning og administrativ praksis. Vi formidler nye idéer og følger branchens udvikling.

Kollektiv Trafik Forum er internationalt orienteret og har sien 1993 beskæftiget sig intenst med EU-forhold, først og fremmest fælleseuropæisk lovgivning og rammebetingelser. Vi følger også med i relevante projekter om standardisering, innovation og udvikling.

Medlemskab

Virksomheder med en professionel interesse for kollektiv trafik kan tegne medlemskab af Kollektiv Trafik Forum.
Enkeltpersoner kan optages som medlem efter særlig aftale.

Aktivt medlemskab kan tegnes af busselskaber, jernbaneselskaber, organisationer samt trafikselskaber, amter og kommuner.

Støttemedlemskab kan tegnes af konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, leverandører og andre virksomheder eller institutioner med en aktiv rolle i kollektiv trafik drift.

Medlemsfordele
Medlemmer af Kollektiv Trafik Forum
- modtager Kollektiv Trafik Forums nyhedsbrev "Kollektiv Trafik" seks gange årligt
- kan deltage i Kollektiv Trafik Forum udvalgsarbejde
- får rabat ved deltagelse i Kollektiv Trafik Forums årsmøde og trafikkonference.

Ikke medlemmer kan tegne abonnement på nyhedsbrevet "Kollektiv trafik"

Medlemskontingentet
opkræves én gang om året og er gradueret efter medlemsvirksomhedens størrelse.
Årskontingentet ligger på mellem kr. 1100 og kr. 20000.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk