Informationer

Gade og nr:
Teatergade 8
Postnr:
4700
By:
Næstved
Website:

komdir.dk - Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Kommunaldirektørforeningen i Danmark er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

Foreningen har ca. 200 medlemmer ansat i kommunale administrative topstillinger som kommunaldirektør/ adm. direktør/ ordførende direktør eller direktør med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse.

KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der deltager i den offentlige debat om kommunernes rolle og udviklingen af den danske velfærdsmodel med udgangspunkt i topchefens position.

Som ordinært medlem af foreningen kan optages kommunale administrative topchefer (niveau 1 topchefer: kommunaldirektører/ adm. direktører/ ordførende direktører) samt maximalt 2 direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse (niveau 2 topchefer: medlemmer af direktionen/chefgruppen).

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere for det maximale antal.

Hovedbestyrelsen tager stilling til medlemskab af KOMDIR efter indstilling fra den øverste administrative topchef (niveau 1).

Paraply-organisationen

Paraplyorganisationen er et samarbejde mellem

* Kommunaldirektørforeningen
* Kommunalteknisk Chefforening
* Børne- og Kulturchefforeningen
* Foreningen af Socialchefer.

Formålet er at skabe et tæt og formaliseret samarbejde mellem de kommunale chefforeninger med henblik på at koordinere foreningernes fælles interesser og styrke det ledelsesmæssige, faglige og kollegiale samarbejde mellem dem.

Koordineringen af den fælles interessevaretagelse varetages af formandskabet enten før eller efter KL-kontaktudvalgsmøderne. Paraplyens bestyrelse afholder to temamøder om året, hvor væsentlige emner kan gøres til genstand for en mere grundig diskussion.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk